Anda di halaman 1dari 4

Silahkan Kunjungi Blog Saya Untuk Bank Soal Lengkap

Lainnya
www.kumpulanpembelajaransdsmp.blogspot.com
1. Sungai yang mengalir di
adalah....
a. Musi
c. Irawadi
b. Chao Phraya
d. Mekong

Thailand

2. Ibu kota negara Filipina adalah....


a. Kuala Lumpur c. Vientiane
b. Phnom Penh
d. Manila

11. ASEAN
dilambangkan
dengan
lingkaranberwarna
biru
yang
di
dalamnya terdapat gambar sepuluh
batang padi berwarna coklat yang
diikat. Warna biru melambangkan ....
a. Persahabatan
dan
perdamaian
antarnegara anggota
b. kemakmuran negara anggota
c. kekuatan negara anggota
d. kekuatan dan kestabilan anggota

3. Batas utara negara Vietnam yaitu . ...


a. Cina
b. Kamboja
c. Laos
d. Laut Cina Selatan
4. Negara Kamboja pernah dijajah oleh....
a. Inggris c. Belanda
b. Prancis d. Spanyol
5. Kepala pemerintahan negara Myanmar
adalah....
a. raja
c. presiden
b. perdana menteri
d. sultan
6. Industri di Laos masih terbatas pada....
a. makanan
c. minuman
b. minyak bumi d. kayu
7. Sebagian besar bentang alam Timor
Leste berbentuk . . . .
a. pegunungan
c. dataran tinggi
b. dataran rendah
d. pantai
8. Berdirinya ASEAN pada tanggal
Agustus 1967 didasarkan pada ....
a. Protokol Brunei Darussalam 1967
b. Persetujuan Manila 1967
c. Deklarasi Bersama Jakarta 1967
d. Persetujuan Bangkok 1967

10. Anggota ASEAN yang masuk secara


bersamaan adalah negara ....
a. Brunei Darussalam dan Laos
b. Kamboja dan Laos
c. Myanmar dan Vietnam
d. Laos dan Myanmar

9. Salah satu faktor pendorong berdirinya


ASEAN adalah pengalaman sejarah,
yakni negara-negara di kawasan Asia
Tenggara pernah dijajah oleh bangsa
barat, kecuali....
a. Myanmar
b. Filipina
c. Thailand
d. Singapura

12. Kerjasama di bidang industri, berhasil


didirikannya pabrik abu soda di ....
a. Singapura
b. Filipina
c. Indonesia
d. Thailand
13. Negara tetangga penghasil
terbesar dunia ialah ....
a. Filipina
b. Thailand
c. Malaysia
d. Singapura

timah

14. Bentuk negara Singapura adalah ....


a. kerajaan
b. republik
c. serikat
d. kapitalis
15. Bentuk negara kepulauan di
Tenggara di bawah ini adalah ....
a. Myanmar
b. Kamboja
c. Laos
d. Filipina

Asia

16. Negara
Asia
Tenggara
yang
mengandalkan minyak bumi sebagai
penghasil utamanya adalah ....
a. Brunei Darussalam

Silahkan Kunjungi Blog Saya Untuk Bank Soal Lengkap


Lainnya
www.kumpulanpembelajaransdsmp.blogspot.com
b. Singapura
c. Malaysia
d. Myanmar

a. Jakarta
b. Phnom Penh

17. Gunung Kinabalu terletak di negara....


a. Indonesia
b. Malaysia
c. Filipina
d. Brunei Darussalam
18. Negara dengan wilayah terluas di Asia
Tenggara adalah ....
a. Malaysia
c. Indonesia
b. Singapura
d. Thailand
19. Satu-satunya negara yang penghasilan
penduduknya dari industri dan jasa
adalah ....
a. Kamboja
c. Filipina
b. Singapura
d. Myanmar
20. Berikut ini negara-negara yang terletak
di kawasan Indocina, kecuali ....
a. Kamboja
c. Laos
b. Vietnam
d. Myanmar
21. Ibu Kota negara Filipina adalah ....
a. Manila
c. Jakarta
b. Singapura
d. Hanoi
22. Lagu kebangsaan Malaysia adalah ....
a. Indonesia Raya c. Negaraku
b. Our Country
d. Bangsaku
23. Mata uang Singapura adalah ....
a. Dong
c. Peso
b. Dolar
d. Baht
24. Hasil
utama
adalah....
a. padi
b. logam

Brunei

Darussalam

c. minyak bumi
d. kapas

25. Negara penghasil padi terbesar dan


merupakan lumbung padi di Asia
adalah....
a. Malaysia
c. Singapura
b. Filipina
d. Thailand
26. Ibu kota negara Laos adalah ....

c. Manila
d. Vientiane

27. Negara yang mendapat sebutan negara


kepulauan di Asia Tenggara selain
Indonesia adalah ....
a. Filipina
c. Kamboja
b. Myanmar
d. Thailand
28. Negeri Gajah
negara....
a. Malaysia
b. Filipina

