Anda di halaman 1dari 3

PK 04 - 3

SULIT

INSTITUSI GOMBAK
LAPORAN PENYIASATAN ADUAN PELANGGAN
1. Tajuk Berita/Jenis Aduan (Bertulis/Lisan) :
2. No. Aduan : rujuk kepada fail aduan sekolah masing-masing
3. Kategori Aduan : Salah Guna Kuasa
4. Akhbar/Nama & Alamat Pengadu :
5. Tarikh Terbitan/Siaran/Aduan :
6. Lampiran (Petikan Akhbar/Salinan Aduan) : disertakan
7. Laporan Siasatan :
7.1
7.2
7.3

Perkara/Isu yang berlaku : Tidak berpuas hati dengan cara Pengetua mentadbir
sekolah
Nama institusi terlibat : Nama sekolah
Pihak yang terlibat (Murid/Guru/Kakitangan/Lain-lain)
7.3.1. Nama : Nama Pengetua
7.3.2. No. Kad Pengenalan/Sijil Lahir :
7.3.3. Jantina : Lelaki/perempuan
7.3.4. Tingkatan (Jika Murid): Tidak berkaitan
7.3.5. No. Fail Jabatan (Jika Guru/Kakitangan):

7.4

Tarikh/Masa/Tempat :

7.5

Latar belakang dan Punca Kejadian


Pengadu tidak berpuas hati dengan Pengetua mengenai perkara-perkara berikut;
i.

Pengetua memalukan guru-guru dalam mesyuarat dengan memanggil nama


setiap guru dan mengumumkan jumlah MC

ii.

yang diambil.

Guru tidak boleh memberi pandangan atau mengajukan soalan atau komen
arahan pengetua, kerana akan disenarai hitam dari memperolehi APC atau
diberi amaran kalau awak tak suka cara saya, minta tukar

iii.

Pengetua memaksa guru-guru SPBT menggunakan duit sendiri untuk menaik


taraf bilik SPBT

iv.

Pengetua memaksa guru-guru datang bertugas pada setiap hari Sabtu untuk
kegiatan kokurikulum atau untuk kelas tambahan. Arahan juga berbeza
daripada takwim yang sedia ada.

v.

Guru diarah menghantar surat tunjuk sebab kepada Pengetua apabila guru
sampai lewat ke sekolah

vi.

Dalam mesyuarat PIBG segala cadangan dan komen ibubapa akan


dijawab,urusan sekolah adalah urusan saya, orang lain tak boleh campur.

7.6

Dapatan Siasatan :
PPD Gombak telah menjalankan siasatan 16 Julai 2011 dan hasil siasatan adalah

seperti
berikut;
Hak Cipta Terpelihara @ Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Februari 2011- Keluaran 04 | Pindaan 00

PK 04 - 3
SULIT
7.6.1

Pengetua memalukan guru-guru dalam mesyuarat dengan


memanggil nama
setiap guru dan mengumumkan jumlah MC yang diambil.
Perkara ini tidak pernah diperbincangkan untuk tahun 2011. Ini dapat

dibuktikan
melalui semakan mesyuarat guru untuk tahun 2011.
7.6.2

Guru tidak boleh memberi pandangan atau mengajukan soalan atau


komen
arahn pengetua, kerana akan disenarai hitam dari memperolehi
APC atau diberi
amaran kalau awak tak suka cara saya, minta tukar
Pengetua menafikan ada mengeluarkan kata-kata tersebut. Calon penerima
APC adalah hasil pencalonan dari jawatankuasa dalam kalangan pentadbir.
Minit mesyuarat pemilihan calon APC juga disediakan.

7.6.3

Pengetua memaksa guru-guru SPBT menggunakan duit sendiri untuk


menaik
taraf bilik SPBT
Pengurusan SPBT dan bilik BOSS adalah dibawah seliaan GPK ,HEM. Hasil
maklumbalas dari GPK HEM didapati bahawa sebarang permasalahan atau
cadangan penambahbaikan sistem pengurusan atau perubahan keceriaan
bilik
akan dibincang terus kepada beliau.

7.6.4

Pengetua memaksa guru-guru datang bertugas pada setiap


hari Sabtu untuk
kegiatan kokurikulum atau untuk kelas tambahan. Arahan juga
berbeza
daripada takwim yang sedia ada.
Didapati bahawa tuduhan tersebut tidak berasas kerana pihak pentadbiran
telah membuktikan jadual aktiviti yang dijalankan adalah mengikut takwim
yang disediakan. Tiada aktiviti yang dijalankan pada hari Sabtu bagi tahun
2011.

7.6.5

Guru diarah menhantar surat tunjuk sebab kepada Pengetua apabila


guru sampai lewat ke sekolah
Didapati kehadiran guru telah direkod dan disemak setiap hari

persekolahan.
Surat permohonan tunjuk sebab dan surat peringatan yang dikeluarkan
sebulan
sekali bagi kehadiran lewat melebihi tiga (3) kali sebulan adalah mengikut
prosedur. Namun sejak awal tahun 2011 hingga sekarang, tiada sebarang
Surat
Hak Cipta Terpelihara @ Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Februari 2011- Keluaran 04 | Pindaan 00

PK 04 - 3
SULIT
Tunjuk Sebab yang diterima dan hasil kajian bahawa guru yang sering
lewat
adalah dalam ikalangan guru yang sama.
7.6.6

Dalam mesyuarat PIBG segala cadangan dan komen ibubapa akan


dijawab,urusan sekolah adalah urusan saya, orang lain tak boleh

campur.
Pengetua mengatakan bahawa kenyataan tersebut tidak tepat dan apa
yang sebenarnya yang diperkatakan adalah Urusan sekolah adalah urusan
Pentadbiran sekolah
7.7

Tindakan yang telah dan akan dijalankan/dilaksanakan


(Bahagian/Jabatan/PPD/Sekolah)
Pengetua dinasihatkan supaya lebih berhati-hati semasa mengambil sebarang
tindakan terhadap kakitangan. Semua tindakan perlulah mengikut garis panduan
yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
Pengetua juga diminta membuat tindakan susulan apabila guru-guru yang diarahkan
memberikan surat tunjuk sebab tidak memberi respon sebagaimana yang di
arahkan.

7.8

Nama Pegawai Penyiasat


Mohd Shamsuddin bin Kamari

7.9

Tarikh Siasatan
16 Julai 2011

8. Status Kes : Selesai


9. Syor/Cadangan : Tiada
10.

Lampiran (Jika ada): Tiada

Disediakan :

Hak Cipta Terpelihara @ Bahagian Pengurusan Sekolah Harian


1 Februari 2011- Keluaran 04 | Pindaan 00

Disahkan :