Anda di halaman 1dari 14

SEK.KEB.

SERIBONG
Kertas Kerja Perkhemahan Bersepadu Unit Beruniform SKS 2016

SEKOLAH KEBANGSAAN SERIBONG


16150 KOTA BHARU
KELANTAN

KERTAS KERJA
PERKHEMAHAN BERSEPADU
UNIT BERUNIFORM
SKS 2016

ANJURAN

UNIT KOKURIKULUM
SKS

Perkhemahan Bersepadu SKS | 1

SEK.KEB.SERIBONG
Kertas Kerja Perkhemahan Bersepadu Unit Beruniform SKS 2016

1.0

PENGENALAN
Perkhemahan unit beruniform adalah salah satu saluran pendidikan luar bilik darjah
yang amat berkesan dalam usaha menangani segala bentuk masalah gejala sosial.
Perkhemahan juga dapat mendidik murid-murid percaya kepada diri sendiri dan sedar
akan kemampuan diri. Melalui aktiviti-aktiviti yang disediakan, mereka akan
didedahkan dengan suatu persekitaran baru. Ia juga memberikan satu rasa dengan
menanam sifat keberanian dan kepercayaan internal dan intrapersonal.
Pada tahun ini, Unit Kokurikulum sekali lagi mengelolakan perkhemahan unit-unit
beruniform yang melibatkan murid tahun 4, 5 dan 6. Dengan semangat dan
kepercayaan, adalah diharapkan program ini akan mencapai objektifnya.
Adalah sangat diharapkan agar perkhemahan ini akan dapat memberikan peluang
kepada murid-murid menonjolkan kemampuan diri mereka. Disamping menimba
pengalaman, perkhemahan ini nanti akan dapat mengeratkan tali persaudaraan
sesama murid dan juga guru-guru.

2.0

TEMA : RELA DIPIMPIN UNTUK MEMIMPIN

3.0

MATLAMAT
Antara matlamat program ini ialah seperti berikut:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.0

Mengukuhkan ilmu pendidikan luar yang telah dipelajari serta berkongsi


pengalaman bersama-sama rakan dan jurulatih.
Mengaplikasi teori-teori yang telah dipelajari di sekolah bersama-sama unit
masing-masing.
Membina keyakinan diri pelajar apabila berhadapan dengan situasi
mencabar.
Menanam sikap sukakan aktiviti luar sebagai suatu aktivti yang berfaedah.
Menerapkan sikap hormat-menghormati sesama insan.
Menanam sifat ingin berdikari dalam kahidupan seharian dan berfikiran
matang.

OBJEKTIF
Pada akhir program ini, para peserta akan dapat:
Perkhemahan Bersepadu SKS | 2

SEK.KEB.SERIBONG
Kertas Kerja Perkhemahan Bersepadu Unit Beruniform SKS 2016

4.1
4.2
4.3
5.0

Bermalam di dalam khemah bersama-sama rakan/kumpulan masingmasing.


Berdikari melalui kerja individu seperti mengurus diri sendiri.
Menyatakan rasa seronok dengan melakukan pelbagai aktiviti berkaitan.

CADANGAN TARIKH
29 September, 30 September dan 1 Oktober 2016

6.0

TEMPAT
Sekolah Kebangsaan Seribong

7.0

PERASMIAN PENUTUP
Pn. Norhasni Binti Ismail ( Guru Besar SK Seribong )

8.0

KUMPULAN SASARAN
Murid Tahap 2 SK Seribong

9.0

JAWATANKUASA INDUK
Pengerusi

: Pn. Norhasni Binti Ismail ( Guru Besar )

Tim Pengerusi

: Pn. Hjh. Rosiah Binti Hassan( PK KO )

Perkhemahan Bersepadu SKS | 3

SEK.KEB.SERIBONG
Kertas Kerja Perkhemahan Bersepadu Unit Beruniform SKS 2016

Penyelaras

: En. Noor Ezzwan Bin Mohd Zawawi

Setiausaha

: Pn. Waznah Binti Mamat

P / Setiausaha

: En. Wan Mohamad Abdullah Bin Wan Yusuf

Ahli Jawatankuasa

:
1.

