Anda di halaman 1dari 17

PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF

DAN SOSIAL (PEERS)

Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS)


memberi penekanan kepada kemahiran kecekapan
psikososial dalam aspek penjagaan kebersihan fizikal,
pengurusan emosi dan keselamatan diri, kemahiran
berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat
dan
sentuhan tidak selesa, serta kemahiran interpersonal
dan komunikasi berkesan dalam konteks etiket
perhubungan diri dengan orang lain. PEERS juga
memberi fokus kepada cara pengambilan ubat
mengikut preskripsi doktor dan mencegah
risiko
jangkitan kuman daripada merebak dalam kehidupan
harian.

PEMAKANAN
Komponen ini memberi fokus kepada makanan
dan pemakanan yang berkhasiat, bersih dan
selamat mengikut waktu makan. Makanan dan
minuman perlu disimpan dengan cara yang
betul supaya bersih dan selamat.

PERTOLONGAN CEMAS
Komponen
ini
memberi
fokus
kepada
pengetahuan asas pertolongan cemas dan
kepentingan bertindak secara bijak dalam
situasi kecemasan.

Terima Kasih