Anda di halaman 1dari 11

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENDIDIKAN SENI VISUAL 2016

SENARAI SEMAK TUGASAN


PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
(PBS)

Kajian Rekaan Seni Visual.


Kerja Kursus Kertas 3 (2611/3)
Februari Julai

22 24 MAC 2016
PEARL INTERNATIONAL HOTEL
KUALA LUMPUR

TUGASAN 1 :
BIDANG:KOMUNIKASI VISUAL
TAJUK :REKABENTUK GRAFIK
PRODUK: PEMBUNGKUSAN COKLAT
UKURAN MINIMUM : 6 CM X 6 CM X 15 CM
BAHAN: KERTAS TEKNIK : ILUSTRASI WARNA : BEBAS MENGIKUT KAJIAN
KAPSYEN : MENGIKUT KAJIAN TEMA: MENGIKUT KAJIAN
*Beri keutamaan kepada BAHASA MALAYSIA dan BAHASA INGGERIS

KERJA KURSUS SPM 2016 (PSV KERTAS 3- 2611/3)


ARAHAN: Helaian ini hendaklah disimpan dengan baik dan ditunjukkan kepada guru pembimbing setiap kali
penghantaran helaian Folio untuk disemak.
NAMA
: ____________________________________
:_____________________
TINGKATAN :____________________________________
BIL

ANGKA GILIRAN
NO.K/P

PROSES FOLIO

:_____________________

TARIKH
MULA

1.

KOLEKSI GAMBAR pelbagai reka bentuk pembungkusan,


muka taip, ilustrasi,dan aspek-aspek lain yang berkenaan
sebagai sumber ilham.

Februari (1)

2.

LAKARAN REKABENTUK pembungkusan berserta lukisan


hamparan dengan skala
dan catatan.

Februari (1)

3.

LAKARAN perkembangan idea muka taip dengan catatan.

Februari (2-4)

4.

LAKARAN olahan reka bentuk logo atau identiti syarikat


dengan catatan.

5.

LAKARAN olahan idea ilustrasi dengan catatan.

Mac (2-3)

6.

LAKARAN olahan idea reka letak muka taip, ilustrasi, identiti


syarikat, dan aspek penerangan dengan catatan.

Mac-April

7.

KAJIAN WARNA reka bentuk pembungkusan dengan catatan


dan skema warna.

April

8.

HAMPARAN penuh reka bentuk pilihan.

Mei

9.

ILUSTRASI PERSEMBAHAN yang menggambarkan fungsi


dalam situasi sebenar.

Mei

10.

LUKISAN ALAT DAN BAHAN yang digunakan serta catatan

Jun

11.

LUKISAN atau gambar foto proses dan teknik penghasilan


serta catatan
mengikut urutan.

Tandatangan Murid:_________________________________
Tarikh:

TARIKH
SIAP

T/T GURU
PSV

Mac (1)

Jun (2
Minggu)

Guru Pembimbing : _______________________

TUGASAN 2 :
BIDANG:REKA BENTUK
TAJUK :HIASAN DALAMAN
PRODUK: MODEL BILIK PENGINAPAN HOTEL BERTEMA
UKURAN MINIMUM : 45 CM X 30 CM X 25 CM ATAU MENGIKUT SKALA UKURAN DARI REKA CADANG
RUANG SEBENAR
BAHAN: BEBAS DAN BERSESUAIAN TEKNIK : BEBAS KECUALI KOLAJ
WARNA : BEBAS MENGIKUT KAJIAN
TEMA: CERITA RAKYAT MALAYSIA
KERJA KURSUS SPM 2016 (PSV KERTAS 3- 2611/3)
ARAHAN: Helaian ini hendaklah disimpan dengan baik dan ditunjukkan kepada guru pembimbing setiap kali
penghantaran helaian Folio untuk disemak.
NAMA
: ____________________________________
TINGKATAN :____________________________________
BIL

ANGKA GILIRAN :_____________________


NO.K/P
:_____________________

PROSES FOLIO

TARIKH
MULA

1.

