Anda di halaman 1dari 1

TAJUK: MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENGGUNAAN WARNA SEKUNDER KEPADA MURID 4 BESTARI MENGGUNAKAN

SPECIAL MUSIC BOX.


TARIKH

: 24 Mac 2016

MASA

: 9.45pg 10.45pg

TEMPAT

: Bilik seni
PESERTA KAJIAN

No.

PERKARA

P1

P2

P3

P4

P5

1.

Pelajar boleh mengenali warna sekunder dengan


baik

2.

Pelajar boleh membezakan warna primer,


sekunder dan tertier dengan baik

3.

Pelajar boleh memahami penggunaan warna


sekunder dengan baik

4.

Pelajar menggunakan special music box dengan


seronok

5.

Pelajar menunjukkan minat terhadap aktiviti yang


telah dijalankan.

6.

Pelajar dapat mengaplikasikan penggunaan warna


sekunder dalam proses pengajaran dan
pembelajaran
P1: Peserta 1
P2: Peserta 2

( skala markah )

1 = sangat tidak setuju

P3: Peserta 3

P4: Peserta 4

2 = tidak setuju 3 = setuju

CATATAN

P5: Peserta 5

4 = sangat setuju