Anda di halaman 1dari 14

1.

Do'a Ketika Akan Tidur


BISMIKALLAHUMMA AHYA WA BISMIKA AMUUT
Artinya : " Ya Allah dengan menyebut namaMu aku hidup dan dengan menyebut namaMu aku mati
"
2.

Do'a Ketika Bangun Tidur


ALHAMDULILLAHIL LADZII AHYAANAA BA'DA MAA AMAATANAA WA ILAIHIN NUSHUUR
Artina : " Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan dan
kepadaNya kami akan kembali "
3.

Doa untuk kedua orang tua


:
ROBBIGHFIRLII WALIWAALIDAYYA
Artinya : "Ya Alloh ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku"
(QS.Nuh 28)ROBBIR_HAMHUMAA KAMAA ROBBAYAANII SHOGHIIROO
Artinya : "serta kasihilah mereka berdua seperti mereka mengasihiku sewaktu kecil"
(QS.Alisroq 24)
4.

Doa kebaikan dunia -akhirat

,
ROBBANAA AATINAA FIDDUN-YAA _HASANAH
Artinya : "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia"

WAFIL-AAKHIROTI _HASANAH
Artinya : "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di akhirat"


WAQINAA ADZAABANNAAR
Artinya : "dan peliharalah kami dari siksa neraka".
5.

Do'a Ketika Masuk Kamar Mandi (WC)


ALLAHUMMA INNII A'UUDZU BIKA MINAL KHUBUTSI WAL KHOBAAITSI
Artinya : " Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari setan jantan dan setan betina "
6.

Do'a Ketika Keluar Kamar Mandi (WC)ALHAMDULILLAHIL LADZII ADZHABA ANNIL ADZA WA 'AAFANII
Artinbya : " Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dan telah membuatku sehat
"
7.

Do'a Ketika Masuk Masjid


ALLAHUMMAF TAHLII IBWAABA ROHMATIKA
Artinya : " Ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatMu "
8.

Do'a Ketika Keluar Masjid

ALLAHUMMA INNII AS ALUKA MIN FADLLIKA


Artinya : " Ya Allah sesungguhnya aku mohon anugerahMu "
9.

Do'a Ketika Mengenakan Pakaian

ALLAHUMMA INNII AS'ALUKA MIN KHAIRIHI WA KHAIRIMAA HUWA LAHU, WA A'UUDZU BIKA MIN
SYARRIHII WA SYARRI MAA HUWA LAHU
Artinya : " Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadaMu dari kebaikan pakaian ini dan kebaikan
sesuatu yang ada padanya. Dan aku berlindung kepadaMu dari keburukan pakaian ini dan
keburukan sesuatu yang ada padanya "
10. Do'a Ketika Melepas Pakaian

BISMILLAHIL LADZII LAA ILAAHA ILLA HUWA


Artinya : "Dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia "
11. Do'a Ketika Bercermin


ALHAMDULILLAH, ALLAHUMMA KAMAA HASANTA KHALQII FAHASSIN KHULUQII
Artinya : " Segala Puji Bagi Allah, Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memperindah tubuhku
maka perindahkanlah pula akhlaqku "
12. Do'a Ketika Menyisir Rambut


ALLAHUMMA HARRIM SYA'RII WA BASYARII 'ALAN NAAR
Artinya : " Ya Allah, halangilah rambut dan kulitku dari api neraka "
13. Do'a Sebelum Makan


ALLAHUMMA BAARIK LANAA FIIMAA RAZAQTANAA WA QINAA 'ADZAABAN NAAR
Artinya : " Ya Allah berkahilah kami dalam rizki yang telah Engkau berikan kepada kami, dan
periharalah kami dari siksa api neraka "
14. Bacaan Lupa Baca Do'a Makan


BISMILLAHI AWWALUHU WA AAKHIRUHU
Artinya : " Dengan Menyebut nama Allah dari permulaan hingga penghabisannya "
15. Do'a Sesudah Makan