En. Wan Mohamad Abdullah Bin Wan Yusuf


( Komandan Kem )

2.

En. Izani Bin Zakaria


( Timbalan Kem Komanden)

3.

Pn Waznah Binti Mamat


(JK Aktiviti)

4.

En. Suhaimi Bin Yakub


( JK Keselamatan )

5.

Pn. Nadhrah Binti Zakaria


( JK Kecemasan )

6.

Ust. Zukori Bin Othman


( JK Kerohanian )

7.

En. Azrul Rezmaini Bin Mohd Fauzi


( JK Kecergasan )

8.

Pn. Raja Faeizah Binti Raja Hassan


( JK Makanan )

9.

Pn. Tengku Mariani Binti Raja Salleh


( JK Minuman )

10.

Pn. Normah Binti Ibrahim


( JK Persegaran )

11.

Pn. Siti Khalizah Binti Yusoff


( JK Hadiah dan Cenderamata )

12.

En. Anuar Bin Mohamed


( JK Peralatan )

13.

Cik Che Roslina Binti Che Ahmed


( JK Disiplin dan Kawalan Murid )

14.

Ustaz Zukori Bin Othman


( JK Banner, Bronsur dan Dokumentasi )

Jawatankuasa Kerja Terlibat


Perkhemahan Bersepadu SKS | 4

SEK.KEB.SERIBONG
Kertas Kerja Perkhemahan Bersepadu Unit Beruniform SKS 2016

BI
L

AJK KERJA

1.0

Komandan Kem
En. Wan Mohamad Abdullah
Bin Wan Yusuf

TUGAS-TUGAS

BI
L

AJK KERJA

2.0

Timbalan Komandan Kem

AJK KERJA

3.0

JK Aktiviti
Pn. Waznah Binti Mamat (K)

Menguruskan
kelancaran
perkhemahan dari
awal hingga tamat
Berhubung dengan
JK yang terlibat
Memastikan setiap
aktiviti dapat berjalan
dengan lancer
Menyelesaikan
permasalahan yang
berlaku sebelu,
semasa dan selepas
kem

TUGAS-TUGAS

En. Izani Bin Zakaria

BI
L

CATATAN

CATATAN

Membantu
komandan kem
menguruskan
kelancaran
perkhemahan dari
awal hingga tamat
Berhubung dengan
JK yang terlibat
Memastikan setiap
aktiviti dapat berjalan
dengan lancer
Menyelesaikan
permasalahan yang
berlaku sebelu,
semasa dan selepas
kem

TUGAS-TUGAS

CATATAN

Menguruskan aktiviti
yang dirancang
Melaksanakan
aktiviti dengan lancar
dan teratur
Melantik AJK aktiviti
Berhubung dengan
JK yang terlibat

Perkhemahan Bersepadu SKS | 5

SEK.KEB.SERIBONG
Kertas Kerja Perkhemahan Bersepadu Unit Beruniform SKS 2016

BI
L

AJK KERJA

4.0

JK Keselamatan

TUGAS-TUGAS

En. Suhaimi Bin Yakub(K)

BI
L

AJK KERJA

5.0

JK Kecemasan

AJK KERJA
AJK KERJA
JK Kerohanian
JK Kecergasan
Ustaz Zukori Bin Othman (K)
En. Azrul Rezmaini Bin Mohd
Fauzi (K)

Merancang pelan
keselamatan
Berhubung dengan
pihak berkuasa
berkenaan dengan
keselamatan
Memastikan
persekitaran kem
selamat dan tiada
gangguan dalaman
atau luaran
Berhubung dengan
JK terlibat

TUGAS-TUGAS

Pn. Nadhrah Binti Zakaria (K)

BI
L
BI
L
6.0
8.0

CATATAN

CATATAN

Menyediakan alatan
bantu mula
Berhubung dengan
pihak berkenaan
jika berlaku
kecemasan
Bersedia sepanjang
kem jika berlaku
kecemasan
Berhubung dengan
JK terlibat

