Anda di halaman 1dari 4

[Type the document title]

Soalan: Anda telah menyertai pertandingan syarahan anjuran Persatuan


Bahasa Melayu sekolah anda. Tajuk syarahan anda ialah punca-punca
berlakunya gejala buli dalam kalangan pelajar di sekolah dan langkahlangkah menanganinya. Tuliskan teks syarahan anda selengkapnya.

Yang Berusaha Tuan Pengetua SMK Pekan Nanas, Puan Hjh Rohanah bt Esmail, Yang
dihormati Guru Penolong Kanan Petang Puan Kalsom bte Haron, barisan hakim yang adil lagi
bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Salam sejahtera dan salam satu
Malaysia
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Berdirinya saya pada hari ini yang berbahagia ini, adalah untuk menyampaikan syarahan
yang bertajuk 'Punca-punca Gejala Buli di Sekolah serta langkah-langkah menanganinya. Sebelum
saya meneruskan syarahan saya, ingin saya kemukakan satu soalan iaitu , apakah sebenarnya
yang dimaksudkan dengan rangkai kata 'gejala buli?
Hadirin yang dihormati sekalian,
Menurut Kamus Dewan, gejala buli membawa maksud masalah yang meliputi kegiatan
seperti memeras ugut, menghina, mengejek, menumbuk, memaki dan sebagainya yang dilakukan
oleh seseorang terhadap pemangsanya.Menurut kajian, kes buli ini menjadi semakin meningkat
pada setiap tahun dalam kalangan pelajar dan semakin serius masalahnya. Jika tidak kerana
angin masakan pokok bergoyang. Oleh itu, setiap masalah yang berlaku tentu mempunyai
puncanya. Terdapat beberapa punca yang telah dikenal pasti sebagai penyumbang kepada
masalah kes buli ini.
Sebenarnya, antara punca berlakunya gejala buli ialah kekurangan penghayatan nilai-nilai
agama yang ada pada pelajar yang terlibat. Agama Islam contohnya, menggariskan nilai-nilai
murni dan akhlak mulia yang selaras dengan tuntutan agama. Umpamanya, nilai hormatmenghormati sesama manusia, kasih-sayang, belas kasihan, amanah, bertanggungjawab dan
sebagainya. Namun, mereka yang terlibat dalam gejala buli ini tidak lagi menghayati dan
mengamalkan suruhan agama. Mereka sanggup berbuat demikian hanya untuk mendapatkan
perhatian orang lain dan menunjukkan kekuatannya kepada orang lain. Ringkasnya, ketandusan
nilai keagamaan dalam diri mereka menyebabkan gejala buli ini semakin berleluasa.
Selain itu, ibu bapa juga menjadi punca berlakunya gejala buli ini. Pada zaman yang serba
moden inil kebanyakan ibu bapa terlalu sibuk dengan kerjaya masing-masing untuk meningkatkan
taraf kehidupan mereka. Hal ini menyebabkan mereka kurang memberikan belaian kasih sayang,
kemesraan dan prihatian kapada anak-anak mereka. Contohnya, terdapat segelintir Ibu bapa
yang keluar bekerja seawal 6.30 pagi dan pulang lewat malam. Mereka tidak ada masa untuk
mengambil tahu perkembangan anak-anak terutama yang remaja. Tugas dan tanggungjawab
menjaga anak-anak diserahkan bulat-bulat kepada pembantu rumah. Justeru, kekurangan
perhatian daripada ibu bapa turut menjadi punca gejala buli ini.