ALHAMDULILLAHIL LADZII ATH'AMANAA WA SAQAANA WA JA'ALANA MUSLIMIIN
Artinya : " Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum serta menjadikan
kami seorang muslim "
16. Do'a Akan Keluar Rumah

BISMILLAHI TAWAKKALTU 'ALALLAH, LAA HAULA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAH


Artinya : " Dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah. Dan tidak ada daya dan
kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah semata "
17. Do'a Akan Masuk Rumah


BISMILLAHI WALAJNA WA BISMILLAHI KHARAJNA WA 'ALAA RABBINA TAWAKKALNA
Artinya : " Dengan menyebut nama Allah aku masuk rumah, dengan nama Allah pula aku keluar
dan kepada Allah pula aku berserah diri "
18. Do'a Ketika Bersin
Orang Yang Bersin


ALHAMDULILLAH
" Segala puji bagi Allah "

Orang Yang Mendengar


YARHAMUKALLAH
" Semoga Allah Merahmatimu "

Orang Yang Bersin Menjawab


YAHDIIKUMULLAH
" Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu "

1. Do'a Bangun Tidur

Segala puji bagi Allah Yang membangunkan kami setelah ditidurkan-Nya


dan kepada-Nya kami dibangkitkan. (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Do'a Menjelang Tidur

Dengan nama-Mu, ya Allah, aku mati dan hidup. (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Do'a Masuk WC

Dengan nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari


godaan setan laki-laki dan perempuan. (HR. Al-Bukhari dan Muslim. Sedang
tambahan bismillah pada permulaan hadits, Lihat Fathul Baari: 1/244)

4. Doa Keluar Dari W.C

Aku minta ampun kepada-Mu. (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad)

5. Do'a Memohon Perlindungan Dari Fitnah DajjalYa Allah, Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, siksa
neraka Jahanam, fitnah kehidupan dan setelah mati, serta dari kejahatan
fitnah Almasih Dajjal. (HR. Bukhari dan Muslim)

6. Do'a Agar Dapat Melunasi HutangYa Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keluh kesah dan
kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakhil dan penakut, dari
cengkraman hutang dan laki-laki yang menindas-(ku) (HR. Bukhari)

7.

Do'a

Ketika

Mengenakan

Pakaian

) (

Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai
rezeki dari-pada-Nya tanpa daya dan kekuatan dari-ku. (HR. seluruh
penyusun kitab sunan, kecuali Nasai)

8. Do'a Ketika Mengenakan Pakaian Baru

Ya Allah, hanya milik-Mu segala puji, Engkaulah yang memberi pakaian ini
kepadaku. Aku mohon kepada-Mu untuk memperoleh kebaikannya dan
kebaikan yang ia diciptakan karenanya. Aku berlindung kepada-Mu dari
kejahatannya dan kejahatan yang ia diciptakan karena-nya (HR. Abu Dawud,
At-Tirmidzi)

9. Do'a Keluar Rumah

Dengan nama Allah (aku keluar). Aku bertawakkal kepada-Nya, dan tiada
daya dan kekuatan kecuali karena pertolongan Allah (HR. Abu Dawud dan AtTirmidzi)

10. Do'a Masuk Rumah

Dengan nama Allah, kami masuk (ke rumah), dengan nama Allah, kami
keluar (darinya) dan kepada Tuhan kami, kami bertawakkal. (HR. Abu Dawud

dan Muslim)

11. Do'a Untuk Saudara Yang Dianugerahkan Kelahiran Anak Yang Baru
Lahir
Semoga Allah memberkahi-mu atas pemberiannya kepadamu, engkau layak
bersyukur, (semoga) anakmu cepat dewasa dan engkau diberi rezki berupa
baktinya kepadamu

Bagi yang diberi ucapan selamat, ia membalasnya dengan mengucapkan:


Semoga Allah memberkahimu dan membalasmu dengan kebaikan dan
engkau diberi rezki seperti itu danbalasanmu dilipatgandakan. (Lihat AlAdzkar An-Nawawi, hal. 349, dan Shahih Al-Adzkar Oleh Salim Al Hilaly
2/713)