TUGAS-TUGAS
TUGAS-TUGAS
Memastikan peserta
solat berjemaah
Menguruskan
sepanjangpagi
program
senaman
dan
riadah
Menguruskan
pada waktu
petang
perserta solat
Jumaat di masjid
Memastikan
semua
berdekatan
peserta
terlibat
dengan
Melantikaktiviti
imam yang
dan
dijalankan
bilal
Melantik
penceramah untuk
tazkirah subuh dan
magrib

CATATAN
CATATAN

Perkhemahan Bersepadu SKS | 6

SEK.KEB.SERIBONG
Kertas Kerja Perkhemahan Bersepadu Unit Beruniform SKS 2016

BI
L

AJK KERJA

9.0

JK Makanan

TUGAS-TUGAS

Pn. Raja Faeizah Binti Raja


Hassan (K)

BAJK
KER
JA

1Disip
lin
Dan
Kaw
alan
Muri
d

BI
L

AJK KERJA

10.

JK Minuman

Pn. Tengku Mariani Binti Raja


Salleh (K)
TU
C
GA
AT
SAT
AJK KERJA
TU
A
GA
N
S

CATATAN

Menguruskan
penyediaan sarapan
pagi, minum pagi,
makan tengahari,
minum petang,
makan malam dan
makan lewat malam
Memastikan semua
peserta dan JK
makan dengan
cukup
Berhubung dengan
JK yang terlibat.

TUGAS-TUGAS

CATATAN

Hari Pelancaran
Menguruskan
18
Ogos 2016
penyediaan
(
Khamis
)
minuman untuk
sarapan pagi, minum
Di Ambang
pagi, makan
Merdeka
tengahari, minum
30 Ogos 2016
petang, makan
TUGAS-TUGAS
CATATAN
( Selasa )
malam dan makan
lewat malam
Penutup
Memastikan semua
18 Sept 2016
peserta dan JK
( Ahad )
minum dan
mempunyai sumber
air masak dengan
cukup
Berhubung dengan
JK yang terlibat

Cik
BIChe AJK KERJA
TUGAS-TUGAS
CATATAN

LRosli
B
na
Menyediakan
Binti JK Persegaran
11.
makanan dan
Che
minuman kepada JK
AhmPn. Normah Binti Ibrahim (K)
yang terlibat dan
BI AJK KERJA
TUGAS-TUGAS
CATATAN
ed
tetamu yang hadir
L
BI(K) AJK KERJA
TUGAS-TUGAS
CATATAN
Menguruskan
L
makanan dan
12. JK Peralatan Melantik AJK
Menyedia dan
minuman kepada JK
menguruskan
12. Hadiah dan Cenderahati
Pelaksana
yang terlibat dan
En.
Anuar
Bin
Mohamed
(K)
BIL
Menguruskan
tetamu yang hadir peralatan sebelum ,
Pn. Siti Khalizah Binti Yusof (K)
penyediaan hadiah semasa dan selepas
14. JK Banner, Bronsur dan
Menyediakan
banner perkhemahan
dan cenderahati
Memastikan
Dokumentasi
)
program
Berhubung dengan
peralatan
yang
Mendokumetasikan
AJK yang terlibat
diperlukan
cukup
Ustaz Zukori Bin Othman (K)
setiap aktiviti

Berhubung
dengan
Menyediakan bronsur
JK terlibat
program
Perkhemahan Bersepadu SKS | 7

SEK.KEB.SERIBONG
Kertas Kerja Perkhemahan Bersepadu Unit Beruniform SKS 2016

10.0

JAWATANKUASA KECIL PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM

BIL
1

TUGAS
Komandan Kem

Timbalan Komandan
Kem
JK Aktiviti

AJK
En. Wan Mohamad Abdullah Bin Wan
Yusuf
En. Izani Bin Zakaria

CATATAN

Pn. Waznah Binti Mamat ( K )


