Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

KELAB BOLA BALING


SMK. SULTAN OMAR
23000 DUNGUN TERENGGANU
2016
Minggu/
Tarikh

1
11 Januari
2016

Topik/
Program
Pendaftaran
Persatuan dan
Mesyuarat
Agung

Majlis
suaikenal

18 Januari
2016

Pendaftaran
Anggota
Perlembagaan
Bola Baling.
Membincangkan Aktiviti
Tahunan

3
8 Februari
2016

Kemahiran
Mengendalikan Mesyuarat/
Kemahiran
Menulis
Laporan.

Objektif

Aktiviti

Pada akhir aktiviti


kokurikulum, pelajarpelajar dapat
1. Mendaftarkan
keahlian.
2. Mengenali guru
penasihat .
3. Membaca minit
mesyuarat agung
lalu.
4. Pelantikan AJK
baru
Pada akhir aktiviti
kokurikulum, pelajarpelajar dapat
1. Mengenali guru
penasihat serta
barisan AJK
Kelab Bola Baling.
2. Mendaftarkan diri
sebagai anggota
Kelab Bola Baling.
3. Mengetahui isi
kandungan perlembagaan dan
kadar yuran Kelab
Bola Baling.
4. Membincangkan
aktiviti yang akan
dijalankan
sepanjang tahun.

1.
2.
3.
4.

Pada akhir aktiviti


kokurikulum, pelajarpelajar dapat
1. Menyatakan
bagaimana
mengendalikan
mesyuarat agung
dan AJK.
2. Menghasilkan
minit mesyuarat.
3. Mengetahui
tugas-tugas AJK
4. Menghasilkan
laporan aktiviti
dengan betul.
5. Melaporkan
sesuatu aktiviti
secara lisan.

1.

5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

2.
3.
4.
5.
6.

Alat/Bahan/Catatan

Pendaftaran ahi baru.


Pendaftaran semula ahli lama.
Mengenali guru penasihat
Memaklumkan kepada ahli tentang isi
kandungan minit mesyuarat agung lalu.
Memaklumkan perlembagaan kelab kepada
pelajar-pelajar.
Melakukan sesi perlantikan AJK baru 2016
Sesi Berkenalan dengan AJK baru

1.

Pelajar-pelajar diperkenalkan dengan guru


penasihat dan ahli jawatankuasa Bola
Baling.
Pelajar-pelajar baru mendaf-tarkan diri
sebagai ahli.
Pelajar-pelajar lama men-daftarkan diri
semula sebagai ahli.
Memaklumkan kepada pelajar-pelajar isi
kandungan perlembagaan Kelab Bola
Baling.
Memaklumkan juga kepada pelajar-pelajar
tentang kadar yuran yang perlu mereka
bayar berdasarkan keputusan mesyuarat
agung lalu.
Membincangkan aktiviti Kelab Bola Baling
sepanjang tahun.
Menerangkan keperluan Kelab Bola Baling
(pakaian/ jersi lengkap, kemeja-T, buku log,
kasut dll.)

1.
2.
3.

2.
3.
4.

4.
5.

Senarai nama edaran PK


KO
Bukur rekod kehadiran
kokurikulum.
Perlembagaan kelab.
Aktiviti di jalankan di kelas.

Borang keah-lian.
Surat lantikan AJK.
Buku rekod ke-hadiran
kokuri-kulum pelajar.
Buku log kokuri-kulum.
Perlembagaan Kelab Bola
Baling.

Pelajar-pelajar diajar mengendalikan satu


1. Buku rekod aktiviti
mesyuarat agung dengan betul.
kokurikullum pelajar.
Pelajar-pelajar diberi tunjuk ajar bagaimana 2. Buku log kokurikulum.
hendak menghasilkan satu minit mesyuarat 3. Bahan edaran
agung dan mesyuarat AJK yang betul.
Membincangkan tentang isi kandungan
perlembagaan persatuan.
Memberi tunjuk ajar kepada pelajar-pelajar
cara-cara menulis laporan aktiviti dengan
betul.
Membimbing pelajar-pelajar untuk laporan
secara lisan menggunakan laras bahasa
yang betul.
Membincangkan apakah kesalahan yang
biasa dilakukan oleh orang yang
melaporkan sesuatu aktiviti.

