Anda di halaman 1dari 24

TUGASAN INDIVIDU

TAJUK : MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007


KOD KURSUS

BBP10102

NAMA KURSUS

TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN

FAKULTI

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN


VOKASIONAL

NAMA PELAJAR

NURUL NAJIHA BINTI SALIKIN

NO MATRIX

DB140130

SEKSYEN

NAMA PENSYARAH

DR. IRWAN MAHAZIR BIN ISMAIL

TARIKH

03/11/2015

MARKAH
TUGASAN

ISI KANDUNGAN

PENGENALAN TENTANG MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007...........................3


TUGAS-TUGAS YANG MAMPU DILAKSANAKAN OLEH MICROSOFT OFFICE
EXCEL 2007..................................................................................................3
ELEMEN PADA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007..........................................4
MANUAL PENGGUNAAN MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007...........................7
1.FUNGSI LOGIK OR PADA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007.................7
2. CARA MEMBUAT DIAGRAM ATAU GRAFIK DI MICROSOFT OFFICE EXCEL
2007........................................................................................................11
3. CARA MEMBUAT NOMBOR MENGIKUT URUTAN DI MICROSOFT OFFICE
EXCEL 2007............................................................................................15
4. CARA MEMBUAT TULISAN 1 BARIS DALAM SATU KOTAK DI MICROSOFT
OFFICE EXCEL 2007................................................................................17
KESIMPULAN..............................................................................................19
RUJUKAN....................................................................................................20

| MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

PENGENALAN TENTANG MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

Microsoft Office Excel 2007 merupakan salah satu aplikasi selain dari
Microsoft Word, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint dan lain-lain
aplikasi di dalam Microsoft Office Suite. Ianya dikategorikan sebagai satu
aturcara spreadsheet yang mengandungi baris dan lajur. Fungsinya
sebagai satu paparan elektronik yang dijalankan di sesebuah komputer
peribadi membolehkan anda mengelolakan data kepada baris-baris dan
lajur-lajur yang telah disediakan. Anda boleh menggunakan ia untuk
menjalankan pengiraan matematik dengan cepat bagi pengiraan yang
mudah ataupun kompleks. Ia dapat mencipta jadual yang besar disamping
menghasilkan carta atau graf seperti yang dikehendaki.

TUGAS-TUGAS YANG MAMPU DILAKSANAKAN OLEH MICROSOFT


OFFICE EXCEL 2007
Diantara perkara-perkara yang boleh dilaksanakan di dalam ialah:
1. Mencipta jadual berangka.
2. Melaksanakan pengiraan yang mudah dan kompleks, samada
menggunakan
| MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

formula yang dicipta sendiri ataupun menggunakan formula yang sudah


dibina di
dalam .
3. Mencipta carta dan graf dalam pelbagai bentuk seperti bentuk pai, graf,
garisan,
radar dan lain-lain lagi mengikut keperluan pengguna berdasarkan sumber
jadual
yang telah dipilih.
4. Memasukkan objek dan gambar pada dokumen.
5. Menyimpan data-data di dalam berbilang lembaran kerja di dalam satu
satu fail.
6. Hasil dari carta ataupun graf yang dibina, analisa terhadap sesuatu data
boleh
dilakukan.
7. Merakam langkah-langkah yang biasa dilakukan oleh pengguna dengan
mencipta
satu makro.
8. Mencipta aturcara sendiri bagi memenuhi kehendak pengguna.
9. Mengendalikan pangkalan data.

