Anda di halaman 1dari 2

Kaedah Menyediakan Larutan Hidroponik Dalam

Takung
1.Masukkan air ke dalam takung sehingga 3cm dari
Pengenalan
bibir
takung. Hidroponik

Fungsi AlatanAlatan
Dan Bahan Penanaman Secara Hidroponik

Menanam secara hidroponik adalah kaedah penanaman

Alatan/Bahan

Nama
Fungsi

yang menggunakan larutan nutrien di dalam air tanpa


menggunakan tanah. Akar tanaman dalam medium
pengakaran tenggelam di dalam larutan nutrien. Medium

Takung

Menakung larutan nutrien

Raga tanaman

Menempatkan medium pengakaran bersama


anak benih

Reja benang

Medium pengakaran

pengakaran terdiri daripada beberapa pilihan bahan,


seperti span, sabut kelapa dan reja benang.
2.
Sukat larutan stok A sebanyak 100 ml, tuang
ke dalam takung yang berisi air dan kacau hingga
Kelebihan Penanaman Secara Hidroponik
sebati.

Hidroponik ini mempunyai beberapa kelebihan iaitu:


1.

Tidak memerlukan tanah.

2.

Sistem ini menjimatkan air.

3.

Tiada pencemaran alam sekitar.

Span

4.
Menjamin kualiti hasil yang lebih tinggi.
Sukat pula larutan stok B sebanyak 100 ml, tuang
5.
Memudahkan pengawalan penyakit dan haiwan
ke dalam takung yang berisi air dan larutan A, serta
kacauperosak.
hingga sebati.

Medium pengakaran

6.
Mudah menuai hasil.
3.Tutup takung dengan penutup takung.
7.
Sesuai untuk kawasan yang terhad.
8.

Bebas dari racun makhluk perosak.

9.

Mengurangkan kerja penjagaan seperti merumpai dan


menyiram.

Stok A dan Stok B

Untuk dijadikan larutan hidroponik

Menutup takung dan menempatkan medium

1. Tuliskan
bahan medium pengakaranpengakaran
yang boleh
digunakan
Penutup takung
bersama
anak benih dalam raga
a.
b.

Takung hidroponik sudah sedia untuk penanaman.