1|Kelab Bola Baling Smk. Sultan Omar Dungun

Minggu/
Tarikh

Topik/
Program
Undangundang bola
baling

22 Feb
2016

6
29 Feb
2016

7
7 Mac
2016

Aktiviti

Pada akhir perjumpaan, pelajarpelajar dapat


1. Menghuraikan
undang-undang
permainan bola
baling.
2. Menyebut
organisasi bola
baling
kebangsaan dan
antarabangsa.
3. Menghuraikan
jenis-jenis permainan bola baling.
4. Menyatakan
pertandi-ngan
bola baling yang
berprestij di dunia.

1.

Kemahiran
asas
menangkap
dan menerima
bola
a)Asas posisi
badan
b)Asas posisi
tangan
c) Teknik
menyerap
momentum
bola
Kemahiran
asas bola
baling
a) Menghantar
dan
menerima
bola secara
statik
b) Variasikan
hantaran:
- Tangkapan
tinggi
- Tangkapan
rendah
- Tangkapan
sisi kiri
- Tangkapan
sisi kanan

Pada akhir akiviti


kokurikulum, pelajarpelajar dapat ..
1. menangkap dan
menerima bola.

1.

Pada akhir akiviti


kokurikulum, pelajarpelajar dapat ..
1. Menghantar dan
menerima bola
dengan teknik
yang betul.
2. Membaling
dengan tepat
pada jarak dekat
dan jauh.
3. Menerima bola
yang dihantar
oleh ahli pasukan
dengan baik.

1.

Kemahiran
asas bola
baling
a) Winning
ball race
b) Captain ball
c) Lambung

Pada akhir perjumpaan, pelajarpelajar dapat


1. Menghantar bola
sambil berlari
dengan betul.

1.

15 Februari
2016

Objektif

2.

2.
3.
4.

2.
3.
4.

2.

Alat/Bahan/Catatan

Menerangkan kepada pelajar-pelajar


tentang undang-undang permainan bola
sepak yang diiktifaf dalam kejohanankejohanan peringkat kebangsaan dan
antarabangsa.
Menjelaskan kepada pelajar-pelajar tentang
keluasan gelanggang, ketinggian tiang,
jaring, bola yang diiktiraf dan semua yang
berkaitan dengan permainan bola baling.

1.

Pelajar-pelajar diberi latihan menangkap


bola dengan betul agar dapat menuju tepat
ke sasaran.
Pelajar-pelajar dilatih membuat balingan
pada jarak dekat dan jarak jauh.
Pelajar-pelajar dilatih untuk menerima bola
yang dihan-tar oleh ahli pasukan..
Pelajar-pelajar diminta berlawan membantu
pasukan dan berlawan sesama sendiri
menggunakan saiz padang dan gol kecil.

1.

Pelajar-pelajar diberi latihan menghantar


bola dengan betul agar dapat menuju tepat
ke sasaran.
Pelajar-pelajar dilatih membuat balingan
pada jarak dekat dan jarak jauh.
Pelajar-pelajar dilatih untuk menangkap
bola yang dihantar oleh ahli pasukan
sendiri.
Pelajar-pelajar diminta berlawan membentu
pasukan dan berlawan sesama sendiri
menggunakan saiz padang dan gol kecil.

1.

Pelajar-pelajar dilatih cara-cara menghantar,


melambung dan menyambut bola dengan
betul.
Pelajar-pelajar diminta berlawan membantu
pasukan dan berlawan sesama sendiri
menggunakan saiz padang dan gol kecil

1.

2|Kelab Bola Baling Smk. Sultan Omar Dungun

2.

2.

2.

2.
3.
4.

