Anda di halaman 1dari 17

Kel. Bpk.

Ngaderi/Ibu Poninten

Kedungsari - Kendalsari

Kepada Yth.
Bapak / Saudara
H

By-Sevennet

Undanga
n

Assalamualaikum Wr.
Wb.
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat
Allah SWT, kami sekeluarga mengharap dengan hormat
atas kehadiran Bapak / Saudara
pada acara :

Walimatul Ursy
Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :
Hari
Tanggal
Waktu
Tempat

: Minggu
: 17 maret 2013
: Jam 13.00 WIB (tepat waktu)
: di rumah Kel. Bpk. Ngaderi
Dsn. Kedungsari Ds.
Kendalsari
Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi
kami sekiranya
Bapak / Saudara berkenan hadir pada acara tersebut.
Hormat Kami,
Bpk. Ngaderi
Sekeluarga

Undang
an

Kepada Yth.
Bapak / Saudara

Assalamualaikum Wr.
Wb.
Dengan hormat kami sampaikan kepada Bapak atau
Saudara
untuk menghadiri Tasyakuran anak kami :

"Imam Cahyono"
Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari
: Rabu
Tanggal
: 12 September 2012
Waktu : 19.00 WIB (bada isya)
Tempat : Rumah Bpk. Kanipan
Demikian atas Doa restunya kami
Haturkan Jazakumulloh Khoiron Kasiro
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Hormat Kami,

Kel. Bpk Kanipan

Sekeluarga

Kel. Bpk Budi

Dsn.
KJUREF6

Carangpuspo
Kepada
Yth. Bapak / Saudara :

________________________

Undanga
n
Assalamualaikum Wr.
Wb.
Dengan Rahmat dan Ridho Allah SWT
Kami mengharap kehadiran Bapak/Saudara dalam
rangka
Memperingati Pendak I wafatnya almarhumah :

Ibu Solikatin
Hari
: Senin
Tanggal
: 6 Mei 2013
Waktu
: 18.00 (Badha Magrib)
Tempat
: Kediaman Bapak Budi
Carangpuspo
Acara
: Tahlil dan Doa
Demikian atas perhatian dan kehadiran
Bapak/Saudara kami sekeluarga menyampaikan banyak
terima kasih.
Jazakumullah Khoiron Katsiro. Amin,
Hormat Kami,

Bapak Budi
Sekeluarga

Kepada
Yth. Bapak / Saudara ________________________

Undanga
n
Assalamualaikum
Dengan Mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat
Allah SWT. Kami mengharap dengan hormat atas
kehadiran Bapak /
Saudara pada :

Hari

: Kamis malam Jum'at

Tanggal

: 5 Februari 2009

Waktu

: Ba'dho Maghrib

Tempat

: Di Rumah Bpk. Supardi

Karanggayam

Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi


kami sekiranya Bapak / Saudara berkenan hadir pada
acara tersebut. AtasHormat
kehadirannya
kami sampaikan
Kami
Ttd

BPK. SUPARDI
Sekeluarga

KEL. BPK. KADER


Cangkringan Kolomayan
Kepada
Yth. Bapak / Saudara ________________________

Undang
an

Selex FC - Kunir .

Assalamualaikum Wr.
Wb.
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat
Allah SWT. kami sekeluarga mengharap dengan hormat
atas kehadiran Bapak / Saudara pada acara Istima'il
Qur'an dalam rangka 100 Hari meninggalnya :

ALM. MBAH. MATAL


Yang insya Allah akan di selenggarakan Pada :
Hari
: Minggu Pon
Tanggal : 17 Oktober 2010
Waktu : Jam 06.00 Wib ( pagi )
Tempat : Di Rumah BPK. KADER Cangkringan,
Kolomayan
Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi
kami sekiranya
Bapak / Saudara berkenan hadir pada acara tersebut.
Atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.
Hormat Kami

BPK. KADER
Sekeluarga

KEL. BPK. MOH. TAUFIQ


Karanggayam Rt/Rw. 02/05
Kepada
Yth. Bapak / Saudara ________________________

Undang
an

Foto Copy Selex

Assalamualaikum
Dengan Mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT.
Kami sekeluarga mengharap dengan hormat atas kehadiran
Bapak / Saudara pada acara Yasinan dan Tahlil yang insya
Allah akan di selenggarakan Pada :
Hari

