Anda di halaman 1dari 1

RINCIAN MINGGU EFEKTIF

Mata Pelajaran

: Kewirausahaan

Kelas/Semester

: XII/Genap

Program Keahlian

: Akuntansi, Pemasaran dan Administrasi Perkantoran

Tahun Pelajaran

: 2014/2015

No

Bulan

Jumlah Minggu

Minggu Efektif

Minggu Tidak
Efektif

Januari

5 minggu

4 minggu

1 minggu

Februari

4 minggu

4 minggu

0 minggu

Maret

4 minggu

1 minggu

3 minggu

April

5 minggu

0 minggu

5 minggu

Mei

4 minggu

0 minggu

4 minggu

Juni

4 minggu

0 minggu

4 minggu

Jumlah

26 minggu

9 minggu

17 minggu

Keterangan:
Jumlah minggu efektif

: 26 17 = 9 minggu

Jumlah jam efektif

: 9 minggu x 2 JP = 18 JP

Jumlah minggu tidak efektif:


1.

Minggu I Januari 2015

: Libur semester ganjil TP 2013/2014

2.

Minggu II Maret 2015

: Ujian Sekolah TP 2014/2015

Kiliran Jao, Januari 2015


Guru mata pelajaran

Nelmawati, S.Pd