Bukur rekod ke-hadiran


kokuri-kulum.
Aktiviti di jalan-kan di
kelas.

Buku rekod ke-hadiran


kokuri-kulum.
Aktiviti di padang.

Buku rekod ke-hadiran


kokuri-kulum.
Aktiviti di padang.

Buku rekod ke-hadiran


kokuri-kulum.
Aktiviti di padang.
Bola secukup-nya untuk
pela-jar-pelajar berlatih.
Skitel dan kon.

Minggu/
Tarikh

8
21 Mac
2016

9
28 Mac
2016

10
4 April
2016

11
18 April
2016

12
25 April
2016

13
2 Mei

Topik/
Program
dan sambut

Kemahiran
Asas
Menghantar
Bola:
a) Hantaran
atas bahu

Objektif

Aktiviti

Alat/Bahan/Catatan

2. Melambung dan
menyambut bola
secara zigzag.
Pada akhir perjumpaan, pelajarpelajar dapat
1. Menghantar bola
atas bahu.

1.
2.

Pelajar-pelajar dilatih cara-cara hantaran


bola atas bahu dengan betul.
Pelajar-pelajar diminta berlawan membantu
pasukan dan berlawan sesama sendiri
menggunakan saiz padang dan gol kecil

1.
2.
3.
4.

Kemahiran
Asas
Menghantar
Bola:
a) Hantaran
tolak
b) Hantaran
sisi

Pada akhir perjumpaan, pelajarpelajar dapat


1. Membuat
hantaran tolak
dan hantaran sisi
bola.
2. Menghantar bola
dari arah tolak
dan sisi.

1.

Kemahiran
Asas
Menghantar
Bola
a) Hantaran
lompat

Pada akhir perjumpaan, pelajarpelajar dapat


1. Menghantar bola
dengan
menggunakan
hantaran lompat.

1.

Kemahiran
Asas
Menghantar
Bola
a) Hantaran
bawah
lengan

Pada akhir perjumpaan, pelajarpelajar dapat


1. Mengetahui caracara untuk mengawal dan
menghantar bola
dengan hantaran
bawah lengan
kepada ahli
pasukan sendiri.

1.

Kemahiran
Asas
Menghantar
Bola
a) Hantaran
lantun

Pada akhir perjumpaan, pelajarpelajar dapat


1. Mengetahui caracara untuk
mengawal dan
menghantar bola
dengan
menggunakan
hantaran kepada
ahli pasukan
sendiri.

1.

Kemahiran
Menggelecek
Bola

Pada akhir perjumpaan, pela-jarpelajar dapat


1. Menggelecek bola

1.

2.
3.

2.
3.

2.

2.
3.

2.

Pelajar-pelajar dilatih membuat hantaran


bola.
Pelajar-pelajar yang menjadi penjaga gol
diminta menahan bola yang dijaringkan oleh
rakan mereka .
Latihan dijalankan secara latih tubi dan
bergilir-gilir.

1.

Pelajar-pelajar dilatih membuat hantaran


bola.
Pelajar-pelajar yang menjadi penjaga gol
diminta menahan bola yang dijaringkan oleh
rakan mereka.
Latihan dijalankan secara latih tubi dan
bergilir-gilir.

1.

Pelajar-pelajar dilatih menghantar bola


dengan menggunakan hantaran bawah
lengan kepada pemain pasukan sendiri
dengan tepat.
- Pelajar-pelajar dilatih menghantar bola
yang datang dari bawah lengan.
Pelajar-pelajar juga dilatih menahan bola
dengan dada sambil mengambil kira faktor
keselamatan diri sendiri bagi mengelakkan
kecederaan dan kesakitan.

1.

Pelajar-pelajar dilatih membuat hantaran


bola.
Pelajar-pelajar yang menjadi penjaga gol
diminta menahan bola yang dijaringkan oleh
rakan mereka.
Latihan dijalankan secara latih tubi dan
bergilir-gilir

1.

