Anda di halaman 1dari 5

*** DO'A RENUNGAN MALAM***

19 Maret 2011 pukul 0:03


AUDZUBILLAHIMINASSYAITHONIRROJIIM, BISMILLAHIROHMANIRROHIM

ALHAMDULILLAHI ROBBIL ALAMIN HAMDAN NAIMIN HAMDAN SYAKIRIN


HAMDAN YUWAFFI NIAMAHU WA YUKAFI MAZIDAH YA ROBBANA
LAKALHAMDU KAMA YAMBAGHI LIJALALIKA WAJHIKAL KARIMI WA ADZIMI
SULTHONIK. ALLAHUMMAGHFIRLANA LIWALIDINA WALIMA ZAHIINA
WALIJAMIIL MUSLIMIN WAL MUSLIMAT WAL MUKMININ WAL MUKMINAT AL
AKHYAII MINHUM WAL AMWAT INNAKA SAAMIUN QORIBUN MUJIBUDAWAT
WAYA QODIYAL HAJAT.FAGHFIRLANA YA ALLAH MAQODAM TU WAMA AKHORTU
WAMA ASRORTU WAMA ALAN TU ANTAL MUQODDIMU WA ANTAL MUAKHIRU
LAA ILAA HAILLA ANTA WALAA HAULA WALAA QUWWATA ILLA BILLAHIL
ALIYYIL ADZIM. YAA ROBBANA 3XANTA MAKSUDANA WARIDHOKA
MAKHTUBANA

YA ALLAH BIMBINGLAH KAMI BAHWA HANYA ENGKAU YANG KAMI TUJU DAN
HANYA RIDHOMU YANG KAMI DAMBAKAN ALLAHUMMA TAUWIL AMARONAYA
ALLAH BERKAHILAH SISA UMUR KAMI, SISA UMUR YANG LEBIH MENJADIKAN
KAMI SEMAKIN DEKAT KEPADAMU YA ALLAHYA ALLAH BERKAHILAH SISA
UMUR KAMI, SISA UMUR YANG ENGKAU BERIKAN KEKUATAN KEPADA KAMI
UNTUK BISA MENINGGALKAN SEGALA KEMAKSIATAN YANG MASIH MELEKAT
DALAM KEHIDUPAN KAMI YA ALLAHYA ALLAH BERKAHILAH SISA UMUR KAMI,
SUATU SAAT NANTINYA ENGKAU MEMATIKAN KAMI SATU DEMI SATU, MAKA
MATIKANLAH KAMI DALAM KEADAAN HUSNUL KHOTIMAH

WA TSABIT IMAA NANA,

YA ALLAH TETAPKANLAH KEIMANAN KEPADA KAMI, ANAK CUCU KAMI, ISTRI


KAMI DAN KELUARGA KAMI.KARENA HANYALAH KEIMANAN BENTENG
TERBAIK BAGI KAMI UNTUK BISA MENANGKIS SEGALA KEMAKSIATAN YANG
SENANTIASA MENGEPUNG DARI SETIAP SISI KEHIDUPAN KAMI.

WA AKSIN AMALANA

YA ALLAH MULYAKANLAH AKHLAK KAMI, ANAK CUCU KAMI, ISTRI KAMI DAN
KAMI.JIKALAU AKHLAK KAMI BURUK YA ALLAH MAKA GANTILAH DENGAN
AKHLAK YANG BAIK, SEHINGGA ENGKAU BISA MELIHAT KAMI MENJADI
MANUSIA YANG BERAKHLAK YA ALLAH, TAAT KEPADAMU, TAAT KEPADA
ROSULMU, TAAT KEPADA PEMIMPIN-PEMIMPIN KAMI ILLA MAKSIATIK,DAN
MENJADI MANUSIA YANG BERMANFAAT BAGI DIRI KAMI, KELUARGA KAMI,
AGAMA, BANGSA DAN NEGARA KAMI YA ALLAH.

WAWASIK ARZAQONA

YA ALLAH BERIKANLAH KEPADA KAMI RIZQI YANG HALAL, RIZQI YANG


BAROKAH, RIZQI YANG LUAS SEBAGAI SARANA BAGI KAMI UNTUK MENGABDI
KEPADAMU YA ALLAH. YA ALLAH YANG MENGGENGGAM KEHIDUPAN KAMI,
JIKALAU RIZKI KAMI MASIH JAUH YA ALLAH MAKA DENGAN KEKUASAANMU
DEKATKANLAH, JIKALAU RIZKI KAMI MASIH SAMAR, YA ALLAH MAKA DENGAN
KEKUATAANMU TERANGKANLAH, SEHINGGA KAMI MUDAH UNTUK
MENGAMBILNYA YA ALLAH.YA ALLAH YANG MAHA MENATAP SETIAP SISI
KEHIDUPAN KAMI, JIKALAU RIZKI YANG TERLANJUR MASUK KE DALAM DIRI
KAMI, KELUARGA KAMI, ANAK CUCU KAMI, ENGKAU MENATAPNYA SEBAGAI
RIZKI YANG HARAM ATAU RIZKI YANG SUBHAT YA ALLAH, MAKA HANYA
AMPUNANMU YANG KAMI DAMBAKAN, BAGAIMANA KAMI, MEREKA DEKAT
DENGANMU YA ALLAH KALAU DAGING YANG TUMBUH DALAM DIRI KAMI
BERSUMBER PADA MAKANAN YANG HARAM, BAGAIMANA KAMI MERASA

NIKMAT MENYEBUT NAMAMU YA ALLAH KALAU DARAH YANG MENGALIR


DALAM DIRI KAMI BERSUMBER DARI MAKANAN YANG SUBHAT YA ALLAH.

