Anda di halaman 1dari 2

SJK(C) KUO KUANG 2

1
2

BORANG SESI PERKONGSIAN GURU (TEACHER SHARING SESSION)


Panitia : Dunia Seni Visual
Tarikh :
Tempat :

Masa :
Fokus Perkongsian :

(i)
Perbincangan mengenai Pendidikan Alaf 21
(ii)
Perbincangan mengenai perlaksanaan PBS Tingkatan 3
(iii)
Program Kecemerlangan Pelajar PT3
Interprestasi : Apakah aspek yang paling penting/ menarik/ relevan yang
dibincangkan? Adakah perkongsian ini memberi impak kepada pembelajaran
murid?
-

Memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai soalan KBAT.


Melaksanakan Pembelajaran Alaf 21 dan memastikan pelajar terlibat

secara koperatif dan kolaboratif dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan.


Hasil : Apakah yang saya pelajari? Bagaimana perbincangan ini memberi kesan
kepada profesionalisme saya? ( lampirkan dengan gambar sesi perbincangan)
-

Membantu guru dalam memperbaiki Pendidikan Alaf 21.

Disediakan oleh,
_____________________
(

SJK(C) KUO KUANG 2


1
2

BORANG SESI PERKONGSIAN GURU (TEACHER SHARING SESSION)


Panitia : Geografi
Tarikh : 17/2/2015
Tempat : Ruang Perbincangan Bilik Guru
Masa : 11.30 Pagi 1.00 Petang

Fokus Perkongsian :

(iv)
Perbincangan mengenai Pendidikan Alaf 21
(v)
Perbincangan mengenai perlaksanaan PBS Tingkatan 1 dan 2
(vi)
Program Kecemerlangan Pelajar Ting 1 dan 2
Interprestasi : Apakah aspek yang paling penting/ menarik/ relevan yang
dibincangkan? Adakah perkongsian ini memberi impak kepada pembelajaran
murid?
-

Memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai soalan KBAT.


Melaksanakan Pembelajaran Alaf 21 dan memastikan pelajar terlibat

secara koperatif dan kolaboratif dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan.


Hasil : Apakah yang saya pelajari? Bagaimana perbincangan ini memberi kesan
kepada profesionalisme saya? ( lampirkan dengan gambar sesi perbincangan)
-

Membantu guru dalam memperbaiki Pendidikan Alaf 21.

Disediakan oleh,
_____________________
(