KOLEKSI GAMBAR pelbagai jenis ruang bilik penginapan


sebagai sumber ilham

Februari (1)

2.

KAJIAN DAN KOLEKSI gambar tentang cerita rakyat


Malaysia

Februari (1)

3.

LUKISAN ATAU CATAN realistic gambaran yang berkaitan


cerita rakyat Malaysia perkembangan idea muka taip dengan
catatan.

Februari (2-4)

4.

LUKISAN ATAU CATAN pelan lantai ruang bilik mengikut


skala.

Mac (1)

5.

LAKARAN perkembangan idea perabot dan kelengkapan


pada pelan lantai dengan catatan.

Mac (2-3)

6.

LAKARAN rekaletak perabot dan kelengkapan pada pelan


lantai dengan catatan.

Mac-April

7.

KAJIAN ERGONOMIK reka bentuk

April

8.

KAJIAN WARNA dengan catatan dan skema warna.

Mei

9.

LUKISAN PERSPEKTIF tiga sudut pandangan menarik


dengan catatan

Mei

10.

LUKISAN PERSEMBAHAN dalam situasi sebenar dengan


catatan

Jun

11.

LUKISAN ALAT DAN BAHAN yang digunakan dengan catatan

12

LUKISAN ATAU GAMBAR FOTO proses dan teknik


penghasilan dengan catatan mengikut urutan.

Jun (2
Minggu)
Jun hingga
hujung bulan

Tandatangan Murid:_________________________________

TARIKH
SIAP

T/T GURU
PSV

Guru Pembimbing : _______________________

Tarikh:

TUGASAN 3 : KOMUNIKASI VISUAL

PRODUK: REKA BENTUK KORPORAT DAN PENGIKLANAN


SAIZ MINIMUM : Logo 25 cm x 20 cm
Sampul surat 11 cm x 22 cm
Kepala surat Saiz kertas A4
Poster 29 cm x 40 cm
TEKNIK : Ilustrasi

BAHAN: Bahan yang bersesuaian

KERJA KURSUS SPM 2016 (PSV KERTAS 3- 2611/3)


ARAHAN: Helaian ini hendaklah disimpan dengan baik dan ditunjukkan kepada guru pembimbing setiap
kali penghantaran helaian Folio untuk disemak.
NAMA
: ___________________________________ ANGKA GILIRAN :_____________________
TINGKATAN :___________________________________ NO.K/P
:_____________________
BIL
1.

2.
3.
4.
5.
6.

PROSES FOLIO

TARIKH
MULA

KAJIAN REKA BENTUK KORPORAT dan PENGIKLANAN


Syarikat Penerbangan yang dipilih. 1 helaian kertas lukisan
(sejarah) 1 helai kertas lukisan (logo, sampul surat, kepala
surat), 1 helai kertas lukisan(poster) Tampalkan. setiap gambar
ada catatan sumber rujukan
LUKISAN ATAU ILUSTRASI bagi setiap satu reka bentuk
korporat (logo, kepala surat dan sampul suarat) dan
pengiklanan (poster).
KOLEKSI GAMBAR logo, sampul surat, kepala surat dan
sebagai sumber ilham. Mana-mana syarikat penerbangan
sedia ada. Setiap satu 4 contoh koleksi gambar.
LAKARAN PERKEMBANGAN IDEA logo, sampul suarat,
kepala surat dan poster dengan catatan. Setiap 1, minimum 4
lakaran.
KAJIAN TIPOGRAFI dengan catatan.
Minimum 4 lakaran kajian.

Februari (2-3)
Februari
(4)
Mac
(1-2)
Mac
(3-4)

April
(3-4)

8.

LUKISAN PERSEMBAHAN dalam situasi sebenar dengan


catatan.

Mei
(1-2)

9.

LUKISAN ALAT DAN BAHAN Alat dan bahan boleh dilukis


dalam bentuk komposisi atau berasingan.
Mesti dilabelkan dan dicatat fungsinya

Mei
(3-4)

10.

