Anda di halaman 1dari 2

Alamat Surat-menyurat:

Borang Penyertaan
A.

JUDUL KARYA, MEDIA PENERBITAN, TARIKH


(Sila sertakan lampiran jika ruang tidak mencukupi)

i.

...............................................................................................
..

ii

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

.................................................................................................

ii.

No. Telefon Rumah/Pejabat

................................................................................................

..................................................................................................

iii.

................................................................................................

iv.

................................................................................................

v.

................................................................................................

vi.

...............................................................................................

E-mel:

vii.

................................................................................................

..................................................................................................

viii.

................................................................................................

ix.

................................................................................................

B.

BUTIRAN DIRI
Nama Penuh:
.................................................................................................
(seperti dalam kad pengenalan)
Nama Samaran:
.................................................................................................
(Jika ada)
No. Kad Pengenalan:

No. Telefon Bimbit:


..................................................................................................
.

C.

ANJURAN

PENGESAHAN
Dengan ini saya mengaku bahawa:
i.

Semua butiran yang diberikan di atas adalah


benar.

ii.

Karya-karya tersebut di atas adalah hasil karya


asli saya sendiri. Saya juga bersetuju mematuhi
semua syarat-syarat penyertaan yang dikenakan
oleh pihak penganjur serta menerima keputusan
muktamad pihak hakim.

...............................
(Tandatangan)

DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA


CAWANGAN SARAWAK

...........................
(Tarikh)

.................................................................................................
Jantina:
.................................................................................................
Umur:
.................................................................................................
Pekerjaan:
.................................................................................................

*Borang ini boleh diperbanyakkan/ difotostat jika perlu /


jika tidak mencukupi

TARIKH TUTUP PENYERTAAN


15 MAC 2016

Keterangan Projek

5.
1

Akhbar, majalah atau penerbitan Dewan Bahasa


dan Pustaka di peringkat negeri dan kebangsaan
termasuklah dalam Buletin Borneo, (kecuali
dalam bentuk buku atau dalam Wadah Bahasa
Sastera, Utusan Sarawak).

5.
2

Majalah dalaman terbitan badan berkanun,


jabatan kerajaan dan persatuan penulis.

5.
3
5.
4

Skrip drama yang pernah dipentaskan.

5.
5

Peserta diminta menghantar satu salinan karya


dalam bentuk salinan cetak dan salinan lembut
(CD) atau e-mel kepada pihak urus setia dengan
melabelkan nama dan judul karya pada bahan
tersebut.

5.
6

Hanya karya-karya yang dihantar sahaja layak


dinilai untuk dicalonkan dalam pengiktirafan ini.

1. Nama
Hadiah Sastera Penulis Sarawak (HSPS) 2014/2015
2. Pengenalan
Sejarah penganjuran projek Hadiah Penghargaan Penulis
Sarawak mula diperkenalkan buat pertama kali pada 19
Januari 1991, oleh YB. Datin Paduka Hajah Sharifah Mordiah
Tuanku Fauzi, Menteri Muda Kementerian Kebajikan Am dan
Hal Ehwal Wanita. Bermula sejak itulah projek ini menjadi
projek tahunan Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan
Sarawak (DBPCS).
Walau
bagaimanapun,
bagi
menaikkan
imej
pengiktirafan projek Hadiah Sastera Penulis Sarawak,
penjenamaan semula telah dilakukan pada tahun 2012.
Pada tahun tersebut, projek hadiah Penghargaan Penulis
Sastera Sarawak telah diubah namanya kepada Hadiah
Sastera Penulis Sarawak.
3.

4.

Keterangan Projek
Pihak Urus Setia Projek (HSPS) 2015/2016 yang akan
mengumpul karya-karya Penulis Sarawak yang tersiar
dalam tahun 2014 untuk dicalonkan dalam (HSPS)
2015/2016. Walau bagaimana pun, kerjasama daripada
penulis untuk menghantar penyertaan amat digalakkan
kerana karya-karya yang dihantar sahaja layak dinilai untuk
dicalonkan dalam pengiktirafan ini

4.3

Salinan Pertama
Manuskrip mestilah dihantar dalam dua bentuk iaitu satu
(1) salinan bercetak dan satu (1) salinan lembut (CD)
atau e-mel kepada pihak urus setia dengan melabelkan
nama dan judul manuskrip pada bahan tersebut.

7.

Hadiah

Kategori Cerpen
(RM1,000 x 5 orang penerima)
Kategori Puisi
(RM700 x 5 orang penerima)
Kategori Esei Kritikan
(RM1,000 x 5 orang penerima)

Menggalakkan penulisan sastera kreatif di Sarawak


agar terus berkembang.
Menghargai
usaha
penulis
Sarawak
dalam
menghasilkan karya kreatif yang bermutu terutamanya
dalam genre cerpen, puisi, esei kritikan dan skrip
drama.

Syarat-syarat Penyertaan
Syarat-syarat karya yang layak dicalonkan adalah seperti
cerpen, puisi, esei kritikan dan skrip drama pentas
yang pernah disiarkan/diterbitkan dalam;

Penghakiman
Keputusan panel hakim adalah muktamad.

6.

Objektif
4.1 Menggalakkan para penulis kreatif di negeri Sarawak
agar
bersungguh-sungguh
memanfaatkan
ilmu
penulisan sastera seperti genre cerpen, puisi, esei
kritikan dan skrip drama yang pernah diberikan dalam
bengkel-bengkel penulisan anjuran DBPCS.
4.2

5.

5.

Semua karya ini mestilah yang pernah diterbitkan/


disiarkan/dipentaskan (Skrip Drama) dalam bulan
Januari hingga Disember 2015 sahaja.

Kategori Skrip Drama Pentas


(RM1,000 x seorang penerima)
8.

9.

Tarikh Tutup
Tarikh tutup penyertaan adalah pada 15 Mac 2016.
Semua penyertaan hendaklah sampai kepada pihak urus
setia pada atau sebelum tarikh tutup tersebut. Karya
yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.
Penganjur juga tidak akan bertanggungjawab terhadap
karya yang hilang semasa proses pengiriman.
Alamat Urus Setia

Urus Setia,
Hadiah Sastera Penulis Sarawak (HSPS) 2015/2016,
Unit Promosi dan Pengiktirafan,
Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak,
Jalan Tun Datuk Patinggi Abd Rahman Yaakub,
Petra Jaya,
93050 KUCHING, SARAWAK
(u.p : Encik Mohamad Faizal bin Jamil)

Tel
: 082-2270326
Faks : 082-227077
E-mel :faizal_j@dbp.gov.my