Anda di halaman 1dari 2

===UNTUK ANAK NAKAL/PACAR/SAUDARA/SUAMI-ISTERI YANG NAKAL AGAR

KEMBALI KE JALAN YANG BENAR YAITU JALAN ALLAH SWT===


Rangkaian doa dimulai dari membaca surat AL FATIHAH 1 x
Lanjutkan dengan baca rangkaian doa sbb:
LAW ANZALNAA HAADZAA ALQUR-AANA ALAA JABALIN LARA-AYTAHU
KHAASYIAN MUTASHADDIAN MIN KHASYYATI ALLAAHI WATILKA ALAMTSAALU NADHRIBUHAA LILNNAASI LAALLAHUM YATAFAKKARUUNA
(artinya Kalau sekiranya Kami turunkan Al-Quraan ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan
melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaanperumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir)
THAA-HAA.
MAA ANZALNAA ALAYKA ALQUR-AANA LITASYQAA.
(artinya Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah)
ILLAA TADZKIRATAN LIMAN YAKHSYAA.
(artinya tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah)
TANZIILAN MIMMAN KHALAQA AL-ARDHA WAALSSAMAAWAATI ALULAA.
(artinya yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi)
ALRRAHMAANU ALAA ALARSYI ISTAWAA.
(artinya (Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah. Yang bersemayam di atas Arsy)
INNAMA AMRUHU IDZA ARODA SYAIAN AYYAQULA LAHU KUN YA ALLAH
LEMBUTKAN HATI
( sebutkan nama target) SEBAGAIMANA ENGKAU
MELEMBUTKAN BESI UNTUK NABI DAUD FAYAKUN
Usai berdoa, Selanjutnya lakukan pilihan cara berikut ini. Pilihlah satu cara yang paling mudah
anda lakukan:
Cara 1:
tiupkan ke ubun-ubun target

Cara 2:
baca ke air dan minumkan kepada target
Cara 3:
baca dan tiupkan ke tangan kanan dan letakkan di dada bagian jantung target.
Insya allah hati target akan segera luluh atas ijin Allah SWT. Amin YRA.