Pelajar-pelajar dilatih cara-cara


menggelecek bola dengan betul.
Pelajar-pelajar diminta berlawan membantu
pasukan dan berlawan sesama sendiri

1.

3|Kelab Bola Baling Smk. Sultan Omar Dungun

2.

2.

2.

2.

2.
3.

Buku rekod ke-hadiran


kokuri-kulum.
Aktiviti di padang.
Bola secukup-nya untuk
pela-jar-pelajar berlatih.
Skitel dan kon.
Buku rekod ke-hadiran
kokuri-kulum.
Aktiviti di pa-dang.

Buku rekod ke-hadiran


kokuri-kulum.
Aktiviti di pa-dang.

Buku rekod ke-hadiran


kokuri-kulum.
Aktiviti dijalan-kan di
padang.

Buku rekod ke-hadiran


kokuri-kulum.
Aktiviti dijalan-kan di
padang.

Buku rekod ke-hadiran


kokuri-kulum.
Aktiviti di pa-dang.
Bola secukup-nya untuk

Minggu/
Tarikh
2016

14

Topik/
Program

Kemahiran
menggelecek
bola

9 Mei
2016

15

Kemahiran
mengacah bola

16 Mei
2016

16
23 Mei
2016

Kemahiran
Menghadang
dan Mengawal
Bola:
a.Menghalang
bola tinggi
b.Menghadang
secara dekat

Objektif

Aktiviti

sambil berlari
dengan betul.
2. Menggelecek bola
secara zigzag.
Pada akhir perjumpaan, pelajarpelajar dapat
1. Menggele-cek
bola sambil berlari dengan betul.
2. Menggele-cek
bola se-cara
zigzag.
Pada akhir perjumpaan, pelajarpelajar dapat
1. Mengacah bola
sambil berlari
dengan betul.

menggunakan saiz padang dan gol kecil

Pada akhir perjumpaan, pelajarpelajar dapat


1. Mengetahui caracara untuk mengawal dan
menghantar bola
kepada ahli
pasukan sendiri.
2. Mengetahui caracara menanduk
dan mendada
bola.

4.
1.
2.

Kemahiran mengawal bola

13 Jun
2016

18
20 Jun

Kemahiran
Menghadang
dan Mengawal
Bola
a) Menghadang

Pada akhir perjumpaan, pelajarpelajar dapat


1. Mengetahui caracara untuk mengawal dan
menghantar bola
kepada ahli
pasukan sendiri.
2. Mengetahui caracara mengawal
dan mengadang
bola tinggi dan
dekat.
Pada akhir perjumpaan, pelajarpelajar dapat
1. Mengetahui caracara untuk me-

Pelajar-pelajar dilatih cara-cara


menggelecek bola dengan be-tul.
Pelajar-pelajar diminta berla-wan membantu
pasukan dan berlawan sesama sendiri
menggunakan saiz padang dan gol kecil

1.
2.
3.
4.

1.
2.

Pelajar-pelajar dilatih cara-cara mengacah


bola dengan betul.
Pelajar-pelajar diminta berlawan membantu
pasukan dan berlawan sesama sendiri
menggunakan saiz padang dan gol kecil

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.

17

Alat/Bahan/Catatan

1.
2.
5.

1.
2.

Pelajar-pelajar dilatih mengawal dan


menghantar bola kepada pemain pasukan
sendiri dengan tepat.
Pelajar-pelajar dilatih menyepak bola secara
bola leret dan bola tinggi kepada ahli
pasukan sendiri.
Pelajar-pelajar dilatih menanduk bola yang
datang dari arah atas :
- Menanduk kemudian menyepak bola
tersebut;
- Menanduk terus ke arah rakan
sepasukan;
- Menanduk untuk menjaringkan gol;
- Menanduk dengan tujuan untuk
menyelamatkan ga-wang gol sendiri.
Pelajar-pelajar juga dilatih menahan bola
dengan dada sambil mengambil kira faktor
keselamatan diri sendiri bagi mengelakkan
kecederaan dan kesakitan.

1.