: Sabtu malam Minggu

Tanggal

: 24 Juli 2010

Waktu

: Jam 18.30 WIB (Ba'dha Maghrib)

Tempat

: Di Rumah BPK. MOH. TAUFIK


Karanggayam Rt/Rw. 02/05

Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami


sekiranya
Bapak / Saudara berkenan hadir pada acara tersebut.
Atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.
Teriring Doa Jazakumulloh Ahsanal Jaza
Hormat Kami
Ttd

BPK. MOH. TAUFIQ


Sekeluarga

KEL. ALMH. MBAH SITI AMINAH


Gandekan - Wonodadi

Kepada Yth.
Bapak / Saudara

Undang
an

Foto Copy Selex


Kunir

Assalamualaikum Wr.
Wb.
Dengan Rahmat dan Ridlo Allah SWT, kami mengharap
dengan hormat kehadiran Bapak / Saudara pada acara
membaca kalimah Tahlil :

1.40 HARI ALMH. MBAH SITI AMINAH


2.PENGELENG-ELENG MBAH ASENGAT
3.TASYAKURAN
Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Mugi kawilujengan karaharjan soho keberkahan saking Allah

Hari keparingaken
: Selasa
malampanjenengan.
Rabu
SWT, tansah
dumateng
Amin.

Tanggal
: 15kulo
Februari
2011Sanget rawuh
Lumantar
undangan meniko
suwun kanthi
Waktu

: Ba'dha Maghrib

panjenengan
ing : : Rumah Almh. Mbah Siti Aminah
Tempat

Gandekan
Dinten : Selasa malam Rebo
Tanggal
: 10 April
2007
Merupakan
suatu
kehormatan bagi kami sekeluarga

apabila
Bapak
Wekdal
: Jam 7
dalu / Saudara berkenan hadir untuk
memberikan
doa pada almarhum.

Mapan : Ing Griyo kulo (Ali Arwani Wadang)


Saperlu : maos Tahlil Kaleres 1000 dintenipun Almarhum Bpk.
Marjuni.

Atas kehadiran dan doa Bapak / Saudara


Hormat Kami,

Mekaten undangan kawulo, atas kawigatosan soho kerawuhan

KEL. ALMH. MBAH SITI AMINAH

panjenengan

KIRIM ARWAH
1.
2.

BPK. H. ROJI
MBAH JANARI
SEKALIAN

3.

MBAH PROYONTONO
SEKALIAN

4.

IBU MU'TIM

5.

DODIK

6.

PATONAH

7.

KATIN

8.

BPK. ABDUL ROHMAN

9.

BPK. SIGIT

10.

IBU MUSRI

11.

MBAH SANIRIN
SEKALIAN

12.

MBAH SRI
SEKALIAN

13.

MBAH NAH
SEKALIAN

14.

MBAH SAMIRIN
SEKALIAN

15.

MBAH YAI KHOSIM


KERJEN

16.

IBU ISWANTI

17.

BAPAK ZAENI

18.

MBAH MARTIJAH

19.

BPK. H. BAEDHONWI MAKSUM

20.

IBU RUBINGATUN

21.

MBAH YAI MAKSUM


SEKALIAN

1. MBAH MARNANI

SEKALIAN

2. MBAH KAMIRAN

SEKALIAN

3. BPK. PUJI
4. BPK. SANTO
5. IBU MUNAWAROH
6. IBU ROMDIYAH
7. IBU ISMI
8. ROHMAN
9. ROKHIM

da di : http://www.funtasticus.com/20081128/daily-cool-pictures-73/

ARWAH SAKING
1.

MBAH JAMIN
SEKALIAN

2.
MUSINAH
3.
AHMAD KHARNI
4.
KHARYANTONO

MBAH
SEKALIAN
MBAH
SEKALIAN
MBAH
SEKALIAN

5.

MBAH

JUWAIR
6.

MBAH

MARWAH
7.

