Anda di halaman 1dari 8

UJIAN SETARA 2 TINGKATAN 1

ARAHAN:
1.
Naskah
soalan
ini
mengandungi
dua
bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B.
TAHUN 2016
2. Jawab semua soalan dalam ruangan yang disediakan.

BAHASA MELAYU
1 JAM

NAMA CALON:..............
KELAS

:..............

DISEDIAKAN OLEH

DISEMAK OLEH

........................................
....................................
FLORENTIUS ALEX
MUSALINA FATIMAH
Guru Mata Pelajaran BM
Ketua Bidang
SMK KEMABONG
SMK KEMABONG

BAHAGIAN A (25 MARKAH)


1.
Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat satu kesalah bahasa. Gariskan
kesalahan bahasa
tersebut dan tulis jawapan yang betul pada
ruangan jawapan yang disediakan. Anda tidak perlu
menyalin
ayat
itu
semula.
(a)

Langkah-langkah bagi memerangi najis dadah harus diambil oleh kerajaan.


..................................

(b)

Pengedar dadah itu telah ditangkap. Beliau akan dijatuhi hukuman gantung.
..................................

(c)

Awak hendak ke mana-mana?


..................................

(d)

Cikgu, aku tidak ponteng sekolah, kata pelajar itu.


..................................
(8 markah)

2.
Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat satu kesalahan ejaan. Kenalpasti
kesalahan tersebut
dan tulis ejaan yang betul pada ruang jawapan
yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
(a) Pasukan tentera menyerbu komunis dengan bepandukan bunyi tembakan
senjata api.
..................................
(b)

Murid-murid yang ponteng sekolah itu merayau-rayau di pasaraya.


..................................

(c) Pelajar itu membaca syiar dengan penuh perasaan semasa menyertai
Pertandingan Prosa
Tradisi.
..................................
(3 markah)

3.
Gabungkan ayat-ayat tungal di bawah ini supaya menjadi satu ayat
majmuk.
(a)

(i)
(ii)

Rahim berjanji.
Rahim akan memohon maaf kepada adiknya.
................................................................................................................
..............................
................................................................................................................
..............................
(b)

(i)
(ii)

(c)

(i)
(ii)

(d)

(i)
(ii)

(e)

(i)
(ii)

4.

Tuliskan satu ayat yang sesuai mengambarkan peribahasa di bawah.

Badariah mendengar radio.


Badariah makan kacang.
................................................................................................................
..............................
................................................................................................................
..............................
Cenderamata itu kecil sahaja.
Harganya agak mahal.
................................................................................................................
..............................
................................................................................................................
..............................
Puan Khadijah menanak nasi.
Anaknya menjerang air.
................................................................................................................
..............................
................................................................................................................
..............................
Rashimah demam.
Rashimah tetap menyiapkan kerja sekolahnya.
................................................................................................................
..............................
................................................................................................................
..............................
(10 markah)

(a)

Lurus bendul
................................................................................................................
..............................

................................................................................................................
..............................
(b)

Ayam tambatan
................................................................................................................
..............................
................................................................................................................
..............................
(4 markah)

5.
Jawapan anda hendaklah berdasarkan satu daripada novel yang anda telah
kaji di Tingkatan 1.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Pelari Muda karya Ghazali Ngah Azia


Destinasi Impian karya Mohd Ismail Sarbini
Sejambak Bakti karya Rejab F.I
Formula Termodinamik karya Obasiah Haji Usman

Berdasarkan sebuah novel yang anda telah kaji huraikan tiga persoalan
yang terdapat dalam novel tersebut.
(10 markah)
........................................................................................................................
................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................

UJIAN SETARA 2 TINGKATAN 1


ARAHAN:
Naskah soalan ini mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B.
TAHUN 1.2016
2. Jawab semua soalan dalam ruangan yang disediakan.

BAHASA MELAYU
1 JAM
NAMA CALON: Skema
KELAS

:..............