Pelajar-pelajar dilatih mengawal dan


menghantar bola kepada pemain pasukan
sendiri dengan tepat.
Pelajar-pelajar dilatih mengawal dan
menghadang bola secara tinggi dan dekat.
Pelajar-pelajar juga dilatih mengawal bola
dengan tangan sambil mengambil kira faktor
keselamatan diri sendiri bagi mengelakkan
kecederaan dan kesakitan.

1.

Pelajar-pelajar dilatih mengawal dan


menghadang bola kepada pemain pasukan
sendiri dengan tepat.
Pelajar-pelajar dilatih menghadang sambil
memberi laluan kepada rakan sepasukan.

1.

4|Kelab Bola Baling Smk. Sultan Omar Dungun

2.

2.

2.

pela-jar-pelajar berlatih.
Skitel dan kon.
Buku rekod ke-hadiran
kokuri-kulum.
Aktiviti di pa-dang.
Bola secukup-nya untuk
pela-jar-pelajar berlatih.
Skitel dan kon.

Buku rekod ke-hadiran


kokuri-kulum.
Aktiviti di pdng.
Bola secukup-nya untuk
pela-jar-pelajar berlatih.
Skitel dan kon.
Buku rekod ke-hadiran
kokuri-kulum.
Aktiviti dijalan-kan di
padang.

Buku rekod ke-hadiran


kokuri-kulum.
Aktiviti dijalan-kan di
padang.

Buku rekod ke-hadiran


kokuri-kulum.
Aktiviti dijalan-kan di
padang.

Minggu/
Tarikh
2016

19
4 Julai
2016

20
11 Julai
2016

21
18 Julai
2016

22
25 Julai
2016

23
1 Ogos
2016

Topik/
Program
sambil
memberi
laluan kepada
rakan
sepasukan.
b) Melambatkan
pergerakan
lawan.
c) Bersedia
menghadang
Teknik
menjaringkan
gol.
- Jaringan
atas kepala.

Objektif

2.

ngawal dan
menghantar bola
kepada ahli
pasukan sendiri.
Mengetahui caracara mengawal
dan menghadang
bola.

Aktiviti
3.

Pada akhir perjumpaan, pelajarpelajar dapat


1. Melakukan
jaringan gol dalam
permainan dan
ketika diberikan
balingan penalti.
Pada akhir perjumpaan, pelajarpelajar dapat
1. Melakukan
jaringan gol
(jaringan lantun)
dalam permainan
dan ketika
diberikan balingan
penalti.

1.

Teknik
Menjaringkan
Gol:
a) Jaringan
gerak
keliru:
- Dari
belakang
- Celah
kangkang
- Meleret

Alat/Bahan/Catatan

Pelajar-pelajar dilatih melambatkan


pergerakan lawan.

Pelajar-pelajar diberi tunjuk ajar dalam


menjaringkan gol
- Jaringan atas kepala
- sambil melompat
- secara statik.
2. Pelajar-pelajar turut diajar bagaimana
menjaringkan gol penalti.

1.

1. Pelajar-pelajar diberi tunjuk ajar dalam


menjaringkan gol
- Jaringan lantun
- sambil melompat
- secara statik.
- Pelajar-pelajar turut diajar bagaimana
menjaringkan gol penalti.

1. Buku rekod kehadiran koku.


2. Aktiviti dijalan-kan di padang.

Pada akhir
perjumpaan, pelajarpelajar dapat
1. Melakukan
jaringan gol
(jaringan gerak
keliru) dalam permainan dan ketika
diberikan balingan
penalti.

1. Pelajar-pelajar diberi tunjuk ajar dalam


menjaringkan gol
- Jaringan gerak keliru
- sambil melompat
- secara statik.
2. Pelajar-pelajar turut diajar bagaimana
menjaringkan gol penalti.

1.

