Anda di halaman 1dari 4

GEOGRAFI TINGKATAN 2

TEMA 4
BAB 7

: DINAMIK PENDUDUK
: TABURAN PENDUDUK

Jawab soalan-soalan berikut:


1. Penduduk negara Malaysia terdiri daripada _______________________________________
__________________________________________________________________________
2. Taburan penduduk Malaysia tidak sekata. Kawasan penduduk Malaysia:
a. _________________________

c. __________________________

b. _________________________

d. __________________________

Taburan Penduduk Negara Malaysia


KEPADATAN
1.

2.

3.

4.

KAWASAN DAN CONTOH

GEOGRAFI TINGKATAN 2
Faktor Yang Mempengaruhi Taburan Penduduk Negara Malaysia:
1. Dataran - ___________________________________________________________________
2. Tanih Aluvium - ____________________________________________________________
3. Kawasan kaki bukit-__________________________________________________________
4. Lukis peta minda faktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia:

GEOGRAFI TINGKATAN 2
5. Nyatakan aktiviti yang lazim dijalankan di kawasan:
a. Penduduk padat: __________________________________________________________
________________________________________________________________________
b. Sederhana padat: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
c. Jarang: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

6. Senaraikan kawasan berpenduduk:


a. Sederhana: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
b. Jarang: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7. Cadangkan langkah-langkah untuk memajukan kawasan berpenduduk jarang:


a. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
d. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
e. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

GEOGRAFI TINGKATAN 2
8. Lukiskan peta minda Sepintas Lalu di muka surat 78: