Anda di halaman 1dari 5

PELAN

TINDAKAN
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI
& PENDIDIKAN KESIHATAN
0

TAHUN 2016
PELAN TINDAKAN PENGURUSAN PANITIA

BIL.

MATLAMAT STRATEGIK

: Menjelang akhir 2016, terdapat peningkatan dan penambahbaikan dari segi kualiti pengurusan panitia

OBJEKTIF KHUSUS

: Menjalankan aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru dan
meningkatkan profesionalisme guru

AKTIVITI

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB

ANGGARAN
KOS

TARIKH
JANGKAAN

TARIKH
PELAKSANAAN

INDIKATOR
KEJAYAAN

CATATAN

01.

Mengumpul maklumat tentang


tahap pemahaman guru-guru
tentang kandungan mata
pelajaran PJPK

Ketua Panitia

07/01/2016

Menerima biodata
guru yang
mengajar PJPK

Borang Biodata

02.

Mengadakan mesyuarat panitia

SU Panitia

Januari, Mei &


September

Menyalurkan
maklumat
berkaitan aktiviti
PJPK dan
membincangkan

Minit Mesyuarat

03.

Mengadakan penyeliaan dan


pencerapan

Penolong Kanan

Julai

Guru kenalpasti
kelebihan dan
kelemahan dan
berusaha
memperbaiki
prestasi P&P

Borang
Pencerapan

Penyemakan dan pemantauan


buku latihan murid

Penolong Kanan

Julai

Guru mendapat
maklum balas
latihan yang

04.

Ketua Panitia

Ketua Panitia

diberikan kepada
murid
05.

Mengadakan kursus
perkembangan staf

SU Perkembangan Staf

06.

Menyediakan bahan bantu


mengajar yang mencukupi untuk
guru PJPK

Ketua Panitia

07.

Menghadiri kursus/bengkel yang


dianjurkan oleh PPD

Penolong Kanan

Pelaksanaan Kajian Tindakan

Ketua Panitia

08.

Ketua Panitia

Menyelia dan mengemas kini


dokumentasi dan fail panitia

SU Panitia

Ogos

Mengikut
Jan - Mei
peruntukan
tahunan panitia

Ketua Panitia

Guru-Guru PJPK
09.

RM 200
(Bayaran
Penceramah)

RM 100
(Bahan
Dokumentasi)
-

Meningkatkan
kemahiran P&P
guru PJPK
Guru dapat
menjalankan P&P
PJPK dengan
bahan bantu
mengajar yang
terkini

Mengikut surat
panggilan PPD

Sekurangkurangnya 2 orang
guru PJPK dapat
menghadiri kursus
anjuran PPD

Jan - April

Laporan Kajian
Tindakan dihantar
ke PPD

November Disember

Dokumentasi dan
fail panitia teratur
dan kemas

Sukatan
Pelajaran
RPT
Stopwatch
Set Kon
Buku Teks
Wisel

Fail Guru PJPK

PELAN TINDAKAN AKTIVITI KO-AKADEMIK


MATLAMAT STRATEGIK

: Peningkatan dan penambahbaikan dari segi pelaksanaan aktiviti Ko-Akademik

OBJEKTIF KHUSUS

: Meningkatkan peratusan penglibatan murid dalam aktiviti Ko-Akademik dan melaksanakan aktiviti Ko-Akademik
yang telah dirancang

BIL.

AKTIVITI

01.

Bulan Juara (Bulan Kecergasan)


Kuiz PJPK
Poster PJPK
Sukan & Permainan
mengikut sukatan PJPK

02.

Ujian SEGAK

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB
Ketua Panitia

ANGGARAN
KOS
RM 500

TARIKH
JANGKAAN

50 peratus
penyertaan murid
dalam setiap
aktiviti

Mac & Julai

Setiap murid
mempunyai skor
dalam kad SEGAK

RM 500

November

50 peratus
penyertaan murid
dalam setiap
aktiviti

Guru-Guru PJPK

03.

Program Ko-Akademik Lepasan


UPSR
Taklimat Kesihatan
Sukan & Permainan

Ketua Panitia
Guru-Guru PJPK
Guru-guru Tahun 6

INDIKATOR
KEJAYAAN

Julai

Guru-Guru PJPK

Ketua Panitia

TARIKH
PELAKSANAAN

CATATAN

Disediakan oleh:

KHAIRUL ANUAR BIN KAMARUDDIN


Ketua Panitia Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan