Anda di halaman 1dari 1

PENGENALAN KEBAKARAN

Api semasa kecil menjadi kawan dan jika sudah besar menjadi lawan merupakan katakata yang amat bertepatan dengan penggunaan api dalam kehidupan harian
Biarpun api sudah menjadi satu keperluan dalam kehidupan harian, ia akan menjadi
membahayakan sekitarnya jika tidak dikawal secara betul.

DEFINISI PENCEGAHAN KEBAKARAN


-

Pencegahan kebakaran adalah langkah awal yang mesti di ambil bagi mengelakkan
api kebakaran daripada berlaku dan juga langkah awal bagi mengelakkan kebakaran
yang baru bermula daripada merebak kepada peringkat yang tidak boleh dikawal lagi.

KATEGORI KEBAKARAN DAN KEJADIAN API


1. Asas kebakaran Kimia
Kebakaran hanya akan terjadi jika disekitarnya terdapat tiga unsur yang bergabung
yaitu bahan untuk membantu nyalaan seperti kayu, kertas dan minyak, udara untuk
membekalkan oksigen dan suhu atau haba yang tinggi untuk menghasilkan api atau
nyalaan.
CARA MEMADAMKAN API
-

Kita telah mengetahui bah


2. hn