Anda di halaman 1dari 2

MINGGU/HARI/TARIKH:

KEDUA/ JUMAAT / 13 MAC 2015

KELAS /MASA/MATA
PELAJARAN:

2 GEMILANG/ 9.30-10.00 PAGI / MATEMATIK

TEMA/TAJUK STANDARD
PEMBELAJARAN (KOD):

OBJEKTIF PEMBELAJARAN:

Operasi tambah dalam lingkungan 18

Pada akhir pembelajaran murid dapat:

a) Menyelesaikan 4 masalah mudah dalaam situasi harian


yang melibatkan operasi tambah secara spontan fakta
asas tambah dalam lingkungan 18.
AKTIVITI PDP:

1. Murid diminta untuk memilih 4 keratan soalan penyelesaian


2.
3.
4.
5.
6.

ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM:

soalan dalam situasi harian yang telah diletakkan dalam


sebuah balang.
Murid-murid diminta untuk membaca secara mekanis soalan
tersebut.
Murid dibimbing oleh guru untuk menyelesaikan soalan
tersebut di papan putih.
Seterusnya, murid-murid diminta untuk menyalin semula
soalan-soalan tersebut dalam buku tulis.
Murid diberikan lembaran kerja mengenai tajuk pembelajaran
pada hari ini untuk diselesaikan.
Murid dibimbing oleh guru untuk merumuskan aktiviti
pembelajaran pada hari ini.

Bahasa

BAHAN BANTU MENGAJAR:

PENILAIAN PDP:

Kad penyelesaian masalah Matematik


Papan putih
Balang
Buku tulis

Murid dinilai melalui pemerhatian yang dibuat sewaktu proses


pdp dijalankan. Selain itu, sesi soal jawab yang diadakan
bersama murid dapat dinilai tahap kebolehan murid untuk
memahami aktiviti yang dilaksanakan.

REFLEKSI :

RANCANGAN PELAJARAN PEMULIHAN (MATEMATIK)