Anda di halaman 1dari 2

Nama :

_____________________________________________________________________
Tahun :
4 Berlain
Tarikh :
______________________
Baca ayat dibawah dan tuliskan respons yang sesuai.
1. Sila makan kuih itu, kawan-kawan, kata Ayuni.
______________________________________________________________________________
_
2. Bolehkah kita berjumpa lagi pada masa akan datang?
______________________________________________________________________________
_
3. Janganlah berpeluk tubuh sahaja. Bantulah mereka mencuci pinggan itu,
kata Sayuti.
______________________________________________________________________________
_

Aktiviti Pengayaan
Arahan : Bina ayat perintah dan respons yang sesuai berdasarkan gambar.
1.
.

2.

Anda mungkin juga menyukai