12. Do'a Mohon Perlindungan Untuk Anak
Aku berlindung kepada Allah untukmu berdua dengan kalimat-kalimat Allah
yang sempurna, dari setan, binatang yang berbisa dan 'ain yang menimpanya"
(HR. Bukhari)

13. Do'a Kepada Orang Sakit

Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membuat dosamu bersih, Insya Allah.
(HR. Bukhari)

14. Do'a Ta'ziah

Semoga Allah memperbesar pahalamu, dan kamu bisa berkabung dengan


baik serta mayatnya diampuni oleh Allah (HR. Bukhari dan Muslim)

15. Do'a Untuk Mayat Anak Kecil

Ya Allah, lindungilah dia dari azab kubur (HR. Malik, Ibnu Abi Syaibah,
dan Al-Baihaqi)

16. Do'a Berziarah Kubur)


(

Semoga kesejahteraan untukmu, wahai penghuni kubur dari orang-orang
mumin dan muslim, dan sesungguhnya kami Insya Allah akan menyusul kalian
(Semoga Allah merahmati orang yang mendahului diantara kita dan mereka
yang menyusul kemudian). Aku memohon kepada Allah untuk kami dan kalian
keselamatan (HR. Muslim dan Ibnu Majah)

17. Do'a Apabila Hujan Turun

Ya Allah! Turunkanlah hujan yang bermanfaat (HR. Bukhari)

18. Do'a Ketika Berbuka Puasa

Telah hilang rasa haus, dan urat-urat telah basah serta pahala akan tetap,
insya Allah (HR. Abu Dawud)

19. Do'a Sebelum Makan


Apabila lupa pada permulaannya, bacalah:

Dengan menyebut nama Allah, pada awalnya dan akhirnya. (HR. Abu
Dawud dan At-Tirmidzi)

20. Do'a Sesudah Makan

Segala puji bagi Allah Yang memberi makan ini kepadaku dan Yang memberi
rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatanku (HR. Penyusun kitab Sunan,
kecuali An-Nasai)

21. Do'a Ketika Bersin


Rasulullah saw bersabda: Apabila seseorang di antara kamu bersin, hendaklah
mengucapkan:

Segala puji bagi Allah,


Lantas saudara atau temannya mengucapkan:

Semoga Allah memberi rahmat kepada-Mu


Bila teman atau saudaranya mengucapkan demikian, bacalah:

Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu


(HR. Bukhari)

22. Do'a Kepada Pengantin Baru

Semoga Allah memberi berkah kepadamu dan atasmu serta mengumpulkan


kamu berdua (pengantin laki-laki dan perempuan) dalam kebaikan (HR.
Penyusun-penyusun kitab Sunan, kecuali An-Nasai)

23. Do'a Sebelum Bersetubuh Dengan Istri Atau Suami

Dengan Nama Allah, Ya Allah! Jauhkan kami dari setan, dan jauhkan setan
untuk mengganggu apa yang Engkau rezekikan kepada kami (HR. Bukhari)

24.

Do'a

Agar

Terhindar

Dari

Syirik

Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu, agar tidak


menyekutukan-Mu, sedang aku mengetahuinya dan minta ampun terhadap apa
yang tidak aku ketahui (HR. Ahmad)

25. Do'a Sesudah Mendengarkan Adzan

Ya Allah, Tuhan Pemilik panggilan yang sempurna (adzan) ini dan shalat
(wajib) yang didirikan. Berilah Al-Wasilah (derajat di Surga, yang tidak akan
diberikan selain kepada Nabi r) dan fadhilah kepada Muhammad. Dan
bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah
Engkau janjikan (HR. Bukhari
- See more at: http://abu-haifa.blogspot.co.id/2011/12/doa-sehari-hari-berdasarkansunnah.html#sthash.3KCUjFhU.dpuf

1. Niat
Setiap shalat dan ibadah lainnya kalo gak ada niat dianggap gak sah, termasuk niat melakukan
Shalat jenazah. Niat dalam hati dengan tekad dan menyengaja akan melakukan shalat tertentu
saat ini untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT.