ELEMEN PADA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

Apabila anda membuka Microsoft Excel 2007, akan muncul paparan


seperti di bawah ini.

| MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

Berikut ini merupakan tampilan Microsoft Excel versi 2007 :Berikut ini merupakan penerangan tentang tampilan Microsoft office excel
2007:-

1. Office Button merupakan icon yang terdiri daripada New Document,


Open, Convert, Save, Save as, Print, Prepare, Send, Publish dan Close.
2. Quick Access Toolbar, Ianya memberi anda untuk akses arahan yang
anda sering gunakan. Secara lalai (default), menu Save, Undo, dan Redo
kelihatan pada Quick Access toolbar. Anda boleh menggunakan Save
untuk menyimpan fail anda, Undo untuk mengundurkan satu tindakan
yang anda telah lakukan.

| MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

3. Menu Bar, terdiri daripada arahan untuk membuka menu utama iaitu,
Microsoft Excel 2007 seperti, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data,
Review, View.
4. Title Bar, berisi nama file dan program aplikasi yang sedang aktif.
5. Tool Bar, ikon bergambar yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan
untuk menjalankan suatu arahan dengan cepat dan mudah.
6. Name Box, Nama sel yang sedang aktif akan ditampilkan pada Name
Box.
7. Formula Bar, anda boleh mengedit data pada sebuah sel.
8. Column, Setiap column memiliki nama berdasarkan Abjad, dari column
A hingga Z, dilanjut AA hingga XFD.
9. Baris, untuk setiap baris memiliki nama berdasarkan Angka. Dari 1
hingga 1048576.
10. Tab Worksheet, arahan dimana anda boleh berpindah ke kertas
kerja/worksheet lain dengan mudah.
13. Insert Worksheet, dengan menekan Insert Worksheet anda boleh
membuat Worksheet baru yang letaknya berurutan dengan Worksheet
sebelumnya.
14. Status Bar, worksheet anda.
15. Document Area, merupakan worksheet yang aktif.
16. Horizontal Scroll Bar, arahan untuk menggerakkan layar ke kiri atau
ke kanan.
17. Vertical Scroll Bar, perintah untuk menggerakkan layar ke atas atau
ke bawah.
18. Tampilan Layar, terdiri dari perintah untuk mengubah tampilan layar.
Terdiri dari Tampilan Normal, Tampilan Page Layout dan Tampilan Page
Break Preview.
| MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

19. Zoom, arahan untuk memperbesar & memperkecil paparan pada


lembar kerja/ worksheet anda.

| MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

MANUAL PENGGUNAAN MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007


1.FUNGSI LOGIK OR PADA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

Untuk lebih memahami lihatlah jadual dibawah ini :


OR

CANTIK TIDAK CANTIK

KAYA

TRUE

TRUE

MISKIN

TRUE

FALSE

AND
KAYA
MISKIN

CANTIK TIDAK CANTIK


TRUE
FALSE
FALSE
FALSE

Syntax : =OR(argumen1,argumen2, argumen3,)


Argumen1, argumen2, argumen3 boleh dibuat sehingga 255 argumen
dalam satu fungsi OR. Argumen merupakan syarat yang akan diuji
kebenarannya dan bernilai TRUE atau FALSE.
Contoh penggunaan fungsi OR pada Microsoft Excel , buat jadual seperti
di bawah:- :

1. Buat jadual dan senaraikan argument yang dikehendaki

| MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

Argument yang dipilih


ialah KAYA dan
CANTIK

2. Lengkapkan JADUAL yang dibina dan isikan maklumat yang sedia ada

Masukkan maklumat yang


telah sedia ada ke dalam
JADUAL yang dibina

3. Langkah seterusnya ialah,untuk mendapatkan argument


OR

yang diperolehi

pada kotak

berdasarkan maklumat yang telah di isi, anda

dikehendaki untuk mencari formula =OR seperti yang tertera di gambar


rajah di bawah :

| MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

FORMULA OR

4. Seterusnya, kita akan menguji data dari beberapa calon dengan fungsi
OR apakah argument tersebut akan bernilai TRUE atau FALSE. Pada
column OR (cell D3) isi =OR(B3=TRUE, C3=FALSE) karana kita akan
menguji syarat CANTIK atau KAYA di tabel tersebut.

=OR(B3=TRUE,
C3=FALSE)

| MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

10

| MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

11

5. Selepas argument tersebut dimasukkan di dalam formula seperti di


atas, hasilnya akan terpapar nilai samada TRUE atau FALSE argument
di dalam JADUAL itu. Selepas itu, anda boleh mengulang langkah yang
sama pada argument setiap individu lain.

