Anda di halaman 1dari 2

SJK(T) KAMPUNG BARU BATU MATANG, 34750 MATANG

POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PKSR 1)


BAHASA TAMIL (PEMAHAMAN) (TAHUN 6)
2016
Pada keseluruhannya, pencapaian subjek Bahasa Tamil Tahun 6, SJK(T)
Kampung Baru Batu Matang untuk Peperiksaan Pertengahan Tahun (PKSR 1)
2016, mengalami perubahan dari segi markah kelulusannya berbanding
dengan Ujian Bulan Mac tahun 2016. Peratus kelulusan bagi Peperiksaan
PKSR 1 tahun 2016 adalah 100% dan UJIAN BULAN MAC 2016 adalah 100%.
Ia tiadak mengalami sebarang perubahan.
Analisis pencapaian Peperiksaan Pertengahan Tahun 2016 adalah
seperti berikut:
MATA
PELAJARA
N

BAHASA
TAMIL

NO

BIL CALON

D
AF
1

T
H
-

HAD
IR
1

BILANGAN &
PERATUS

A % B % C % D
1

LULUS
ABC

%
10
0

JU
M
1

BILANG
AN &
PERATU
S
E
%

GAGA
L DE

JU
M

GP
MP

10
0

2.00

ITEM

SEBAB KESALAHAN

Vrtri verkai-Sastera

Murid tidak membaca soalan


yang diberikan dengan baik.

Seyyul-Sastera

18

Valimika sol-Tatabahasa

Murid tidak menghafal


seyyul yang diajar oleh
guru.
Murid tidak membaca soalan
yang diberikan dengan baik.

KEKUATAN MURID:
1. Mempunyai kemahiran asas membaca.
2. Murid menguasai tatabahasa
3. Murid mudah menjawab soalan bahagian A.
KELEMAHAN MURID:
1. Murid kurang mahir menjawab soalan bahagian B iaitu pemahaman.
2. Murid cuai dari segi ejaan, dan tatabahasa.
3. Murid tidak memahami kehendak soalan.

Langkah-langkahPengukuhan.
1. Menjalankan program peningkatan UPSR:
a. Program Intensif Pagi
b. Program Mari Belajar Satu Perkataan
c. LatihanBerfokus
d. Program Anak angkat
2. Murid diberi latihan berfokus seperti berikut:
Bahagian A
Murid diberi tumpuan dalam bahagian yang lemah terutamanya dalam tatabahasa.
3. Memberi latih tubi soalan-soalan BahagianA dan melatih murid menjawab soalan
mengikut masa yang sepatutnya.
4. Latihan berfokus mengikut topik dan kemahiran yang tidak dikuasai oleh murid.

Langkah-langkah untuk membantu murid yang lemah.


1. Menjalankan program sinar pagi setiap pagi.
2. Memberi latih tubi soalan-soalan untuk setiapbahagian yang telah dikenalpasti murid
lemah.
3. Membimbing murid untuk mendapat markah dalam bahagian A dan bahagian B.

Anda mungkin juga menyukai