Anda di halaman 1dari 23

(A)

MAKLUMAT
DIRI

A01
BIODATA
PELAJAR

A02
SURAT
PENGENALAN
DIRI

A03
SALINAN
BORANG
KEHADIRAN
INTERNSHIP

(B)
MAKLUMAT
SEKOLAH

B01
PETA LOKASI,
PELAN
SEKOLAH DAN
BILIK DARJAH

B02
CARTA
ORGANISASI
SEKOLAH

B03
VISI DAN MISI
SEKOLAH

B04
TAKWIM
SEKOLAH

B05
SENARAI
NAMA STAF
(AKADEMIK
DAN
SOKONGAN)

B06
PERATURANPERATURAN
SEKOLAH

(C)
MAKLUMAT
PROJEK

C01
KERTAS
CADANGAN
PROJEK
INDIVIDU

C02
KERTAS
CADANGAN
PROJEK
KUMPULAN

C03
REFLEKSI DAN
CADANGAN
PENAMBAHBAIK
AN

(D)
MAKLUMAT
KURIKULUM

D01
JADUAL
WAKTU
MENGAJAR
(DISAHKAN)

D02
DSKP (MAJOR)

D03
RANCANGAN
PENGAJARAN
MAJOR
(SEPANJANG
TEMPOH
INTERNSHIP)

D04
SENARAI DAN
MAKLUMAT
MURID
(KELAS
DIAJAR)

(E)
JURNAL

E01
PENULISAN
JURNAL
MINGGUAN