Anda di halaman 1dari 1

BORANG PEMERHATIAN LEARNING WALKS

FOKUS yang dipersetujui dan diperhati: Penggunaan Bahan Bantu Belajar (BBB) Dalam
Matapelajaran/Pengurusan Tingkah Laku Murid/Komunikasi Antara Guru Dan Murid.

n Pemerhatia
n 2 Pemerhatia
n 1 Pemerhatia

Bil.

Aspek yang
dipelajari/diperhati

i. Penggunaan BBB banyak


membantu proses PdP, ii.
iii.
lebih bermakna dan
iv.
senang difahami.
ii. Pelbagai Jenis BBB
digunakan
dapat secara
Murid-murid
bergerak
aktif semasa PdP
dilaksanakan.
ii. Terlalu asyik sehingga tidak
prihatin dengan arahan
guru.
Murid
mendengar arahan
i.
guru sebelum aktiviti
dijalankan.
Komunikasi 2 hala yang
berterusan.

Nama-nama ahli Walking Team:


i.
Marlini Bt. Ali
ii.
Nurul Faisza Bt.
Mohamad
iii.
Mohamad Fazli B. Rashid
iv.
Aini Salwati Bt. Mohd
Yusof

Bukti Pemerhatian PdP

Tindakan seterusnya

Helaian Kerja Latihan


Borang aktiviti
Kad Nama
Kad Bergambar

Perlu diteruskan.
Perbanyakkan gambar
sebenar dan
bewarna.
Saiz tulisan yang besar.

Gerak kerja berkumpulan.

Perlu diteruskan.
ii.

Tiada BBB

Rumusan /
Kesimpulan
(Diisi oleh Ketua)
Memberi peluang
kepada guru yang
terlibat,
melaksanakan
Learning Walks
pada tahun
hadapan.

Perlu diteruskan.
ii. Guru perlu
mengingatkan murid
setiap masa.

.......................

Tandatangan Ketua (Lead


Walker)
NAMA: MARLINI BT. ALI

.............
Tandatangan Penyelaras PLC
NAMA: JUNAINAH BT. ABDULLAH