Putih

adalah

julukan

c. Thailand
d. Singapura

29. Hasil perkebunan terbesar Malaysia


adalah....
a. tebu
c. kopi
b. lada
d. kelapa sawit
30. Puncak tertinggi di Brunei Darussalam
adalah ....
a. Timah Hill
b. Gunung Pinatubo
c. Gunung Pagon
d. Pegunungan Cardamon
31. Lahan pertanian di Vietnam berada di
delta Sungai ....
a. Chao Phraya
c. Irawadi
b. Kapuas
d. Mekong
32. Angkor Wat terdapat di negara ....
a. Vietnam
c. Kamboja
b. Laos
d. Myanmar
33. Wilayah selatan Filipina didiami oleh
suku bangsa ....
a. Mestizo
c. Kadazan
b. Moro
d. Iban
34. Penduduk
asli
Malaysia
menetap di ....
a. Perak
c. Kedah
b. Perlis
d. Serawak

banyak

35. Negara yang pernah dilanda perang


saudara pada tahun 1960-an adalah....
a. Laos
b. Vietnam
c. Kamboja

Silahkan Kunjungi Blog Saya Untuk Bank Soal Lengkap


Lainnya
www.kumpulanpembelajaransdsmp.blogspot.com
d. Myanmar
36. Prancis pernah menjajah negara-negara
di....
a. Semenanjung Malaka
b. Semenanjung Indocina
c. Teluk Benggala
d. Pulau Papua
37. Negara yang memiliki sekitar 5%
spesies flora dan fauna dunia adalah....
a. Indonesia
b. Malaysia
c. Papua Nugini
d. Timor Leste
38. Negara
yang
dahulu
merupakan
provinsi di Indonesia adalah . . . .
a. Singapura
b. Timor Leste
c. Papua Nugini
d. Brunei Darussalam
39. Berikut negara-negara di Asia Tenggara.
1) Indonesia
2) Singapura
3) Filipina
4) Thailand
5) Vietnam
Negara-negara
yang
wilayahnya
berbentuk kepulauan adalah . . . .
a. 1), 2), dan 3)
b. 1), 3), dan 5)
c. 2), 3), dan 4)
d. 3), 4), dan 5)
40. Gunung Kinabalu merupakan bentuk
kenampakan alam di Malaysia. Gunung
ini terletak di wilayah . . . .
a. Johor
b. Sabah
c. Sarawak
d. Kuala Lumpur
41. Wilayah yang paling tinggi di Brunei
Darussalam adalah . . . .
a. Gunung Apo
b. bukit Timah
c. bukit Pagon
d. Gunung Doi Inthanon

42. Lembah datar dari Sungai Chao Phraya


mengalir ke . . . .
a. Selat Malaka
b. Teluk Thailand
c. Laut Andaman
d. Laut Cina Selatan
43. Bentuk
kenampakan
alam
di
Kampuchea yang menarik adalah
dataran
lacustrine.
Dataran
ini
terbentuk akibat . . . di Tonle Sap.
a. erosi
b. banjir
c. gempa
d. endapan
44. Kenampakan alam Thailand di wilayah
sebelah timur berupa . . . .
a. plato
b. pegunungan
c. semenanjung
d. dataran rendah

45. Pakaian tradisional Vietnam yang


dipakai pada acara pesta adalah....
a. kebaya
b. Ao Dai
c. kimono
d. kurung songket
46. Sebagian besar penduduk di Singapura
adalah suku . . . .
a. Thai
b. Khmer
c. Filipino
d. Tionghoa
47. Budaya tradisional pwe di Myanmar
mirip dengan salah satu kebudayaan
Indonesia adalah . . . .
a. reog
b. wayang
c. seni tari
d. karapan sapi

Silahkan Kunjungi Blog Saya Untuk Bank Soal Lengkap


Lainnya
www.kumpulanpembelajaransdsmp.blogspot.com
48. Negara di kawasan Asia Tenggara yang
juga disebut sebagai negara kota
adalah....
a. Vietnam
b. Malaysia
c. Thailand
d. Singapura
49. Wilayah tertinggi di Singapura adalah....
a. bukit Timah
b. bukit Pagon
c. bukit Peradayan
d. Gunung Phou Bia
50. Salah satu ciri penduduk asli Asia
Tenggara adalah . . . .
a. berkulit putih
b. berbadan kecil

c. berhidung mancung
d. berbadan tinggi besar
51. Sebagian besar
beragama . . . .
a. Islam
b. Hindu
c. Buddha
d. Kristen

masyarakat

Filipina

52. Hutan di Singapura dijadikan tempat


tinggal
penduduknya.
Hal
ini
disebabkan oleh meningkatnya . . . .
a. migrasi
b. imigrasi
c. urbanisasi
d. transmigrasi