Anda di halaman 1dari 1

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Tambah Dalam Lingkungan 100 000


Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
2.2 Mengaplikasikan penyelesaian masalah.
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan hingga tiga nombor dengan
menggunakan pelbagai strategi.
Set
Pengenalan 1. Murid diminta membaca kad ayat matematik dan
Induksi
:
kad perkataan yang dipaparkan di papan putih.
10 minit
Permainan
Contoh: Stadium, Kanak-kanak, dewasa,
Membina
menyakksikan, Sukan Malaysia,
Cerita
2689+42375=45064
2. Murid dibimbing membina satu situasi berdasarkan
perkataan yang diberi.
3. Murid dibimbing membina situasi berdasarkan
pengalaman kendiri.
Contoh: membeli belah, latihan rumah sukan.
Langkah
Menerangk 1. Murid diberi satu gambar baju-baju. Setiap baju
1
an konsep
ada nombor tertentu dan nombor itu mewakili baju
15 minit
penyelesai
yang dihasil dalam kilang.
an masalah 2. Murid dibimbing menyelesaikan masalah dengan
menggunakan Model Polya.
i) Kumpul Maklumat
ii) Mencari jumlah keseluruhannya.
iii) Melakukan Operasi Tambah
iv) Semak
3. Murid diminta menyemak jawapan dengan rakan
dan guru.
4. murid diminta mengulangi aktiviti dengan contoh
lain.
Langkah
Permainan:
1. Murid diberi ayat matematik yang dibraille.
2
Saya suka 2. Murid diminta membina 1 cerita berdasarkan ayat
15 minit
menulis
matematik yang diberi.
cerita
3. Murid diminta memilih 1 keping kad nombor yang
digemari dan membuat pembentangan di depan
kelas.
4. Murid akan dinilai dan ganjaran akan diberi.
Langkah
Lembaran
1. Murid diberi lembaran kerja penyelesaian masalah
3
kerja
dalam print dan braille.
15 minit
2. Murid diminta menyelesaikannya dengan
bimbingan guru.
3. Murid diminta menghantar lembaran kerja pada
masa yang ditetapkan.
Penutup
Rumusan
1. Murid diminta menyenaraikan contoh penyelesaian
5 minit
masalah.
Contoh:

Anda mungkin juga menyukai