Anda di halaman 1dari 7

KEBAIKAN MENGGUNAKAN BLOG DALAM PENDIDIKAN

Pertumbuhan dan perkembangan ICT memungkinkan guru dan pensyarah


untuk memanfaatkan kemudahan (dan alat)

yang terdapat dalam

Internet.
Hari

ini,

guru

dan pensyarah

tidak

perlu

menguasai

kemahiran

pengaturcaraan (programming) untuk membuat laman web, blog, forum,


mahupun perisian pembelajaran kendiri kerana sudah terdapat cara
menggunakan alat pengarangan yang mudah digunakan.
Salah satu kemudahan yang boleh digunakan oleh guru/pensyarah dalam
aktivi pengajaran dan pembelajaran ialah blog.
Di peringkat awal, blog digunakan oleh individu untuk merakamkan
sejarah

hidup

individu

masing-masing,

meluahkan perasaan

dan

pandangan peribadi, dan berkongsi idea. Kemudian terdapat sekelompok


pengguna yang menggunakan blog untuk berniaga dan memasarkan
kebolehan dan perkhidmatan. Seterusnya ada kelompok pengguna yang
memanfaatkan blog untuk mengajar.

Guru

atau

pensyarah

tidak

harus

ketinggalan

mempelajari

cara

membangunkan blog, mengaplikasi prinsip pedagogi dalam menggunakan


blog

apabila

mengendalikan

sesuatu

kursus,

dan

mengeksploitasi

kemudahan yang ada dalam blog. Berbanding dengan format html untuk
sesuatu laman web yang menggunakan teknologi Web 1.0, format blog
menggunakan teknologi Web 2.0 adalah lebih mudah digunakan dan
memenuhi ciri-ciri teknologi masakini.
Terdapat banyak manfaat blog bagi seorang guru khusunya. Di antaranya
adalah, blog dapat berfungsi sebagai media pembelajaran menulis.
Dengan blog, guru boleh belajar dan mengasah kemampuannya dalam
membuat sebuah karya ilmiah atau penulisan.
Kedua, blog dapat menjadi media penerbitan hasil karya yang paling
mudah dan strategik. Contohnya, penerbitan hasil penemuan, karya ilmiah
dan kegiatan-kegiatan siswa atau guru di sekolah.
Ketiga, Blog dapat berfungsi sebagai media atau tutorial pembelajaran.
Guru dapat membuat dan merencana bahan pengajaran kemudian
meletakkannya ke dalam sebuah blog, sehingga pelajar dapat mengakses
bahan daripada

guru dengan mudah, tanpa dibatasi oleh waktu dan

tempat. Penggunaan blog sebagai media pembelajaran sangat mudah


digunakan dan mudah dikelola dan diselia.
Keempat, dengan blog guru dapat menjalin komunikasi dan interaksi
antara komuniti guru di seluruh pelusuk. dan yang lebih menarik lagi, guru
dapat membangun personaliti maya.
Paradigma

pendidikan

telah

berubah

seiiring

perkembangan

ilmu

pengetahuan dan teknologi, ertinya guru sekarang tidak lagi menjadi


pusat ilmu bagi peserta didik. Pemanfaatan teknologi seperti komputer
dan internet telah memberi manfaat yang sangat besar bagi guru dan
pelajar.

Bagi guru, komputer dengan kemudahan internet mampu menambah


khazanah keilmuan guru dalam mempersiapkan pembelajaran. Banyak di
dunia

maya

ini,

guru

dengan

mudah

mendapat

rujukan

untuk

menghasilkan Rancangan Pengajaran (RP), silibus, kurikulum , dan lain


lain. Bahkan guru, dengan sedikit kemampuan penguasaan aplikasi seperti
Google, mampu menyediakan pembelajaran secara dinamis, baik berupa
isi kandungan, aktiviti, kuiz, dan nilai.
Bagi pelajar, apa yang akan disampaikan guru telah didapati sebelum
pembelajaran berstruktur di kelas. Pelajar dapat lebih bersedia menerima
pengajaran daripada guru untuk dapat dipelajari sebelumnya.
Kesimpulannya proses pembelajaran akan lebih efisien dan efektif dengan
penggunaan blog. Selain itu, Penggunaan blog dalam pengajaran dan
pembelajaran

memberikan

kaedah

yang

baru

untk

guru-guru

menyampaikan ilmu dan berkongsi pendapat dengan pelajar. Ia banyak


memberikan kesan yang positif kepada pengajaran dan pembelajaran. Ini
adalah salah satu kaedah pengajaran yang menggunakan pedagogi dan
mampu menarik minat para pelajar dalam pembelajaran harian. Dengan
cara pelajar boleh menyebarkan ilmu yang diperolehi dengan mudah.