PROSES DAN TEKNIK PENGHASILAN Gambar foto/lukisan


proses penghasilan produk. Proses penghasilan buku cerita
pop-up hendaklah dibuktikan menggunakan foto bergambar

Jun

11.

PRODUK - LOGO, SAMPUL SURAT, KEPALA SURAT DAN


POSTER (Dihasilkan mengikut spesifikasi seperti di atas).
Produk mesti kemas.

Jun - Julai

Tandatangan Murid:_________________________________
Tarikh:___________________________

T/T GURU
PSV

Februari (1)

LAKARAN OLAHAN REKA LETAK mana-mana yang


berkenaan ( sampul surat, kepala surat dan poster) dengan
catatan.
KAJIAN WARNA dan sekema warna dengan catatan
Minimum 4 kajian warna setiap satu.

7.

TARIKH
SIAP

April
(1-2)

Guru Pembimbing : _______________________

TUGASAN 4 : KRAF TRADISIONAL


PRODUK: PENYANGKUT BAJU
UKURAN MINIMUM : 45 cm x 15 cm
TEKNIK : Ukiran bunga timbul bersilat

BAHAN: Kayu yang bersesuaian

KERJA KURSUS SPM 2016 (PSV KERTAS 3- 2611/3)


ARAHAN: Helaian ini hendaklah disimpan dengan baik dan ditunjukkan kepada guru pembimbing setiap
kali penghantaran helaian Folio untuk disemak.
NAMA
: ___________________________________ ANGKA GILIRAN :_____________________
TINGKATAN :___________________________________ NO.K/P
:_____________________
BIL

PROSES FOLIO

TARIKH
MULA

1.

KOLEKSI GAMBAR pelbagai jenis penyangkut baju sebagai


sumber ilham. Tampalkan. setiap gambar ada catatan sumber
rujukan. 2 helai kertas lukisan.

2.

KOLEKSI GAMBAR pelbagai jenis ukiran kayu sebagai


sumber ilham dengan catatan. 2 helai kertas lukisan.

3.

KOLEKSI GAMBAR FLORA sebagai sumber ilham dengan


catatan. 2 helai kertas lukisan.

4.

LUKISAN atau CATAN REALISTIK flora yang dipilih


1 sahaja lukisan atau catan realistik.

Mac
(1-2)

5.

LAKARAN PERKEMBANGAN IDEA penyangkut baju dengan


catatan.
Minimum 4 lakaran kajian.

Mac
(3-4)

6.

LAKARAN OLAHAN idea motif flora dengan catatan


lakaran diolah dalam rekaletak. Minimum 4 lakaran.

April
(1-2)

7.

KAJIAN WARNA dan sekema warna dengan catatan


Minimum 4 kajian warna setiap satu.

April
(3-4)

8.

LUKISAN 2 SUDUT PANDANGAN MENARIK


Pandangan hadapan dan sisi kiri atau kanan.

Mei
(1-2)

9.

LUKISAN PERSEMBAHAN dalam situasi sebenar.


Lukisan dihasilkan dalam bilik hotel di tempat yang sesuai.

Mei
(1-2)

10.

LUKISAN ALAT DAN BAHAN Alat dan bahan boleh dilukis


dalam bentuk komposisi atau berasingan.
Mesti dilabelkan dan dicatat fungsinya

Jun

11.

PROSES DAN TEKNIK PENGHASILAN Gambar foto/lukisan


proses penghasilan produk. Proses penghasilan buku cerita
pop-up hendaklah dibuktikan menggunakan foto bergambar

Jun

12.

PRODUK PENYANGKUT BAJU ukiran bunga timbul


bersilat. (Dihasilkan mengikut spesifikasi seperti di atas).
Produk mesti kemas.