DISEDIAKAN OLEH

DISEMAK OLEH

........................................
....................................
FLORENTIUS ALEX
MUSALINA FATIMAH
Guru Mata Pelajaran BM
Ketua Bidang
SMK KEMABONG
SMK KEMABONG

BAHAGIAN A (25 MARKAH)


1.
Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat satu kesalah bahasa. Gariskan
kesalahan bahasa
tersebut dan tulis jawapan yang betul pada
ruangan jawapan yang disediakan. Anda tidak perlu
menyalin
ayat
itu
semula.
(a)

Langkah-langkah bagi memerangi najis dadah harus diambil oleh kerajaan.


untuk

(b)

Pengedar dadah itu telah ditangkap. Beliau akan dijatuhi hukuman gantung.
Dia

(c)

Awak hendak ke mana-mana?


mana

(d)

Cikgu, aku tidak ponteng sekolah, kata pelajar itu.


saya
(8 markah)

2.
Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat satu kesalahan ejaan. Kenalpasti
kesalahan tersebut
dan tulis ejaan yang betul pada ruang jawapan
yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
(a) Pasukan tentera menyerbu komunis dengan bepandukan bunyi tembakan
senjata api.
berpandukan
(b)

Murid-murid yang ponteng sekolah itu merayau-rayau di pasaraya.


pasar raya
(c) Pelajar itu membaca syiar dengan penuh perasaan semasa menyertai
Pertandingan Prosa
Tradisi.
syair
(3 markah)

3.
Gabungkan ayat-ayat tungal di bawah ini supaya menjadi satu ayat
majmuk.
(a)

(i)
(ii)

Rahim berjanji.
Rahim akan memohon maaf kepada adiknya.
Rahim berjanji akan memohon maaf kepada adiknya.

(b)

(i)
(ii)

Badariah mendengar radio.


Badariah makan kacang.
Badariah mendengar radio sambil makan kacang.

(c)

(i)
(ii)

Cenderamata itu kecil sahaja.


Harganya agak mahal.
Walaupun cenderamata itu kecil sahaja namun harganya agak mahal.

(d)

(i)
(ii)

Puan Khadijah menanak nasi.


Anaknya menjerang air.
Puan Khadijah menanak nasi manakala anaknya menjerang air.

(e)

(i)
(ii)

4.

Tuliskan satu ayat yang sesuai mengambarkan peribahasa di bawah.

(a)

Lurus bendul
Oleh kerana lurus bendul, pencuri itu dengan mudah ditangkap polis.
(Terima mana-mana ayat yang sesuai dengan peribahasa di atas).

Rashimah demam.
Rashimah tetap menyiapkan kerja sekolahnya.
Walaupun Rashimah demam namun dia tetap menyiapkan kerja
sekolahnya.
(10 markah)

(b)

Ayam tambatan
Kehebatan Ali menjaringkan gol menyebabkannya dianggap sebagai
ayam tambatan
Pasukan Bola Sepak Kebangsaan Malaysia.

(Terima mana-mana ayat yang sesuai dengan peribahasa di atas).


(4 markah)

5.
Jawapan anda hendaklah berdasarkan satu daripada novel yang anda telah
kaji di Tingkatan 1.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Pelari Muda karya Ghazali Ngah Azia


Destinasi Impian karya Mohd Ismail Sarbini
Sejambak Bakti karya Rejab F.I
Formula Termodinamik karya Obasiah Haji Usman

Berdasarkan sebuah novel yang anda telah kaji huraikan tiga persoalan
yang terdapat dalam novel tersebut.
(10 markah)
Berdasarkan novel Sejambak Bakti karya Rejab F.I yang saya kaji di
Tingkatan 1, terdapat tiga persoalan yang terdapat dalam novel berkenaan:
1.
Kasih sayang seorang itu terhadap anaknya. Contohnya; Ibu Razali
Mak Sopiah amat menyayangi anaknya. Apabila suaminya, Pak akaria
menghalau Razali, dia turut mengugut akan mengikut Raali keluar dari
rumah. Mak Sopiah amat kenal akan anaknya. Dia tidak percaya akan katakata orang yang buruk tentang anaknya.
2.
Semangat tolong-menolong dalam mencapai sesuatu kejayaan.
Contohnya; Raali sanggup menolong Munir dalam pelajarannya semasa
Munir dalam tempoh gantung persekolahan. Dia akan menerangkan
tentang pelajaran yang telah dipelajarinya di sekolah.
3.
Semangat kerjasama melakukan sesuatu. Contohnya; Ahli lembaga
pengarah bekerjasama membersihkan tempat pemeliharaan ayam
mengemaskan kedai koperasi, dan bilik bacaan untuk Pertandingan
Koperasi.