Anda di halaman 1dari 12

Pansinin ang mga

salitang
titingin,
magmamasid
at sisipatin.

1.Ano ang
pagkakaiba ng
bawat isa?
2.Bakit ang mga ito
ang ginamit na
salita sa akda?

SALAMIN
Assunta Cuyegkeng
(Linggo 7)
I
Walang kurap siyang titingin sa akin,
itong kakambal ko sa salamin.
Pag-aaralan ang linya at pekas
na unti-unti nang kumalat sa aking mukha,
pag-aaralan pati ang mata kong
kape pala ang kulay, hindi itim.
II
Walang kurap siyang magmamasid,
pag-aaralan ang takbo ng aking dibdib
na kung minsan, kumakabog,
kung minsan, natutulog.
III
Dito nagtatago ang aking mangingibig,
ina at ama, anak, kapatid,
ang init ng gising kong dugo,
ang hininga ng Diyos na matiyagang nakikinig.

IV
Tatapatan niya ako,
sisipatin mula paa hanggang ulo
at ihaharap sa akin,
walang retoke,
ang buo kong pagkatao.