Tandatangan Murid:_________________________________

TARIKH
SIAP

T/T GURU
PSV

Februari (1)

Februari (2-3)
Februari
(4)

Julai

Guru Pembimbing : _______________________

Tarikh:___________________________

TUGASAN 5 : SENI HALUS ARCA


PRODUK : ARCA
UKURAN: 40 CM X 20 CM
TEKNIK : BEBAS
TEMA : PERGERAKAN
BAHAN: BEBAS DAN BERSESUAIAN
KERJA KURSUS SPM 2016 (PSV KERTAS 3 2611/3)
ARAHAN: Helaian ini hendaklah disimpan dengan baik dan ditunjukkan kepada guru pembimbing setiap
kali penghantaran helaian Folio untuk disemak.
NAMA
: ________________________________ANGKA GILIRAN: _________________________
TINGKATAN : ________________________________NO. K/P
: _________________________
BIL

PROSES FOLIO

TARIKH
MULA
Februari
(1)

1.

KOLEKSI GAMBAR arca


Tampalkan. 2 helai kertas lukisan. Contoh dalam bentuk
gambar - 5 atau 6

2.

KOLEKSI GAMBAR pelbagai jenis gambar yang boleh


dijadikan sumber ilham.
2 helai kertas (4 gambar boleh menggunakan kedua-dua
muka helaian kertas lukisan)

Februari
(1)

3.

LUKISAN @ CATAN REALISTIK Gambar dipilih.


Warnakan menggunakan media kering: pensel, pensel
warna dan lain-lain atau media basah.

Februari
(2 - 4)

4.

LAKARAN OLAHAN dan PERKEMBANGAN IDEA


PILIHAN berserta catatan. 4 lakaran

Mac
(1)

5.

LUKISAN REKA BENTUK ARCA YANG DIPILIH 1

6.

KAJIAN WARNA DENGAN Skema Warna dan catatan.


(4 kajian warna jika perlu)

Mac
(2 - 3)
Mac - April

7.

LUKISAN DARI TIGA (3) SUDUT PANDANGAN


MENARIK serta catatan. Hadapan dan sisi kanan, kiri.

8.

ILUSTRASI PERSEMBAHAN YANG


MENGGAMBARKAN SITUASI SEBENAR. 1 helai kertas
lukisan.

9.

LUKISAN ALAT DAN BAHAN berserta fungsi dan


catatan.
1 helai kertas lukisan.

April

Mei

Mei

10.

LUKISAN atau GAMBAR FOTO PROSES DAN


TEKNIK. Gambar foto / Lukisan proses penghasilan
Produk. (6 - 8 langkah ) 1 helai kertas

Mei - Jun

11.

PRODUK ARCA ( dihasilkan mengikut spesifikasi


seperti di atas). Produk mesti kukuh dan stabil

Jun
(2 Minggu)

TARIKH
SIAP

T/T GURU
PSV

Tandatangan Murid : _________________________


Tarikh : _________________________

Guru Pembimbing : __________________________

TUGASAN 6 : SENI HALUS KRAF TRADISIONAL


PRODUK : PASU
UKURAN: 30 CM X 15 CM

TEKNIK : GABUNGAN TEKNIK PICIT, KEPINGAN DAN LINGKARAN


TEMA : FUTURISTIK BAHAN: TANAH LIAT

KERJA KURSUS SPM 2016 (PSV KERTAS 3 2611/3)


ARAHAN: Helaian ini hendaklah disimpan dengan baik dan ditunjukkan kepada guru pembimbing setiap
kali penghantaran helaian Folio untuk disemak.
NAMA : __________________________________
TINGKATAN : ____________________________

ANGKA GILIRAN: ____________________


NO. K/P : __________________________

BIL

PROSES FOLIO

1.

KOLEKSI GAMBAR Pasu atau contoh gambar futuristik .


Tampalkan Minima 2 helai kertas lukisan.

TARIKH
MULA
Februari
(1)

2.

LUKISAN REALISTIK PASU


1 helai kertas 1 gambar.

Februari
(1)

3.

LAKARAN PERKEMBANGAN IDEA .


Minima 4 lakaran perkembangan idea

Februari
(2 - 4)

4.