ALLAHUMMAGHFIRLANA DZUNUBANA WALIWALIDINA WARHAMHUMA KAMA


ROBBAYAANA SIGHORO.YA ALLAH KAMI PUNYA AYAH, KAMI PUNYA IBU YA
ALLAH ANUGERAHKANLAH KASIH SAYANGMU KEPADA IBU KAMI YA ALLAH
YANG TELAH MENGANDUNG KAMI SEMBILAN BULAN DENGAN PENUH
KEIKHLASAN.YA ALLAH ANUGERAHKANLAH KASIH SAYANGMU KEPADA IBU
KAMI YA ALLAH YANG TELAH MELAHIRKAN KAMI DENGAN TARUHAN
NYAWANYA. YA ALLAH ANUGERAHKANLAH KASIH SAYANGMU KEPADA IBU
KAMI, YA ALLAH YANG TIDAK PERNAH MEMUTUSKAN DOANYA DEMI
KESUKSESAN KAMI YA ALLAH.YA ALLAH MULIAKANLAH AYAH KAMI YANG
SERING KAMI ABAIKAN JASA-JASA KEBAIKANNYA YA ALLAH.

ROBBAANA HABLANA MIN AZWAJINA WADZURRIYATINA QURROTA AYUNINA


WAJALNA LIL MUTTAQINAA IMAA MA.YA ALLAH ENGKAU TITIPKAN KEPADA
KAMI PUTRA PUTRI, BANTULAH KAMI UNTUK MEMBIMBING MEREKA SEHINGGA
MEREKA MENJADI ORANG-ORANG YANG MENCINTAIMU, MENCINTAI ROSULMU,
BERBAKTI KEPADA KAMI KEDUA ORANG TUANYA, MENDOAKAN KAMI,
TERLEBIH KETIKA KAMI TELAH DIKUBURKAN NANTINYA.

YASSIRLA ZIAROTAL MAKKAH WAL MADINAH BIGHORIKATIN WALA MAZAKOTIN


MUASALALAMAH WAL BAROKAH BIROHMATIKA YAARHAMARROHIMIN.YA
ALLAH DI SISA UMUR YANG MASIH ENGKAU PERCAYAKAN KEPADA KAMI YA
ALLAH JADIKANLAH KAMI , KELUARGA KAMI, ANAK TURUN KAMI MENJADI
ORANG YANG ENGKAU PILIH UNTUK BISA MELAKSANAKAN IBADAH HAJI DAN
BERZIARAH KE MAKAM BAGINDA ROSUL KEKASIHMU YA ALLAH.

BIROHMATIKA YAA ARHAMA ROHIMIN.TUBNA ILALLAHIL MA ASYI DZUNUBI


SOGHIRINA WA KABIRINAYA ALLAH JADIKANLAH KAMI SEMUANYA MENJADI

HAMBA-HAMBAMU YANG SENANTIASA LARI KEPADAMU, UNTUK BERTOBAT


KEPADAMU, UNTUK MEMOHON AMPUN KEPADAMU ATAS SEGALA DOSA KAMI
YANG KECIL MAUPUN DOSA KAMI YANG BESAR YA ALLAH.

NASTAGHFIRULLAH MINNA TAKTSIRI FI SYAHADAH

YA ALLAH AMPUNI KAMI JIKA KAMI SERING INGKAR TERHADAP SYAHADAT


KAMINASTAGHFIRULLAH MINNA TAKTSIRI FI SHOLLAH

YA ALLAH AMPUNI KAMI JIKA KAMI SERING LALAI TERHADAP SHOLAT


KAMINASTAGHFIRULLAH MINNA TAKTSIRI FI ZAKAH

YA ALLAH AMPUNI KAMI JIKA KAMI SERING TIDAK JUJUR DALAM


MENGELUARKAN ZAKAT KAMINASTAGHFIRULLAH MINNA TAKTSIRI FI SHOUMI

YA ALLAH AMPUNI KAMI ATAS KEKURANG SEMPURNAAN PUASA


KAMINASTAGHFIRULLAH MINNA TAKTSIRI FI HAJI WAFII DHULUMI KHOLQI

ASHADU ANLA ILAA HA ILLALLAH WA ASHADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU


WA ROSUL AMANNA BI SYARIATILLAH WA SHODAQNA BISYARIATILLAH
WATABARONA MINKULLI DINNINYUKHOLIFU DINAL ISLAM.ROBBANA ATIINA
FIDDUNYA HASANAH WAFIL AKHIROTI HASANAH WAQINA ADZABANNAR

WAADKHILNAL JANNATAL MAAL ABROR YA AZIZI YA GHOFAR YA ROBBAL


ALAMIN WASHOLALLAHU ALAN NABIYIL UMMIYI WAALA ALIHI WASALIM
ISTAJIB DUA ANA YA ALLAH YA MUJIBUSSAIMIN.

AMIN YA ALLAH YAA RABBAL 'ALAMIIN