KEBAIKAN BLOG
Secara

ringkasnya,

antara

kebaikan

blog

dalam

pengajaran

dan

pembelajaran ialah :

Dapat berkongsi idea dan maklumat dengan orang lain

Menimbulkan

suasana pengajaran

yang

lebih

menyoronokkan,

berkesan dan lebih bermakna

Meningkatkan keberkesanan proses Pengajaran & Pembelajaran

Guru dapat bertukar informasi dan pengetahuan bersama guru-guru


disekolah lain.

Membiasakan pelajar dalam menggunakan aplikasi computer.

Mempercepatkan

proses

pengajaran

dan

pembelajaran

dan

menjimatkan masa pelajar kerana apabila ada blog pelajar hanya


perlu online dan masa pelajar tidak banyak dihabiskan diluar rumah.

Para pelajar boleh berkongsi ilmu dengan pelajar diluar negara,


minda pelajar akan lebih terbuka dengan berhubung dengan pelajar
diluar negara.

Berkongsi ilmu dengan kawan yang berlaianan negara.

Perkongsian maklumat antara guru dan pelajar boleh meningkatkan


profesion perguruan dan prestasi dalam sesuatu pembelajaran dapat
ditingkatkan dengan lebih baik.

Menggalakkan perkembangan bahasa terutamanya bahasa inggeris.

umpulan

kami,

memilih

untuk

membangunkan sebagai medium pengajaran adalah kerana :-

Terdapat beberapa kelebihan blogspot yang

tidak

dimiliki

oleh antaranya ialah :1. GOOGLE ADSENSE


Blogger terintegrasi dengan Google Adsense. Manakala Word Press tidak
terintegrasi dengan paparan Google Adsense.
2. MILIK GOOGLE
Blogger adalah blog milik Google, Dimana apps ini merupakan antara
mesin pencari terpopular di dunia.
3. DESIGN SENDIRI
Di blogspot kita boleh bebas mengedit dan modify tampilan (template)
mengikut citarasa sendiri. Manakala di WP kita hanya dibenarkan untuk
memilih, tidak boleh modify atau edit sebebasnya seperti di Blogger.
4. PERCUMA
5. TIADA DOWNTIME
6.PILIHAN TEMPLATE YANG BANYAK
7. PROSES SIGN UP YANG MUDAH
BlOG mempunyai beberapa kelebihan lain, antaranya ialah :

Ia mudah dibina dan diselenggara berbanding dengan teknologi lain


Lebih mudah untuk memaparkan semua jenis sumber maklumat
(teks,imej,video, dsb) ke internet menggunakan blog jika dibandingkan

dengan penerbitan web tradisional.


Ia membolehkan penerbitan segera dengan hanya satu klik, mudah untuk
dibina dan diselenggara berbanding dengan laman web biasa yang
memerlukan banyak masa, usaha dan pengetahuan reka bentuk laman
web (HTML,CSS,JAVAscript)

Ia boleh dikemaskini dengan mudah dari mana-mana sahaja tanpa

memerlukan sambungan FTP, perisian pengarangan web dan sebagainya.


Maklumat yang disiarkan di blog boleh didapatkan secara 24/7 (pada bila-

bila masa dan di mana-mana jua)


Tiada perisian blog tertentu yang diperlukan untuk membina blog.
Sesetengah penulis blog (blogger) menggunakan HTML ringkas untuk
membina blog mereka. Walau bagaimanapun, kebanyakan perisisan blog
membolehkan seseorang itu membina dan menyelenggara blog tanpa
memerlukan pengetahuan HTML. Pengajar tidak perlu meminta log

pembelajaran pelajar mereka dari semasa ke semasa.


Pelbagai teknologi lain boleh digunakan bersama

blog.Contohnya,

penggunaan WIKI yang membolehkan penulisan secara berkumpulan dan


perkongsian pengetahuan (seperti pembinaan glosari.