Anda di halaman 1dari 4

SENARAI SEMAK PEMERIKSAAN KESELAMATAN TEMPAT KERJA DAN HEALTHY

SETTING
UNIT/KAWASAN PEMERIKASAAN :
TARIKH PEMERIKSAAN
PEGAWAI BERTUGAS

BIL

1.

INDIKATOR

YA

:
:

TIDA
K

KESELAMATAN BANGUNAN / STRUKTUR


Lantai licin / pecah /
halangan / curam
Bumbung pecah /
terkopak/ sebagainya
Pintu dan tingkap
Tangga/cerun/parit
Laluan masuk dan
kecemasan terhalang /
lampu exit
Lalu lintas / parking
Signage yang mencukupi
Pencahayaan
Pengudaraan

2.

KESELAMATAN PEJABAT / RUANG KERJA


Susunatur Perabut
Ergonomic
Keselamatan Peralatan
Pencahayaan
Pengudaraan
Lantai lincin / pecah /
halangan / curam
First Aid Kit

TINDAKAN
PENAMBAHBAIK
AN

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAW
AB

CATATAN

BIL

3.

INDIKATOR

YA

KESELAMATAN KEBAKARAN
Zon berkumpul
dikenalpasti
Laluan Kecemasan
Lokasi Pemadam api
dikenalpasti
Sistem Penggera
berfungsi
Pelan Evakuasi
Head Count Board
Latihan Pengungsian
Kenalpasti Fire Hazard
Dan Penambahbaikan

4.

KESELAMATAN ELEKTRIKAL
Cord letrik yang tidak
teratur
Cord elektrik kelihatan
frayed
Penggunaan extension
wire
Plag atau soket pecah
Cord elektrik berdekatan
dengan peralatan yang
panas
Tidak menggunakan plag
3 pin
Wayar yang terdedah

TIDA
K

TINDAKAN
PENAMBAHBAIK
AN

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAW
AB

CATATAN

BIL

5.

INDIKATOR

YA

TIDA
K

TINDAKAN
PENAMBAHBAIK
AN

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAW
AB

CATATAN

PENYIMPANAN BARANG
Barang tertalu tinggi
Susunatur tidak kemas
Stor khas untuk kimia
atau mudah terbakar
Pengudaraan / eksos
Pemadam api

6.

UNSAFE CONDITIONS
Siling using
Lantai tidak sama aras
Pintu / tingkap sama aras
Pintu / tingkap
keselamatan
Lain-lain
UNSAFE PRACTISE
Peralatan terbiar
Tidak mengikuti SOP

7.

PROMOSI KESELAMATAN DAN KESEMATANAN PEKERJAAN


KESELESAAN PEKERJA
a) Solat
b) Bilik Air

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT


DIKEMUKAKAN OLEH

DISEMAK OLEH

__________________________
( FAIZ NAJMI BIN

__________________________
( AHMAD AMMAR BIN
TURIN
)

MOHAMAD

DISAHKAN OLEH

__________________________
( PUAN HAZNAH BINTI
SUIB
)

TARIKH :

TARIKH :

TARIKH :