Anda di halaman 1dari 11

BAHAGIAN A

(20 markah)
Soalan 1 hingga 13
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.
1. _______ Tun Adi Kesuma dari Majapahit, jawab pedagang itu.
A Patik
B Hamba
C Aku
D Beta
2. Ayah saya bekerja sebagai mekanik. _____ akan pulang ke rumah pada lewat petang.
A Dia
B Hamba
C Aku
D Mereka
3. Puan Lim _________ minuman ke dalam cawan untuk dihidangkan kepada tetamu.
A menjirus
B merenjis
C mencurah
D menuang
4. Perlawanan badminton akan berlangsung di ________ sekolah.
A kantin
B makmal
C gelanggang
D bilik
5. Puan Suraya membawa anaknya ke _______ kerana anaknya demam.
A gereja
B klinik
C kuil
D sekolah

6. Cikgu Soo seorang yang rajin. ______ telah menerima anugerah Tokoh Guru pada tahun ini.
A Dia
B Baginda
C Beliau
D Nya
7. Kereta mewah yang terletak di depan rumah Aznan ______lah model yang terbaru.
A situ
B ini
C sini
D itu
8. Pejabat Puan Siti terletak di ______?
A siapa
C bila

B mana
D apa

9. Pengemis itu tidur di _______ sahaja.


A mana-mana
C bila-bila

B apa-apa
D sesiapa

10. Murid-murid sedang bergotong-royong __________ bilik darjah mereka.


A menggosok
B mengelap
C membersihkan D menyusun
11. Herina _________ bukunya dengan segulung kertas yang cantik.
A mengikat
B membalut
C menyimpan
D memasukkan
12. Budak perempuan itu ________ apabila ternampak seekor lipas.
A bersorak
B memanggil
C meratap
D menjerit
13. Pak Salleh _______ air kotor itu ke dalam longkang.
A menyiram
B membaling
C mencurah
D menjirus

Soalan 14 hingga 16
Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi.
14. Pencapaian cemerlang Ah Foo bukan sahaja
menggembirakan ibu bapanya tetapi juga guru-gurunya.
A Selain

ibu

bapanya,

pencapaian

cemerlang

menggembirakan guru-gurunya.
B Ah Foo berusaha bersungguhsungguh menggembirakan hati ibu
bapa

dan

guru-guru

dengan

kejayaannya.
C Ibu bapa dan guru-guru berasa amat
gembira sekiranya Ah Foo berjaya.
D Ah
Foo
telah
berjaya
menggembirakan hati ibu bapa dan
guru-gurunya.

15. Kakak mengambil buah rambutan itu dari kebun jiran kami.
A Buah rambutan kakak itu diambil dari
kebun jiran kami.
B Kebun buah rambutan jiran kami itu
diambil oleh kakak.
C Buah rambutan itu diambil oleh

Ah

Foo

turut

kakak dari kebun jiran kami.


D Jiran kami diambil dari kebun buah
rambutan itu oleh kakak.
16. Pak Ayub mencangkul tanah itu bersama anaknya.
A Tanah anaknya itu dicangkul oleh
Pak Ayub.
B Anaknya mencangkul bersama tanah
Pak Ayub itu.
C Tanah itu dicangkul oleh Pak Ayub
bersama anaknya.
D Anaknya dicangkul oleh tanah itu
bersama Pak Ayub.

Soalan 17 hingga 20
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

17.

Apakah yang dimaksudkan dengan permainan


catur?
A Permainan berbentuk pertempuran
B Permainan yang berdarjat
C Permainan orang India
D Permainan bangsawan
18. Bagaimanakah corak pergerakan buah catur
dalam permainan catur?
A Pergerakan mengikut darjat
B Pergerakan melawan arus
C Pergerakan menyilang
D Pergerakan bebas
19. Permainan catur sama dengan permainan
dam dari segi . . .
A bilangan buah catur.
B darjat dan kedudukan.
C jumlah petak papan catur.
D sejenis permainan tradisional.
20. Pilih pernyataan yang benar tentang petikan.
A Permainan ini diperkenalkan dari
benua India dari tahun 1400.
B Permainan
ini
mencaerminkan
kedudukan seseorang pemain.
C Permainan catur memerlukan 64
buah catur.
D Pemain catur dikenali sebagai
caturangga.

BAHAGIAN B
(30 markah)
Soalan 21
Pilih perkataan yang paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong dalam petikan yang diberi.
berpakaian

menyayangi

mengucapkan

kesatuan

kesopanan

kesejahteraan

kehormatan

kesihatan

Maruah ialah __________________________ diri yang ada pada seseorang. Maruah berkait rapat
dengan

__________________________

dalam

pertuturan,

tingkah

laku

dan

_______________________________. Apabila kita ____________________________ diri sendiri, kita


akan sentiasa menjaga diri, maruah keluarga, masyarakat dan negara.
( 4 markah )
Soalan 22
a. Tulis ayat tanya yang paling sesuai bagi jawapan yang diberi.
Ayat tanya :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Jawapan : Kain songket itu mahal harganya kerana tenunannya sangat cantik dan halus.
( 2 markah )
b. Tulis dialog yang sesuai bagi watak di bawah.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
( 2 markah )
c. Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah.

Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas.


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
( 2 markah )
Soalan 23
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.
Sejarah kesultanan Melaka bermula dengan kedatangan Parameswara. Parameswara
merupakan seorang raja Temasek yang berketurunan diraja Srivijaya. Baginda telah menubuhkan
kerajaan Melaka pada 1402.
Nama Melaka diambil sempena nama pohon tempat Parameswara berteduh. Pada ketika
itu, satu perkara telah berlaku di mana seekor kancil putih telah menendang anjing-anjing raja.
Apabila melihat kejadian itu, Parameswara merasa kagum lalu baginda memerintahkan supaya
kawasan tersebut dibuka dan dinamakan sebagai negeri Melaka. Kesultanan ini memerintah
Melaka selama 110 tahun sehingga ditewaskan oleh pihak Portugis pada tahun 1511.
Dipetik dan diubahsuai daripada Wikipedia

a. Parameswara merupakan seorang ________________________________.


( 1 markah )
b. Mengapakah kawasan itu dinamakan sebagai negeri Melaka?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
( 2 markah )

c. Padankan pernyataan di bawah berdasarkan petikan. Satu daripadanya telah diberikan sebagai
contoh.

Sejarah kesultanan Melaka


bermula dengan kedatangan
Parameswara.

Negeri
Melaka
telah
ditewaskan oleh Portugis pada
tahun 1511.

Betul

Salah
Anjing-anjing
raja
telah
ditendang oleh seekor lembu.

Melaka telah ditubuhkan pada


tahun 1402.

( 2 markah )

Soalan 24
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.
Pendorong Kejayaan
Keluarga Encik Dharmaraj dan Puan Sunita ialah contoh keluarga yang berjaya. Keduadua anak mereka ialah lulusan dalam bidang perubatan. Anak ketiga mereka pula sedang belajar
di sebuah kolej kejuruteraan.
Mohan menjadikan sifat gigih bapanya sebagai teladan untuk berjaya, bapanya gigih
belajar secara sambilan di universiti. Mohan juga menjadikan sifat rajin abang-abangnya, Kumar,
Rajesh dan Ravi sebagai pendorong kejayaan.
Bagi Mohan, kemiskinan keluarganya pada masa lalu menjadikannya bersemangat untuk
belajar bersungguh-sungguh. Usaha bapa dan abang-abang Mohan itu seperti berakit-rakit ke
hulu, berenang-renang ke tepian.
a. Apakah nama ayah dan ibu Mohan?
____________________________________________________________________________
( 1 markah )
b. Siapakah yang dijadikan ikon pendorong kejayaan Mohan?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
( 2 markah )
c. Mengapakah Encik Dharmaraj belajar pada usia tua?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
( 2 markah )
d. Lengkapkan peribahasa ini, kemudian berikan maksudnya.
Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian . . .
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
( 3 markah )

Soalan 25
Baca lirik lagu di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.
Ayuh Kawan
Ayuh kawan-kawan
Kita sama-sama
Tunjuk prihatin
Harmoni terjalin
Amal hemah tinggi
Hulur jasa bakti
Berterima kasih
Orang yang berbudi
Ayuh kawan
Kita sama-sama
Tunjuk sikap sopan
Jalin perpaduan
Usah penting diri
Junjung nilai murni
Hidup dihormati
Sejiwa sehati
Kawan yang kusayang
Marilah berdendang
Pupuk kasih sayang
Hidup akan gemilang

a. Perkataan dendang dalam lirik lagu boleh juga digantikan dengan perkataan
__________________________________________________________________________
( 1 markah )
b. Apakah maksud rangkap kedua lirik lagu di atas?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
( 2 markah )
c. Tandakan ( / ) bagi pernyataan yang betul dan ( x ) bagi pernyataan yang salah berdasarkan lirik
lagu di atas.
Mesti pentingkan diri sendiri
Kita perlu membalas jasa dan mengucapkan terima kasih
kepada orang yang telah membantu kita.
( 1 markah )
d. Bagaimanakah cara untuk menunjukkan rasa prihatin kepada orang lain? Terangkan.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
( 3 markah )
UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2016
BAHASA MELAYU PEMAHAMAN

031

Julai
Peperiksaan Percubaan
1 jam

satu jam lima belas minit

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B


2. Kamu dikehendaki menjawab semua soalan dalam kedua-dua bahagian ini.
3. Tiap-tiap soalan dalam Bahagian A diikuti oleh empat pilihan jawapan. Iaitu A,B,C dan D. Bagi
setiap soalan pilih satu jawapan sahaja.
4. Ceraikan Bahagian B daripada kertas soalan ini.

Nama

:__________________________________

No. Kad Pengenalan/Sijil Kelahiran :__________________________________