Anda di halaman 1dari 2

JADUAL PENGOPERASIAN PBS

SRK Tinangol
Tahun : 2016
BIL
1.
2.

PERKARA
Menubuhkan Jawatankuasa Pelaksana PBS
Pendaftaran nama kelas, nama pelajar, mata pelajaran
dan guru mata pelajaran.

3.

Pendaftaran murid dalam Sistem Pengurusan Murid

4.

Tempoh pelaksanaan PBS

5.

Tempoh pelaksanaan PS

6.

Tempoh pelaksanaan PP

7.

Penjaminan Kualiti

TEMPOH
Januari
Januari Februari
Januari Februari
Mengikut jadual yang
ditetapkan oleh bahagian
Januari November
Mengikut Jadual yang
ditetapkan oleh Bahagian

7.1 Menyelaras Pentaksir


7.2 Memantau Pentaksiran

Sepanjang Tahun mengikut


keperluan

7.3 Pengesanan Pentaksiran


7.4 Pementoran Pentaksiran

8.

Mengumpul dan memasukkan skor pencapaian murid

9.

Pelaporan murid

Sehingga hari terakhir sesi


persekolahan tahun semasa
Mengikut keperluan

Jadual Kerja Pelaksanaan


Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
SRK Tinangol Kudat
Tahun 2016

Bil

Aktiviti

1.

Mesyuarat PBS

2.

Kursus PBS

3.

Formatif

Tarikh
Januari
April
Julai
November
Sepanjang tahun mengikut keperluan
Sepanjang Proses pengajaran dan
pembelajaran
Mac
21 Mac 2016 31 Mac 2016
Pengumpulan : 4 8 April 2016
Julai
18 Julai 2016 29 Julai 2016
Pengumpulan : 1 5 Ogos
Oktober
4 Oktober 2016 14 Oktober 2016
Pengumpulan : 17 21 Oktober 2016

4.

Pelaporan PBS
(3 kali setahun)

5.

Pementoran

Bila-bila masa mengikut keperluan.

6.

Pemantauan

Sepanjang tahun

Penyelarasan

Mac
Julai
Oktober

Pengesanan

Mac
Julai
Oktober

7.

8.