SITI= KAYA (YA) OR


CANTIK (TIDAK) = TRUE

6. Jika anda telah menyiapkan dan melengkapkan kesemua argument di


dalam JADUAL, hasilnya, akan menjadi seperti jadual dibawah:-

Nilai argument
OR yang telah
lengkap

| MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

12

Demikian Tutorial FUNGSI LOGIK OR PADA MICROSOFT OFFICE EXCEL


2007. Semoga ianya bermanfaat dan mudah difahami.
2. CARA MEMBUAT DIAGRAM ATAU GRAFIK DI MICROSOFT OFFICE
EXCEL 2007

Cara Membuat Diagram atau Grafik di Microsoft Excel versi 2007 ialah :1. Langkah pertama yang anda perlu lakukan ialah, buka Microsoft Excel
2007 , kemudian, pilih Insert
2.

Apabila anda sudah menekan

icon Insert, ada beberapa pilihan

diagram/grafik yang akan dipaparkan, pilihlah diagram/grafik mengikut


kesesuaian yang anda mahukan , dalam tutorial ini saya memilih

Icon insert

Pilihan
diagram/grafik yang
dikehendaki

diagram/grafik Column.

3.

Apabila

anda

sudah

memilih

diagram/grafik

Column

yang

dikehendaki, anda akan mendapatkan beberapa pilihan lainnya, pilihlah


tampilan yang sesuai mengikut keinginan anda. Jika sudah,

akan

menampilan area diagram, area ini disebut Chart Area. Kemudian, anda
boleh memilih warna untuk diagram/grafik anda

| MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

13
CHART AREA

Pemilihan warna dan


design untuk
diagram/grafik yang dipilih

| MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

14

4. Langkah seterusnya, ialah, masih ditempat yang sama, lalu pilih Select

Data

5.

Setelah

memilih

Select

Data,

Select

Data

akan

menampilkan

kotak Select Data Source

6. Kemudian, pilih Add, akan menampilkan Edit Series, masukan nama


untuk Series dan Values nya,

| MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

15

Masukan nama
untuk Series dan
Values nya dalam
edit series

7. Kemudian, pilih Ok, anda boleh menambahkan diagram/grafik lainnya


pada Select Data Source, caranya sama dengan cara pilih Add dan akan
menampilkan Edit Series, masukan nama untuk Series dan Values nya,
maka akan menampilkan hasil seperti di bawah ini.

menambahkan
diagram/grafik
lainnya pada Select
Data Source
8. Grafik anda akan menampilkan hasil seperti berikut:-

| MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

16

Begitulah Cara Membuat Diagram atau Grafik di Microsoft Office


Excel 2007 . Semoga ianya bermanfaat dan mudah difahami.

| MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

17

3. CARA MEMBUAT NOMBOR MENGIKUT URUTAN DI MICROSOFT


OFFICE EXCEL 2007

Cara Membuat nombor mengikut urutan di Microsoft Excel 2007 amat


mudah dan proses ini memudahkan lagi proses mengira jumlah sebenar
yang dikehendaki oleh pengguna.
Nombor mengikut urutan ini biasanya digunakan seperti mengira jumlah
pelajar di sekolah, senarai daftar nama pekerja di pejabat dan lain-lain.
Antara langkah-langkahnya ialah :1. KLIK angka 1 dan 2 seperti dibawah

KLIK angka 1 dan 2


di dalam kotak
bilangan

2. Blok ke 2 angka tersebut, Caranya klik kotak B1 tarik Ke B2 lalu


Lepas ke bahagian bawah. Seterusnya, tarik tepat di kotak hitam
kecil yang bertanda panah hitam tersebut ke bawah sampai 10 atau
sampai berapa yang anda kehendaki
3. Selesai.

| MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

18

KLIK kotak B1 tarik Ke B2 ke bawah


lalu Lepas
4.