LUKISAN SEBENAR REKA BENTUK PASU


berserta catatan.

Mac
(1)

5.

KAJIAN WARNA DENGAN SKEMA WARNA DAN


CATATAN
4 KAJIAN WARNA

Mac
(2 - 3)

6.

LUKISAN TIGA DIMENSI PASU


serta catatan.Pilih satu dari no.5.
Hadapan, sisi kanan dan kiri

7.

ILUSTRASI PERSEMBAHAN YANG


MENGGAMBARKAN SITUASI SEBENAR. 1 helai kertas
lukisan.

8.

LUKISAN ALAT DAN BAHAN berserta fungsi dan


catatan.
1 helai kertas lukisan.

9.

LUKISAN atau GAMBAR FOTO PROSES DAN


TEKNIK.
Gambar foto / Lukisan proses penghasilan Produk. (6 - 8
langkah ) 1 helai kertas

Mac - April

April

Mei

Jun

TARIKH
SIAP

T/T GURU
PSV

Tandatangan Murid : _________________________

Guru Pembimbing : __________________________

Tarikh : _____________________________

TUGASAN 7 : REKA BENTUK INDUSTRI


PRODUK : PENYEDUT HAMPAGAS DWIFUNGSI
BAHAN: BAHAN YANG BERSESUAIAN SAIZ MINIMUM : 30 CM X 10 CM
TEMA: BERDASARKAN KAJIAN TEKNIK: BEBAS
KERJA KURSUS SPM 2016 (PSV KERTAS 3- 2611/3)
ARAHAN: Helaian ini hendaklah disimpan dengan baik dan ditunjukkan kepada guru pembimbing setiap
kali penghantaran helaian portfolio untuk disemak.
NAMA
: ____________________________________
TINGKATAN :____________________________________
BIL

ANGKA GILIRAN :_____________________


NO.K/P
:_____________________

PROSES FOLIO

TARIKH
MULA
Februari (1)

1.

KOLEKSI GAMBAR pelbagai jenis penyedut hampagas


kompak sebagai sumber ilham dengan catatan.

2.

LUKISAN ATAU CATAN REALISTIK penyedut


hampagas kompak yang dipilih dari sumber ilham.

3.

LAKARAN PERKEMBANGAN IDEA reka bentuk


penyedut hampagas kompak dwifungsi berdasarkan hal
benda yang dipilih dengan catatan.

4.

KAJIAN ERGONOMIK reka


hampagas kompak dwifungsi.

penyedut

Mac
(1)

5.

LUKISAN TEKNIKAL reka bentuk penyedut hampagas


kompak dwifungsi dengan catatan fungsi.
.
KAJIAN WARNA dengan skema warna dan catatan.

Mac
(2-3)
Mac- April

7.

LUKISAN PERSPEKTIF dari tiga sudut pandangan


menarik.

April
(2-3)

8.

LUKISAN PERSEMBAHAN dalam situasi sebenar.(1


helai kertas lukisan)

9.

LUKISAN ALAT DAN BAHAN yang digunakan dengan


catatan.
Mesti dilabelkan dan dicatat fungsinya ( 1-2 helai)

10.

PROSES DAN TEKNIK PENGHASILAN.


Lukisan/gambar foto proses penghasilan produk

6.

bentuk

Februari (2)
Februari
(3)

April- Mei
Mei
(2-3)
Mei-Jun

TARIKH
SIAP

T/T GURU
PSV

mengikut urutan dengan catatan.

Tandatangan Murid:_______________________

Guru Pembimbing : ________________________

Tarikh:___________________________

TUGASAN 8 : KOMUNIKASI VISUAL / ILUSTRASI


PRODUK : DUIT KERTAS MALAYSIA EDISI PERINGATAN
BAHAN: KERTAS YANG BERSESUAIAN SAIZ MINIMUM : 45 CM X 21 CM
TEMA: BERDASARKAN KAJIAN TEKNIK:CATAN
KERJA KURSUS SPM 2016 (PSV KERTAS 3- 2611/3)
ARAHAN: Helaian ini hendaklah disimpan dengan baik dan ditunjukkan kepada guru pembimbing setiap
kali penghantaran helaian portfolio untuk disemak.
NAMA
: ____________________________________
TINGKATAN :____________________________________
BIL

PROSES FOLIO

KOLEKSI GAMBAR pelbagai wang kertas sebagai


sumber ilham
Tampalkan setiap gambar ada catatan sumber rujukan.

ANGKA GILIRAN :_____________________


NO.K/P
:_____________________

LUKISAN ATAU CATAN REALISTIK wang kertas yang


dipilih dari sumber ilham

TARIKH
MULA
Februari (1)

Februari (2)

LAKARAN PERKEMBANGAN IDEA berdasarkan hal


benda atau tema dan aspek-aspek lain yang berkaitan.

Mac
(1)

KAJIAN TIPOGRAFI dengan catatan.

Mac
(2-3)

LAKARAN REKA LETAK ILUSTRASI dengan tipografi


serta catatan.

April
(1)

KAJIAN WARNA dengan skema warna dan catatan.

April
(2-3)

LUKISAN PERSEMBAHAN dalam situasi sebenar.

Mei
(1-2)

LUKISAN ALAT DAN BAHAN yang digunakan dengan


catatan.
Mesti dilabelkan dan dicatat fungsinya ( 1-2 helai)

Mei
(3)

PROSES DAN TEKNIK PENGHASILAN.


Lukisan/gambar foto proses penghasilan produk
mengikut urutan dengan catatan.

Jun

TARIKH
SIAP

T/T GURU
PSV

Tandatangan Murid:_______________________

Guru Pembimbing : ________________________

Tarikh:__________________________

TUGASAN 9 : SENI HALUS


PRODUK : CETAKAN TIMBULAN
BAHAN: KAYU ATAU LINO SAIZ MINIMUM : 30 CM X 20 CM
BILANGAN WARNA: 3 TEMA: MUZIK TEKNIK: CETAKAN TIMBULAN
KERJA KURSUS SPM 2016 (PSV KERTAS 3- 2611/3)
ARAHAN: Helaian ini hendaklah disimpan dengan baik dan ditunjukkan kepada guru pembimbing setiap
kali penghantaran helaian portfolio untuk disemak.
NAMA
: ____________________________________
TINGKATAN :____________________________________
BIL

ANGKA GILIRAN :_____________________


NO.K/P
:_____________________

PROSES FOLIO

TARIKH
MULA
Februari (2)

1.

KOLEKSI GAMBAR pelbagai cetakan.

2.

KOLEKSI GAMBAR pelbagai hal benda yang boleh


dijadikan sumber ilham.

3.

LUKISAN/ CATAN REALISTIK berdasarkan sumber


ilham.

4.

LAKARAN PERKEMBANGAN IDEA dengan catatan.

Mac
(1)

5.

LAKARAN REKA LETAK motif dengan catatan..

Mac
(2-3)

6.

KAJIAN WARNA dengan skema warna dan catatan.

7.

ILUSTRASI PERSEMBAHAN yang menggambarkan


fungsi dalam situasi yang sebenar.

April
(2-3)

8.

LUKISAN ALAT DAN BAHAN yang digunakan dengan


catatan.
Mesti dilabelkan dan catat funginya
(1-2 helai kertas lukisan)

April- Mei

Februari
(3)

Mac- April

TARIKH
SIAP

T/T GURU
PSV

9.

PROSES DAN TEKNIK PENGHASILAN. Lukisan atau


gambar foto proses dan teknik penghasilan produk
dengan catatan
mengikut urutan.

10.

LAMPIRAN minimun tiga edisi cetakan mengikut urutan.


Blok cetakan mesti disertakan.

Tandatangan Murid:_______________________
Tarikh:__________________________

Mei
(2-3)

Mei-Jun

Guru Pembimbing : ________________________