Anda di halaman 1dari 5

MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

TAHUN PERSEKOLAHAN:

2016

NAMA SEKOLAH:

SJK (T) BATU ANAM

KELAS:

MATA PELAJARAN:

BAHASA INGGERIS SJK TAHUN 2

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

EN.R.KITHAN

Arahan:
1. Sila lengkapkan maklumat No Mykid/Surat Beranak/Dokumen dan Nama Murid.
2. Sila pilih jantina murid.
3. Sila taip atau pilih "X" pada kotak Band penguasaan murid.

NO. MYKID/ SURAT BERANAK/


DOKUMEN

NAMA MURID

JANTINA

KEMAHIRAN

BIL

1
1

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

Lisan

Membaca

BAND

BAND

Menulis
BAND
5

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

2016

NAMA SEKOLAH

SJK (T) BATU ANAM

KELAS

MATA PELAJARAN

BAHASA INGGERIS SJK TAHUN 2

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

EN.R.KITHAN

BIL

NAMA MURID

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN

KEMAHIRAN
1
1

2016

NAMA SEKOLAH

SJK (T) BATU ANAM

KELAS

MATA PELAJARAN

BAHASA INGGERIS SJK TAHUN 2

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

EN.R.KITHAN

BIL

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

AA

28

28

AB

29

29

AC

30

30

AD

31

31

AE

32

32

AF

33

33

AG

34

34

AH

35

35

AI

36

36

AJ

37

37

AK

38

38

AL

39

39

AM

40

40

AN

41

41

AO

42

42

AP

43

43

AQ

44

44

AR

45

45

AS

46

46

AT

47

47

AU

48

48

AV

49

49

AW

50

50

AX

NAMA MURID

JANTINA

BORANG PRESTASI UJIAN PENGGAL


TAHUN PERSEKOLAHAN

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

SJK (T) BATU ANAM


PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH
MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS SJK TAHUN 2
TAHUN 2016

Nama Murid : A
No MyKid/Surat Beranak/Dokumen : 1
Tahun :

PENYATAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

GRED PENCAPAIAN UJIAN


PENGGAL

KEMAHIRAN

Lisan

Membaca

Menulis

......................
EN.R.KITHAN
(Guru Mata Pelajaran)
31 Julai 2016

BAND

SJK (T) BATU ANAM


ORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH
RAN BAHASA INGGERIS SJK TAHUN 2
TAHUN 2016

Nama Murid : A
Kid/Surat Beranak/Dokumen : 1
Tahun :

ATAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


PENYATAAN DESKRIPTOR

Say aloud and recite rhymes or sing songs clearly.


Respond to action songs and jazz chants using appropriate gestures and facial expressions.

#N/A

#N/A

* Murid menguasai Band Tertinggi