Perkhemahan Bersepadu SKS | 8

SEK.KEB.SERIBONG
Kertas Kerja Perkhemahan Bersepadu Unit Beruniform SKS 2016

JK Keselamatan

JK Kecemasan

6
7

JK Kerohanian
JK Kecergasan

JK Makanan

JK Minuman

10

JK Persegaran

11

JK Hadiah &
Cenderamata

12

JK Peralatan

13

JK Disiplin dan
Kawalan Murid
JK Banner, Bronsur
dan Dokumentasi
JK Persembahan
dan Hiasan Pentas
Pengacara Majlis

14
15
16

11.0

En. Noor Ezzwan Bin Mohd Zawawi


En. Suhaimi Bin Yakub -TKRS
En. Azman Bin Mohd Hanafi Pengakap
En. Anuar Bin Mohamed - PBSM
Cik Che Roslina Binti Che Ahmed - PI
YM Raja Faeizah Binti Raja Hassan -TP
En. Suhaimi Bin Yakub (K)
En. Noor Ezzwan Bin Mohd Zawawi
Pn. Nadhrah Binti Zakaria (K)
En. Noor Ezzwan Bin Mohd Zawawi
Ustaz Zukori Bin Othman
En. Azrul Rezmaini Bin Mohd Fauzi (K)
Pn. Azizah Binti Daud
En. Noor Ezzwan Bin Mohd Zawawi
Pn. Raja Faeizah Binti Raja Hassan (K)
En. Suhaimi Bin Yakub -TKRS
En. Azman Bin Mohd Hanafi Pengakap
En. Anuar Bin Mohamed - PBSM
Cik Che Roslina Binti Che Ahmed - PI
Pn. Tengku Mariani Binti Raja Salleh (K)
Pn. Rashidah Binti Jaafar
Pn. Nor Hayati Binti Mat
Pn. Normah Binti Ibrahim (K)
Pn. Salina Binti Ibrahim
Pn. Siti Khalizah Binti Yusoff (K)
Pn. Midah Binti Mat Ail
Pn. Noraini Binti Che Hussin
En. Anuar Bin Mohamed (K)
En. Azman Bin Mohd Hanafi
En. Allani Husni Bin Md Salleh
Cik Che Roslina Binti Che Ahmed (K)
En. Shamsudin Bin Wan Endok
Ustaz Zukori Bin Othman (K)
En. Azrul Rezmaini Bin Mohd Fauzi
Pn. Fardilla Binti Din ( K )
Pn. Fauziah Binti Yaacob
Pn. Mahani Binti Yong (K)
En. Izani Bin Zakaria

ANGGARAN PERBELANJAAN
Perkhemahan Bersepadu SKS | 9

SEK.KEB.SERIBONG
Kertas Kerja Perkhemahan Bersepadu Unit Beruniform SKS 2016

BIL
1

6
7
8
9
10
11
12

PERKARA
Hadiah Pertandingan Masakan
Tanpa Api
(1x3)
Hadiah Pertandingan Bantu Mula
( 1x 3 )
Hadiah Pertandingan Binaan
Gajet
(1x3)
Hadiah Pertandingan
Persembahan Kebudayaan
(1x3)
Hadiah Peserta Terbaik
Perkhemahan
Lelaki
(1x1)
Perempuan ( 1 x 1 )
Hadiah Unit Beruniform Terbaik
(1x1)
Sarapan Pagi
( 1 x 2 x 100 )
Minum Pagi
( 1 x 1 x 100 )
Makan Tengahari
( 1 x 1 x 100 )
Minum Petang
( 1 x 2 x 100 )
Makan Malam
( 1 x 2 x 100 )
Lain-lain Perbelanjaan

HARGA SEUNIT

JUMLAH

RM10.00

RM30.00

RM10.00

RM30.00

RM10.00

RM30.00

RM10.00

RM30.00

RM3.00
RM3.00

RM3.00
RM3.00

RM20.00

RM20.00

RM1.00

RM200.00

RM0.50

RM50.00

RM 2.00

RM200.00

RM 0.50

RM100.00

RM2.50

RM500.00
RM100.00

JUMLAH

RM1296.00

Perkhemahan Bersepadu SKS | 10

SEK.KEB.SERIBONG
Kertas Kerja Perkhemahan Bersepadu Unit Beruniform SKS 2016

12.0 TENTATIF PROGRAM


HARI
KHAMIS

JUMAAT

SABTU

(30 Sept 2016)

