Anda di halaman 1dari 1

1 MALAYSIA:RAKYAT DIDAHULUKAN,PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

Ruj.Kami: SKLK
Ruj. Tuan:
Tarikh
:
Kepada
______________________________________,
______________________________________,
Tuan/Puan,
PELANTIKAN SEBAGAI_________________________________________________________
Dengan segala hormatnya, perkara di atas dirujuki.
2.
Pihak sekolah telah membuat penelitian dan mengucapkan tahniah kerana
anak tuan/puan____________________________________________ telah dipilih sebagai
___________________________________________Kelab________________________________
bagi sesi __________.
3.
Sehubungan dengan itu,pihak sekolah berharap agar anak tuan/puan dapat
menjalankan tugas dengan baik dan bertanggungjawab.
4.
Diharapkan dengan pelantikan ini juga anak tuan/puan dapat membahagikan
masa dengan sebaik mungkin dan tidak mengabaikan pelajaran.
Sekian,terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,

.................................................,