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan
kepada-Nya dalam agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan
zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus." (QS. Al-Bayyinah : 5).
Hadits Rasulullah SAW dari Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda:
"Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Setiap orang mendapatkan sesuai niatnya."
(HR. Muttafaq Alaihi).
2. Berdiri Bila Mampu
Shalat jenazah sah jika dilakukan dengan berdiri (seseorang mampu untuk berdiri dan gak ada
uzurnya). Karena jika sambil duduk atau di atas kendaraan [hewan tunggangan], Shalat jenazah
dianggap tidak sah.
3. Takbir 4 kali
Aturan ini didapat dari hadits Jabir yang menceritakan bagaimana bentuk shalat Nabi ketika
menyolatkan jenazah.
Dari Jabi ra bahwa Rasulullah SAW menyolatkan jenazah Raja Najasyi (shalat ghaib) dan beliau
takbir 4 kali.
(HR. Bukhari : 1245, Muslim 952 dan Ahmad 3:355)
Najasyi dikabarkan masuk Islam setelah sebelumnya seorang pemeluk nasrani yang taat. Namun
begitu mendengar berita kerasulan Muhammad SAW, beliau akhirnya menyatakan diri masuk
Islam.
4. Membaca Surat Al-Fatihah
5. Membaca Shalawat kepada Rasulullah SAW
6. Doa Untuk Jenazah
Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :
"Bila kalian menyalati jenazah, maka murnikanlah doa untuknya."
(HR. Abu Daud : 3199 dan Ibnu Majah : 1947).
Diantara lafaznya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW antara lain :
"Allahummaghfir lahu warhamhu, waaafihi wafu anhu, wa akrim nuzulahu, wa wassi
madkhalahu, waghsilhu bil-mai watstsalji wal-baradi."
7. Doa Setelah Takbir Keempat
Misalnya doa yang berbunyi :
"Allahumma Laa Tahrimna Ajrahu wa laa taftinnaa badahu waghfirlana wa lahu.."
8. Salam
Berikut ini adalah Tata Cara, Urutan dan Do'a Sholat Jenazah :
1. Lafazh Niat Shalat Jenazah :

"Ushalli alaa haadzal mayyiti fardlal kifaayatin makmuuman/imaaman lillaahi taaalaa.."


Artinya:
"Aku niat shalat atas jenazah ini, fardhu kifayah sebagai makmum/imam lillaahi taaalaa.."
2. Setelah Takbir pertama membaca: Surat "Al Fatihah."
3. Setelah Takbir kedua membaca Shalawat kepada Nabi SAW : "Allahumma Shalli Alaa
Muhamad?"
4. Setelah Takbir ketiga membaca:

Ya Allah! Ampunilah dia (mayat) berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia (dari beberapa
hal yang tidak disukai), maafkanlah dia dan tempatkanlah di tempat yang mulia (Surga), luaskan
kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air es. Bersihkan dia dari segala kesalahan,
sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran, berilah rumah yang lebih baik
dari rumahnya (di dunia), berilah keluarga (atau istri di Surga) yang lebih baik daripada
keluarganya (di dunia), istri (atau suami) yang lebih baik daripada istrinya (atau suaminya), dan
masukkan dia ke Surga, jagalah dia dari siksa kubur dan Neraka.
atau bisa secara ringkas :
"Allahummagh firlahu warhamhu waaafihi wafu anhu.."
Artinya:
"Ya Allah, ampunilah dia, berilah rahmat, sejahtera dan maafkanlah dia"
5. Setelah takbir keempat membaca:
"Allahumma la tahrim naa ajrahu walaa taftinnaa badahu waghfirlanaa walahu.."
Artinya:
"Ya Allah janganlah kami tidak Engkau beri pahalanya, dan janganlah Engkau beri fitnah kepada
kami sesudahnya, dan berilah ampunan kepada kami dan kepadanya"
6. "Salam" kekanan dan kekiri.
Catatan: Jika jenazah wanita, lafazh hu diganti ha.