[Type the document title]


Di samping itu, pengaruh rakan sebaya di sekolah juga merupakan salah satu punca yang
penting menyebabkan pelajar terlibat dalam kegiatan membuli ini. Para pelajar yang masih terlalu
muda, dikatakan berumur setahun jagung dan berdarah setampuk pinang sebahagian
besarnya masih belum boleh berfikir dengan matang. Contohnya, mereka amat mudah
terpengaruh dengan tindakan rakan sebaya dan tidak dapat berfikir tentang baik buruknya
tindakan mereka itu. Jika kawan-kawannya merupakan pembuli, pelajar tersebut juga akan terikutikut perbuatan kawannya supaya dapat diterima oleh ahli-ahli kumpulannya. Jelaslah, rakan
sebaya yang menjadi orang penting dalam kehidupan remaja selain ibu bapa menjadi punca
gejala buli ini.
Bagaimana dengan pihak media massa? Seperti yang kita ketahui, media masa
terutamanya televisyen sering menayangkan filem-filem yang berunsur keganasan, pergaduhan
dan sebagainya. Filem dan rancangan terutamanya dari barat dan Hong Kong jelas memaparkan
unsur keganasan seperti rancangan gusti, filem-filem aksi pertarungan dan pembunuhan jelas
membewa pengaruh buruk kepada remaja kita. Pelajar meniru aksi yang disaksikan di televisyen
untuk membuli rakan-rakan mereka yang lain.
Tuan-tuan dan puan-puan serta rakan seperjuangan sekalian,
Bak kata pepatah tiada penyakit yang tiada penyembuhnya. Terdapat pelbagai langkah
drastik yang boleh dijalankan untuk membendung dan membanteras kemelut ini. Antaranya ialah
pihak kerajaan seperti Kementerian Pelajaran dan juga pihak sekolah harus menitikberatkan isu
kes buli ini dalam kurikulum di sekolah. Contohnya, melalui mata pelajaran seperti Pendidikan
Moral, Pendidikan Islam, Pendidikan Sivik dan sebagainya, ilmu tentang gejala-gejala negatif
terutamanya buli dan kesan-kesan buruknya perlu dimasukkan dalam sukatan.
Dengan itu,
pelajar akan menyedari bahawa perbuatan buli ini merupakan satu kesalahan yang boleh
menggelapkan masa hadapan meeka.
Pelajar juga didedahkan dengan pelbagai maklumat
tentang kesan buruk daripada perbuatan membuli dan cara-cara mengelakkan mereka daripada
terbabit
dalam
kes
buli
ini.
Selain itu, ceramah atau kempen seperti kempen anti buli juga boleh diadakan secara
berterusan di setiap sekolah dari semasa ke semasa bagi menyedarkan para pelajar agar
menjauhi diri daripada gejala buli. Pihak luar seperti NGO boleh dipanggil untuk mengadakan
pameran dan ceramah tentang gejala buli ini. Selain itu pihak sekolah sendiri boleh menganjurkan
aktiviti seperti kuiz, pidato dan sebagainya tentang kes buli dan juga boleh menggalakkan para
pelajar supaya menyertai Kelab Pencegah Jenayah di sekolah dengan aktif. Hal ini kerana para
pelajar akan memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang cara-cara mencegah masalah kes
buli sekiranya pelajar menjadi pemangsa dalam kes itu dan para pelajar juga boleh menyebarkan
informasi yang diperoleh itu kepada rakan-rakan yang lain agar semua pelajar tahu akannya.
Seterusnya , yang paling penting ialah diri pelajar itu sendiri. Para pelajar juga harus
pandai memilih kawan kerana kawan yang baik akan membawa mereka ke arah kebaikan dan
begitulah sebaliknya. Umpama berkawan dengan penjual minyak wangi, secara tidak langsung
badan kita juga akan sentiasa wangi. Contohnya, jika berkawan dengan orang yang minat
membaca buku, maka pelajar tersebut juga akan dipengaruhi dan gemar membaca bersamasama. Oleh itu, jika pelajar mesti bijak memilih kawan, supaya tidak terjebak dalam gejala buli di
sekolah.
Di samping itu, para pelajar juga harus berganding bahu dengan pihak sekolah dalam
usaha untuk membendung gejala ini. Para pelajar boleh menjadi mata dan telinga kepada para
guru di sekolah. Contohnya jika para pelajar ternampak kes buli itu berlaku atau menjadi mangsa
pembuli, mereka harus memberanikan diri untuk melaporkan kepada guru disiplin atau pihak
sekolah dengan segera agar masalah itu dapat diatasi dengan secepat mungkin demi
kesejahteraan
sekolah.