H
asilnya anda akan dapat lihat seperti gambarajah dibawah :-

Susunan urutan nombor


yang telah lengkap

5. Gambar dibawah adalah gambar rajah lengkap contoh kombinasi


penggunaan nombor mengikut urutan atau angka. Hasilnya, anda
akan dapat mengetahui, jumlah sebenar bilangan pelajar dengan
cara automatik.

| MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

19

Jumlah keseluruhan
pelajar pendidikan
teknik dan
vokasional seramai
15 orang

Begitulah Cara Membuat Nombor Mengikut Urutan Di Microsoft


2007. Semoga ianya bermanfaat dan mudah difahami.
4. CARA MEMBUAT TULISAN 1 BARIS DALAM SATU KOTAK DI
MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

Berikut ini adalah cara mudah membuat tulisan yang panjang menjadi 1
baris hanya dalam satu kotak . Contohnya seperti dibawah ini.
Antara langkah-langkahnya ialah :1. Setelah membuka aplikasi microsoft Excel 2007. Kemudian, tulis seperti
contoh gambar dibawah ini:-

| MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

20

Contoh tulisan yang panjang

2.

Seterusnya, anda dikehendaki untuk klik tanda Wrap Text pada menu
atas . Contoh gambar:KLIK wrap text

3. Kemudian,anda dikehendaki untuk menenetukan saiz kelebarannya,


sesuai dengan yang anda inginkan.

4. Paparan akan selesai, seperti gambarajah di bawah :-

| MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

21

Begitulah Cara membuat tulisan 1 baris dalam satu kotak . Semoga


ianya bermanfaat dan mudah difahami.

| MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

22

KESIMPULAN
Kesimpulannya, hasil daripada tugasan
diberikan, tugasan ini

PROJECT E-LEARNING yang

memberikan input yang sangat berguna kepada

saya kerana dapat memahami dan mengenali skrin dengan lebih baik.
Selain itu, hasil tugasan individu dengan menyiapkan manual penggunaan
microsoft excel 2007, memberikan impak yang positif kepada saya untuk
memudahkan lagi melayari skrin dengan menggunakan pelbagai teknik
penggunaan papan kekunci dan anak panah yang sedia ada. Proses ini,
memudahkan

lagi

serta

meningkakan

lagi

kebolehan

saya

untuk

menyiapkan tugasan-tugasan lain yang berkaitan dengan aplikasi ini


dengan lebih cepat, pantas dan profesional.
Diharapkan dengan cara membangunkan laman web menggunkan open
source blogspot secara berkumpulan dengan memasukkan manual
penggunaan microsoft excel 2007 ini, yang boleh dilayari oleh pelbagai
pihak dapat membantu serba sedikit menyebarkan maklumat dan
penunjuk cara kepada pihak yang memerlukan panduan dan rujukan
tentang penggunaan aplikasi microsoft 2007 ini.
Besar harapan saya juga, agar, tugasan yang dilakukan ini, turut memberi
sumbagan dan manfaat kepada orang lain.

| MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

23

RUJUKAN
Arbuckle, J. (2007). Amos 16.0 user's guide. Chicago, IL: Microsoft l 2007.
Berk, K., & Carey, P. (2009). Data Analysis with Microsoft : Updated for
Office 2007. Cengage Learning.
(2015, 11 4). Didapatkan dari Cara Mudah Belajar Microsoft Excel 2007:
http://pdfbit.com/ca/cara-mudah-belajar-ms-excel-pdf.html
Maliki, A. S., & Shuhor, S. (2012, Disember 27). PENGENALAN KEPADA
MICROSOFT EXCEL 2007. Didapatkan dari
http://sarawak.uitm.edu.my/infotech/images/pdf/Pengenalan%20Kepada
%20Microsoft%20Excel%202007.pdf
Shelly, G. (2008). Microsoft Microsoft excel 2007. Australia: Thomson Course
Technology.

| MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

24