MBAH

SULTON
8.

MBAH JAPAN

9.

MBAH

KARDHI
10.

MBAH

KAMAR
11.

MBAH H.

AHWANI
12.

P. ABDUL
MALANG

13.

ABDUL

KHOLIK
14.

AKHADUN

15.

SO'IM

16.

SITI

FATIMAH

KEL. BPK. YAHMAN, BPK. MANAM, BPK.


IPIN, BPK. ROFIQ, BPK. HARIYADI
Cemandi Kunir
Kepada
Yth. Bapak / Saudara :

Undang
an

________________________

Foto Copy "SELEX

Assalamualaikum Wr.
I
Wb.
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT. kami
sekeluarga mengharap dengan hormat atas kehadiran Bpk / Saudara dalam
hajat kami Yang Insya Allah di laksanakan pada :
Hari

: Rabu malam Kamis

Tanggal

: 28 Juli 2010

Waktu

: Ba'dho Maghrib

Tempat

: Di Musholla Bpk. Kasbi Cemandi

Acara

: Genduri Megengan

Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami sekiranya


Bapak / Saudara berkenan hadir pada acara tersebut.
Atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.
Teriring Doa Jazakumulloh Ahsanal Jaza

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Hormat Kami
Ttd

MUSHOLLA AL-IKHLAS

BPK. YAHMAN, BPK. MANAM, BPK. IPIN, BPK. ROFIQ, BPK. HARIYADI

Sekeluarga
Pakel Ngantru
- Tulungagung

Kepada Yth.
Bapak / Saudara

Undang
an

Selek Fotocopy Kunir

Segala puji bagi Allah SWT, sholawat serta salam kepada


junjungan kita

Nabi Agung Muhammad SAW. Keluarganya, sahabatnya


dan orang-orang Wr.
Assalamualaikum
Wb.
yang beriman, amin.

Dengan kerendahan hati, kami Pengurus Musholla


mengharap dengan hormat lagi sangat atas
kehadirannya pada :
Hari

: Senin malam Selasa

Tanggal

: 5 Juli 2010

Waktu

: Ba'dho Maghrib

Tempat

: Di Musholla Al Ikhlas, RT 2 RW 2

Pakel, Ngantru.
Keperluan : Tahlil dan Peringatan Isro' Mi'roj yang

Hormat Kami,
Pengurus Musholla
KEL. BPK. SUTRIMO
Manggar
KunirRidlo Allah SWT, kami mengharap
Dengan
Rahmat- dan
SUNARTO
kehadiran
Bapak / Saudara pada acara Tahlil Mendak
ke I
Kepada Yth.
meninggalnya :
Bapak / Saudara

ALM. BPK. JUREMI


ALM. BPK. WALUYO

Undang
an

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :


Hari
: Senin malam Selasa
Selek Fotocopy Tanggal : 14 Februari 2011Kunir
Waktu : Jam 19.00 WIB
Tempat : Rumah Bpk. Sutrimo
Manggar, Kunir

Assalamualaikum
Merupakan suatu
kehormatan bagiWr.
kami sekeluarga
Wb.berkenan hadir untuk
apabila Bapak / Saudara
Hormat
memberikan
Kami,
doa pada almarhum.
BPK. SUTRIMO
Atas kehadiran dan
doa Bapak / Saudara,
Sekeluarga

Undanga
n

Mugi katur
Dumateng : ______________________
Ing Dalem

Assalamualaikum
Wiyosipun risalah meniko minongko badal sesulih
anggen kulo sowan, keparing nyuwun rawuh soho idi barokah
pangestu panjenengan ing acara Tahlil ingkang badhe
kelaksanaaken :
Benjang

: Kemis

Tanggal

: 6 Januari 2011

Wekdal

: Jam 20.00 WIB

Manggen

: Dalem B. Moedhoffar Ma'shoem

Wasono keparing ngrumiyini rawuhipun, kulo aturaken


agunging panuwun do'a lana walakumul Ajru Bittamaam. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Nderek ngajeng-ngajeng
Rawuhipun

B. MOEDHOFFAR MA'SHOEM
Sekeluarga