Anda di halaman 1dari 3

Tukar-menukar: 2:275

Jual beli
o Disyariatkannya jual beli dan keutamaannya
o Perintah mencari nafkah: 2:282, 17:12
o Al-Isra 17
12. Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua
tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami
jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari
kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui
bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala
sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas

o Perdagangan di darat: 106:2


o Perdagangan di laut: 2:164, 16:14, 17:66, 30:46,
35:12
o Etika jual beli
Menjauhkan yang haram dalam jual beli:
6:152, 26:181, 26:182, 26:183, 55:8, 55:9
o Syarat-syarat jual beli

Ridha: 4:29
Riba
o Hukum riba: 2:275, 2:276, 2:278, 3:130, 30:39
o Sanksi riba: 2:276, 2:279
Sewa-menyewa
o Barang sewaan
Menyewa buruh untuk suatu pekerjaan yang
akan datang: 28:27
o Masa sewa
Pembatasan masa sewa: 28:27
Dibolehkannya sewa menyewa: 18:94,
28:27
Hutang-pinjaman
o Memberi tempo untuk orang yang susah: 2:280
o Penghapusan hutang: 2:280

o Hilangnya orang yang belum mebayar hutang:


42:41
o Hutang si mayit: 4:11, 4:12
o Berhutang untuk jangka waktu terbatas: 2:282
o Pencatatan hutang: 2:282, 2:283
o Akuntansi: 24:33