[Type the document title]


Hadirin yang dihormati sekalian,
.
Memang tidak dapat dinafikan lagi, pihak sekolah turut memainkan peranan penting untuk
menangani gejala buli ini. Setiap laporan yang diterima daripada guru atau pelajar mesti diambil
tindakan dengan segara. Pihak sekolah boleh berjumpa dengan pelajar yang disyaki melibatkan
diri dalam kes buli dan juga ibu bapanya untuk membincangkan masalah yang dihadapi oleh
pelajar tersebut dan mendapatkan jalan keluarnya. Pihak sekolah tidak harus berkompromi
dengan kes buli malah harus mengenakan hukuman yang setimpal kepada pelajar tersebut agar
dia tidak mengulangi perbuatan itu lagi dan juga dijadikan sebagai iktibar kepada pelajar yang
lain.
Tidak syak lagi, ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk
membendung kemelut ini. Ibu bapa haruslah menampilkan teladan yang baik kepada anak-anak
mereka supaya anak akan mencontohi kelakuan ibu bapa mereka. . Ibu bapa juga perlu
menunjukkan tingkah laku yang baik, contohnya tidak bertengkar atau bergaduh di hadapan
anak-anak , bergaul dengan baik dan mesra ketika berurusan dengan jiran tetangga dan orang
lain. Bak kata bidalan, bagaimana acuan , begitulah kuihnya. Ibu bapa yang baik akan
melahirkan anak-anak yang berakhlak mulia.
.
Tambahan pula, di samping mengejarkan kebendaan dalam kehidupan dan sibuk bekerja,
ibu bapa juga harus meluangkan masa dengan anak-anak dan sentiasa mengambil berat tentang
keadaan anak mereka semasa di sekolah. Contohnya, pada hujung minggu atau cuti, ibu bapa
boleh membawa anak-anak bercuti untuk mempererat kemesraan keluarga. Perhatian dan
belaian kasih sayang yang sepenuhnya kepada mereka akan menyebabkan mereka tidak berasa
sunyi dan diabaikan. Ibu bapa juga harus memupuk nilai-nilai murni dalam sanubari anak-anak
mereka sejak kecil lagi seperti pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Dengan ini
anak-anak akan menyayangi ibu bapa dan sentiasa sudi meluahkan isi hati dan masalah yang
dihadapi
kepada
mereka
bagi
mengatasinya
bersama-sama.
Natijahnya, selagi masalah ini masih berleluasa, impian negara kita yang ingin melahirkan
satu bangsa yang bermartabat mulia dan berdaya maju akan tinggal sebagai khayalan sahaja.
Hasrat negara kita yang ingin mencapai Wawasan 2020 juga akan tinggal sebagai angan-angan
Mat Jenin semata-matanya. Hal ini kerana para pelajar merupakan aset negara yang penting dan
akan menerajui negara ini pada masa depan. Bak kata peribahasa Melayu pemuda harapan
bangsa, pemudi tiang negara. Oleh itu, semua pihak haruslah sehilir semudik dan sehati sejiwa
dalam usaha menangani masalah kes buli ini walaupun kita terpaksa mengharungi liku-liku yang
penuh dengan onak duri ini. Semoga berkat daya usaha yang gigih, kita dapat melahirkan
generasi muda yang dapat menjulang nama negara dan mengangkat martabat bangsa dipersada
dunia.
Hadirin yang dikasihi sekalian,
Sebelum saya mengundur diri, saya menyusun jari sepuluh dan memohon kemaafan jika
ada kesilapan tutur kata semasa menyampaikan syarahan saya tadi. Semoga apa yang telah saya
sampaikan sebentar tadi dapat memberi manfaat kepada kita semua. Akhir kata terimalah dua
rangkap pantun daripada saya.
Kalau ada jarum yang patah,
Jangan di simpan di dalam peti;
Kalau ada silap dan salah,
Jangan disimpan di dalam hati.
Padi muda jangan ditampi;
Padi huma si beras jati;
Generasi muda harapan pertiwi,
Didiklah mereka seikhlas hati.

[Type the document title]


Sekian. Terima kasih

Anda mungkin juga menyukai