Anda di halaman 1dari 1

Matematik

50

UJIAN BERTULIS
JULAI
1 Jam
Nama : .........
Kelas : ..
Arahan
1. Kertas ini boleh dibuka apabila diberitahu.
2. Tulis nama dan kelas anda di ruang yang
disediakan.
3. Tulis jawapan anda di ruang jawapan yang
disediakan dalam kertas soalan ini.
4. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas
peperiksaan pada akhir peperiksaan.

Soalan
1
2
3
4
5
Jumla
h

KEGUNAAN PEMERIKSA
Markah Penuh
Markah
Diperoleh
10
10
10
10
10
50

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

.
(Pn. Norlida binti Hamzah)
Guru Matematik SMKTBP

(Pn. Shalihah binti Hasim)


Ketua Panitia Matematik
SMKTBP

..