Teknik
Menjaringkan
Gol:
a) Jaringan
Sisi / Paras
pinggang
b) Jaringan
menjunam

Pada akhir
perjumpaan, pelajarpelajar dapat
1. Melakukan jaringan
gol (jaringan sisi dan
jaringan menjunam
dalam permainan dan
ketika diberikan
balingan penalti.

1. Pelajar-pelajar diberi tunjuk ajar dalam


menjaringkan gol
- Jaringan sisi dan menjunam
- sambil melompat
- secara statik.
- Pelajar-pelajar turut diajar bagaimana
menjaringkan gol penalti.

1. Buku rekod ke-hadiran


kokuri-kulum.
2. Aktiviti dijalankan di padang.

Teknik
Menjaringkan
Gol:
a) Jaringan
sambil
berpusing.

Pada akhir
perjumpaan, pelajarpelajar dapat
1. Melakukan
jaringan gol
(jarinan sambil

1.Pelajar-pelajar diberi tunjuk ajar dalam


menjaringkan gol
- Jaringan sambil berpusing dan jaringan
melompat.
- sambil melompat
- secara statik.

1.

Teknik
menjaringkan
gol:
Jaringan
lantun

5|Kelab Bola Baling Smk. Sultan Omar Dungun

2.

2.

2.

Buku rekod kehadiran


koku.
Aktiviti dijalan-kan di
padang.

Buku rekod ke-hadiran


kokuri-kulum.
Aktiviti dijalankan di
padang.

Buku rekod ke-hadiran


kokuri-kulum.
Aktiviti dijalan-kan di
gelang-gang.

Minggu/
Tarikh

24
8 Ogos
2016

25

Topik/
Program
b) Jaringan
melompat

29 Ogos
2016

27

19 Sept
2016

berpusing dan
jaringan
melompat) dalam
permainan dan
ketika diberi-kan
balingan penalti.

Alat/Bahan/Catatan

Pelajar-pelajar turut diajar bagaimana


menjaringkan gol penalti.

Pada akhir perjumpaan, pelajarpelajar dapat


1. Melakukan jaringan
gol (jaringan sudut)
dalam permainan dan
ketika diberikan
balingan penalti.

1.Pelajar-pelajar diberi tunjuk ajar dalam


menjaringkan gol
- Jaringan sudut.
- sambil melompat
- secara statik.
- Pelajar-pelajar turut diajar bagaimana
menjaringkan gol penalti.

1.

Teknik
Menjaringkan
gol

Pada akhir aktiviti


kokurikulum, pelajarpelajar dapat ...
1. Melakukan jaringan
gol (jarinan sambil
berpusing dan jaringan
melompat) dalam
permainan dan ketika
diberi-kan balingan
penalti.

1.

Pelajar-pelajar diberi tunjuk ajar dalam


menjaringkan gol.
Jaringan sambil berpusing dan jaringan
melompat.
sambil melompat
secara statik.
Pelajar-pelajar turut diajar bagaimana
menjaringkan gol penalti.

1.

Pada akhir aktiviti


kokurikulum, pelajarpelajar dapat ...
1. Menyerang pintu
gol lawan.
2. Mempertahankan
pintu gol sendiri
dari dibolosi
pasukan lawan
Pada akhir perjumpaan
kelab, pelajar-pelajar
dapat
1. Menghuraikan
tentang posisi pemain dan peranan
mereka.
2. Mengenalpasti
kebolehan pelajar
untuk meletakkan
mereka pada
posisi yang
sesuai.
Pada akhir perjumpaan
kelab, pelajar-pelajar
dapat
1. Memahami
keputusan yang
diambil oleh
penga-dil.
2. Menjadi pe-ngadil
jika diperlukan.

1.

Pelajar-pelajar dilatih menggunakan


kemahiran menyelinap dan menghantar
bola kepada pemain sepasukan.
Pelajar-pelajar dilatih menggunakan
kemahiran mereka untuk menghalang
pemain lawan daripada menghampiri pintu
gol sendiri.

1.