(1 Okt 2016)

Urus Diri ,Solat Subuh &

Urus Diri ,Solat Subuh &

5.00 pagi 7.00 pagi

Tazkirah

Tazkirah

7.00 pagi 7.30 pagi

Malaysia Cergas

Malaysia Cergas

7.30 pagi 8.00 pagi

Sarapan Pagi

Sarapan Pagi

8.00 pagi 10.30 pagi

PERTANDINGAN MASAKAN
TANPA API

JIWA MURNI

MASA

(29 Sept 2016)

Minum Pagi
10.30 pagi 11.00
pagi
PERTANDINGAN
11.00 pagi 1.00
T/Hari

BANTU MULA

1.00 T/Hari 2.30 Ptg

Makan Tengahari
& Solat Jumaat / Solat Zohor
B

2.30 Ptg 4.30 Ptg

Pendaftaran Peserta &


Taklimat Perkhemahan

PERTANDINGAN BINAAN
GAJET

Perkhemahan Bersepadu SKS | 11

SEK.KEB.SERIBONG
Kertas Kerja Perkhemahan Bersepadu Unit Beruniform SKS 2016

4.30 Ptg 5.00 Ptg

Minum Petang /

Minum Petang /

Solat Asar

Solat Asar

U
5.00 Ptg 6.30 Ptg

Riadah Petang

PERSIAPAN MALAM
KEBUDAYAAN
R

A
6.30 Ptg 9.00 Mlm

9.00 Mlm 11.00 Mlm

Makan Malam, Urus Diri,

Makan Malam, Urus Diri,

Solat Maghrib, Tazkirah &


Solat Isyak

Solat Maghrib, Tazkirah &


Solat Isyak

PECAH BEDUNGAN &


JEJAK SI BUTA

PERTANDINGAN
KEBUDAYAAN

Majlis Penutup

11.00 malam 5.00


pagi

TIDUR

MAJLIS PENUTUP PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT BERUNIFORM 2016


Perkhemahan Bersepadu SKS | 12

SEK.KEB.SERIBONG
Kertas Kerja Perkhemahan Bersepadu Unit Beruniform SKS 2016

MASA
2100
2105
2110

AKTIVITI
Peserta Berkumpul di Dewan Wawasan
Ketibaan tetamu Kehormat
Bacaan Doa
Pertandingan Persembahan Kebudayaan
Pengakap
Tunas Puteri
PBSM
Puteri Islam
TKRS

2140

Laporan Aktiviti oleh Penyelaras Program

2145

Ucapan Perasmian oleh Puan Guru Besar

2200

Majlis Penyampaian Hadiah


Pertandingan Masakan Tanpa Api
Pertandingan Bantu Mula
Pertandingan Binaan Gajet
Pertandingan Persembahan Kebudayaan
Peserta Terbaik Perkhemahan
Unit Uniform Terbaik

2230

Persembahan Bebas

2300

Tidur

13.0

PENUTUP

Adalah diharapkan agar segala aktiviti yang dirancang memenuhi kehendak Falsafah
Pendidikan Kebangsaan dimana setiap murid mempunyai potensi untuk dikembangkan.
Segala program yang dirancang adalah untuk mencapai objektif yang telah digarisi.
Semoga semua perancangan yang diatur mendapat pertimbangan dan kelulusan daripada
pihak tuan

Perkhemahan Bersepadu SKS | 13

SEK.KEB.SERIBONG
Kertas Kerja Perkhemahan Bersepadu Unit Beruniform SKS 2016

Disediakan oleh ,

Disemak oleh,

Noor Ezzwan Bin Mohd Zawawi

Pn. Hjh. Rosiah Binti Hassan

Setiausaha Kokurikulum

Penolong Kanan Kokurikulum

Sekolah Kebangsaan Seribong

Sekolah Kebangsaan Seribong

Disahkan oleh,

Pn. Norhasni Binti Ismail


Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Seribong

Perkhemahan Bersepadu SKS | 14