Anda di halaman 1dari 4

Tahun

2A

Masa

11.15 pagi - 12.15 (1 jam)

Bilangan Murid

__ /29 orang

Tema

Sains Fizikal

Standard kandungan

4.0) Terang dan Gelap

Standard pembelajaran

4.1.1 Murid boleh mengenal pasti sumber cahaya seperti


matahari, lampu, lampu suluh dan api.
4.1.2 Membezakan keadaan terang dan gelap melalui
penyiasatan

Objektif pembelajaran :
Di akhir pengajaran dan pembelajaran tajuk ini :
1) Murid dapat mengenalpasti sekurang-kurangnya tiga daripada empat sumber cahaya secara
lisan dengan betul
2) Murid dapat membezakan keadaan terang dan gelap melalui penyiasatan
Elemen merentas kurikulum
- Kreativiti dan inovasi
Bahan bantu belajar

Penutup mata, kad gambar, kotak tisu, lidi, pensel, gam

Kemahiran saintifik
a) Kemahiran proses sains

b) Kemahiran berfikir

c) Sikap saintifik dan nilai murni


Pengetahuan sedia ada

Pemerhatian
membuat ramalan
Membuat inferens

Membanding dan membeza


Menghubungkaitkan

Bekerjasama
Menyedari bahawa sains merupakan satu cara untuk

memahami alam.
Murid mengetahui objek yang mengeluarkan cahaya
merupakan sumber cahaya
a) Berpusatkan murid
b) Berpusatkan bahan
1. Perbincangan
2. Permainan
- Keupayaan murid bekerjasama di dalam kumpulan
- Keupayaan murid melibatkan diri secara aktif semasa

Strategi PdP
Kaedah PdP
Penilaian PdP

proses PdP

Fasa / Masa

Kandungan

Aktiviti P&P
1

Guru meminta seorang wakil murid

Catatan
KPS :

Orientasi
(5 minit)

Keadaan
terang dan
gelap

untuk tampil ke hadapan

- Berkomunikasi

Guru menutup mata murid dan

- Meramal

meminta murid meneka gambar


yang dipaparkan
3

Guru memperkenalkan topik


pengajaran kepada murid

KB :
Menghubung
kaitkan
Nilai :
Menyedari bahawa
sains merupakan
satu cara untuk
memahami alam

Pencetusan

Keadaan

idea

terang dan

meletakkan objek seperti pensel,

gelap

gam dan pemadam

(10 minit)

1. Guru menyediakan kotak tisu dan

2. Guru meminta murid melihat

BBM:
Kotak tisu, lampu
suluh, pen,
pemadam, gam

lubang di tepi kotak tanpa lampu


suluh
3. Guru meminta murid meneka objek
yang terdapat di dalam kotak
4. Guru akan menyuluh lampu ke
dalam kotak melalui lubang pada
bahagian atas kotak

KPS :
-

Berkomunikasi

Meramal

Membuat
inferens

5. Murid menyenarikan objek yang


dilihat
Penstrukturan

Konsep terang

idea

dan gelap

(20 minit)

1. Guru mencungkil pengetahuan


sedia ada murid dengan teknik
penyoalan
a) Apakah sumber utama di bumi?
b) Apakah sumber cahaya lain yang
membantu kita untuk melihat?

Pendekatan :
-

Bercerita

Penyoalan

KPS :
2. Guru memaparkan gambar pada
waktu siang dan malam

- Berkomunikasi
- Meramal

3. Guru meminta murid membuat


perbezaan antara keadaan
terang dan gelap

Nilai :

4. Guru membuat penerangan

Teliti

tentang konsep terang dan


gelap

a) Terang pandangan
yang jelas dengan
kehadiran cahaya
b) Gelap keadaan tanpa
kehadiran cahaya.
Pandangan tidak
mampu melihat dengan
jelas
BBM :
1. Guru memaparkan beberapa
Aplikasi idea

Sumber cahaya

jenis gambar di papan putih


2. Guru membahagikan murid

(20 minit)

Kad gambar
Kertas mahjong,
marker

kepada lima kumpulan.

KPS :

3. Setiap kumpulan diberi kertas


mahjong dan marker

Berkomunikasi,
Memerhati

4. Dengan menggunakan peta ithinks, guru meminta murid

Nilai :
Bekerjasama,

menyenaraikan objek yang


mengeluarkan sumber cahaya
dengan objek yang tidak

hormatmenghormatI

mengeluarkan sumber cahaya


Refleksi

Imbas kembali
pelajaran yang

1. .Guru membantu murid membuat KPS :


a Terang pandangan yang
rumusan pembelajaran.
Berkomunikasi,
jelas
dengan kehadiran
cahaya
b

Gelap keadaan tanpa


kehadiran cahaya.
Pandangan tidak mampu
melihat dengan jelas

(5 minit)

telah dipelajari
hari ini

2. Murid dikehendaki membuat


lembaran kerja