Mendedahkan kepada pelajar-pelajar


tentang peranan pemain berdasarkan posisi
mereka iaitu:a. Penyerang (tengah/tepi)
b. Pertahanan (tengah/tepi)
c. Penjaga gol
Mengadakan satu simulasi perlawanan
dengan meletakkan pelajar-pelajar pada
posisi yang bersesu-aian dengan mereka.

1.

Pelajar-pelajar didedahkan dengan situasi


sebenar sesuatu perlawanan bola baling.
Mengaplikasikan semua perkara yang
berkaitan dengan undang-undang dan
peraturan-peraturan permainan bola baling.
Pelajar-pelajar dilatih menjadi pengadil bagi
satu perlawanan bola baling.

1.

Menyerang
dan
menjaringkan
gol serta mempertahankan
gol sendiri

Posisi pemain

5 Sept
2016

28

Aktiviti

Teknik
menjaringakan
gol:
- Jaringan
sudut.

15 Ogos
2016

26

Objektif

Kepengadilan

2.

3.

2.

1.

2.

1.
2.
3.

6|Kelab Bola Baling Smk. Sultan Omar Dungun

2.

2.
3.

2.
3.

2.
3.
4.

2.
3.
4.
5.

Buku rekod ke-hadiran


kokuri-kulum.
Aktiviti dijalan-kan di
gelang-gang.

Buku rekod ke-hadiran


kokuri-kulum.
Buku log kokuri-kulum.
Perjumpaan di-adakan di
pa-dang.

Buku rekod ke-hadiran


kokuri-kulum.
Buku log kokuri-kulum.
Perjumpaan di-adakan di
pa-dang.

Buku rekod ke-hadiran


kokuri-kulum pelajar.
Buku log koku-rikulum.
Aktiviti dijalankan di
gelang-gang.
Bola secukup-nya.

Buku rekod ke-hadiran


kokuri- kulum pelajar.
Buku log koku-rikulum.
Aktiviti dijalan-kan di
gelanggang.
Bola secukup-nya.
Menjemput pakar bola
baling dari luar.

Minggu/
Tarikh

Topik/
Program
Perlawanan
dalaman

29
26 Sept
2016

Kuiz
Permainan
Bola Baling.

30
3 Oktober
2016

Objektif
Pada akhir perjumpaan
kelab, pelajar-pelajar
dapat
1. Menyediakan
pasukan untuk
pertandingan
peringkat daerah
tahun hadapan.
Pada akhir aktiviti
kokurikulum, pelajarpelajar dapat
1. Menjawab soalansoalan kuiz Bola
Baling.

Aktiviti
1.
2.

Alat/Bahan/Catatan

Pelajar-pelajar diminta berlawan dalam dua


kumpulan bagi melihat bakat dan kebolehan
mereka.
Pelajar-pelajar diminta menggunakan
sepenuhnya kemahiran mereka.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

Pelajar-pelajar diberi peluang untuk


mengelolakan sendiri aktiviti/pertandingan
kuiz di antara kelas.
Guru membimbing murid untuk
pembahagian tugas dan menerangkan
tugas-tugas yang berkaitan.
Pelajar-pelajar menjalankan aktiviti tersebut
dengan arahan dan bimbingan guru.

1.
2.
3.

4.

Buku rekod ke-hadiran


kokuri-kulum pelajar.
Buku log koku.
Aktiviti dijalan-kan di
gelang-gang.
Bola secukup-nya.

Dijalankan di dalam kelas.


Meja dan papan markah
yang sesuai.
Bahan/bahan atau soalansoalan kuiz.
Peraturan aktiviti atau
pertandingan.

Giliran guru yang bertugas untuk membuat rancangan pengajaran harian bagi aktiviti persatuan pada minggu semasa.

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

(WAN AHMAT BIN WAN MANAN)


Penolong Kanan Kokurikulum
SMK. SULTAN OMAR DUNGUN

(WAN SU BIN WAN JAFFAR)


PENGETAU
SMK SULTAN OMAR DUNGUN.

7|Kelab Bola Baling Smk. Sultan Omar Dungun