Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH
Mata Pelajaran dan
Kelas

Sejarah Tahun 5 Bestari

Tema/Tajuk

Perjuangan Kemerdekaan Negara

Masa

8.40 9.40 pagi

Fokus

Standard Kandungan:
7.1 Penjajahan dan campurtangan kuasa luar
Standard Pembelajaran:
7.1.1 Menyenaraikan kuasa luar yang menjajah dan
campurtangan di negara kita.
7.1.2 Menyatakan negeri-negeri yang berada dibawah
penjajahan dan campurtangan British.
7.1.3 Menyatakan penjajahan dan campurtangan British
dalam pentadbiran dan ekonomi.
K7.1.5 Menyatakan kepentingan memelihara kedaulatan dan
kemakmuran negara kita.

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i.

Menyenaraikan kuasa luar yang menjajah dan


campurtangan di negara kita.
ii. Menyatakan negeri-negeri yang berada dibawah
penjajahan dan campurtangan British.
iii. Menyatakan dua kepentingan memelihara kedaulatan dan
kemakmuran negara kita.
Aktiviti

1.
2.
3.
4.
5.

Menonton tayangan video tentang penjajahan British di


Tanah Melayu. (TMK)
Bercerita tentang tayangan video yang ditonton.
Perbincangan tentang negeri-negeri yang berada dibawah
penjajahan dan campurtangan British.
Membentangkan hasil perbincangan
Menjawab lembaran kerja

EMK

Nilai Murni

Bahan Bantu Belajar

Komputer, internet, klip video, lembaran kerja.

bersyukur, kasih sayang dan


menghargai
KPS
- Elemen asas sejarah
Dimensi Kewarganegaraan berbangga dengan sejarah asalusul negara.
TMK
belajar melalui TMK
ENT
- keusahawanan dan kreativiti

Penilaian Pengajaran
dan Pembelajaran
DSKP

Refleksi

TP1 : Murid mengetahui kuasa-kuasa luar yang pernah


menjajah dan campur tangan di Negara kita.
TP2 : Murid memahami kuasa-kuasa luar yang pernah
menjajah dan campur tangan di Negara kita.
TP3 : Murid boleh menerangkan bentuk pentadbiran dan
sosio ekonomi yang diperkenalkan oleh kuasa luar di
negara kita
__ orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif Pd P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


AKTIVITI
Permulaan (5 minit)

EMK
Nilai Murni

CATATAN
- BBM

Menonton tayangan video klip

- bersyukur
- patriotik

- Komputer riba,

1. Murid menonton tayangan video klip .


2. Guru bertanyakan soalan kepada murid
berkaitan klip video yang ditayangkan:
a) Siapa tahu apakah peristiwa ini?
Murid menjawab soalan guru secara lisan
b) Sebutkan negeri-negeri yang dijajah oleh
British.
Murid menjawab secara lisan
3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk
pelajaran hari ini.

LCD

EMK
-TKP
-TMK
KB
-Menjana Idea
-menghubung kait

Aktiviti 1 (15 minit)


1. Guru membahagikan murid-murid kepada 6
kumpulan. Kumpulan-kumpulan diberikan nota
yang berkaitan dengan penjajahan British di
Tanah Melayu.

EMK
keusahawanan
Nilai
Bekerjasama
KB

2. Murid-murid berbincang dalam kumpulan


masing-masing dan menghasilkan satu peta IThink tentang negeri-negeri yang dijajah oleh
British.

menjana idea

Aktiviti 2 (20 minit)

Nilai

1. Guru meminta setiap ketua kumpulan untuk


membentangkan hasil perbincangan di hadapan
kelas.

bekerjasama

Kertas sebak

Edaran nota

2. Murid membentangkan hasil dapatan masingmasing.

KB
memberi sebab

3. Guru merumuskan pembentangan murid dan


mengaitkannya dengan tajuk.
4. Guru cuba mengaitkan isi pelajaran dengan
meminta murid menjelaskan tentang dua
kepentingan memelihara kedaulatan dan
kemakmuran negara kiat.
5. Murid memberikan pelbagai jawapan.
6. Guru memberikan pengukuhan dan
memberikan jawapan yang paling tepat tentang
penjajahan British.
Aktiviti 3 (15 minit)
1. Guru mengedarkan lembaran kerja.
2. Murid menjawab lembaran kerja yang diberi

KB

BBM

menjana idea

Lembaran kerja

Penutup (5 minit)

Nilai

1.Guru menayangkan koleksi gambar yang


berkaitan dengan penjajahan British.
2.Guru mempamerkan hasil kerja murid di sudut
Sejarah.
3.Guru merumuskan isi-isi penting dalam
pelajaran hari ini.

Bersyukur

Koleksi gambar

Anda mungkin juga menyukai