Anda di halaman 1dari 1

-LETTERHEAD SEKOLAH-

Borang Pascanilai Program


Program/ Aktiviti
Unit
Jawatankuasa
Kumpulan sasaran
Tarikh
Masa
Tempat
Perasmian oleh

:
:
:
:
:
:
:
:

Penyampaian Sumbangan Hari Raya Aidilfitri 20XX


Hal Ehwal Murid
Kebajikan dan KWAPM
40 orang murid miskin/ yatim miskin
01 JULAI 20XX
10.30 12.00 tengah hari
Anjung Bestari

1.

Kekuatan:
i.
Program dijalankan menepati masa.
ii. Sumbangan dapat disediakan dalam 2 bentuk iaitu baucar barangan, wang tunai serta pakaian.
iii. Mendapat sumbangan yang sangat menggalakkan daripada guru, staf, PIBG serta pihak luar melebihi
anggaran perbelanjaan asal.
iv. Kerjasama baik daripada pihak pengurusan pasar raya YY.

2.

Kelemahan:
i.
Beberapa orang penerima sumbangan tidak hadir.
ii. Penerima sumbangan yang tidak hadir tidak dikenal pasti lebih awal supaya tidak perlu diumumkan oleh
pengacara majlis.
iii. Ada sumbangan wang diterima melepasi tarikh akhir yang ditetapkan menyebabkan kesukaran membuat
pengubahsuaian semula.
iv. Ada guru kelas yang tidak menyerahkan semula borang cadangan murid miskin.
v. Murid-murid yang menghadiri majlis agak bising dan kurang tumpuan.
vi. Pamflet tidak diserahkan awal kepada tetamu (YDP PIBG).

3.

Cadangan Penambahbaikan:
i.
Taklimat awal kepada penerima sumbangan tentang tatacara menerima sumbangan.
ii. Penyelaras program memaklumkan segera kepada pengacara majlis jika ada perubahan perajalanan
program.

4.

Rumusan:
Kerjasama dan sumbangan daripada guru-guru dan kakitangan amat membantu menjayakan program ini dan
adalah diharapkan agar dapat diteruskan lagi dengan lebih berkesan pada masa hadapan.

Disediakan oleh:
....
(
)
Setiausaha,
Jawatankuasa Kebajikan dan KWAPM.

Ulasan Pengetua:
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

....
(
Pengetua.