Anda di halaman 1dari 21

SULIT

UNIT PEPERIKSAAN DAN PERSIJILAN


JABATAN TENAGA MANUSIA
PUTRAJAYA
PEPERIKSAAN AKHIR SESI 2/2009
SUBJEK TERAS TEORI
KERTAS 1

TEKNOLOGI AUTOMOTIF
(I 04 / K 10 )
SEMESTER 5
MASA :
SATU JAM TIGA PULUH MINIT
( 1 JAM 30 MINIT )
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
ARAHAN
1. Kertas ini mengandungi 60 soalan objektif.
2. Jawab SEMUA soalan

Kertas soalan ini mengandungi 21 halaman bercetak termasuk muka depan

SULIT
SOALAN OBJEKTIF
MODUL 1

1.

2.

3.

: ADVANCE AUTOMOTIVE TECHNOLOGY

Dalam sistem turbocharger 'Waste gate' berfungsi untuk ________.


A.

untuk menghasilkan bunyi yang kuat

B.

mengelakkan tekanan berlebihan dalam sistem

C.

menambah jumlah udara yang masuk ke intake manifold

D.

membuang sisa kotoran dari gas ekzos

Enjin susunan jenis Radial biasa digunakan pada ________ .


A.

lori

B.

kapal layar

C.

kapal terbang

D.

kereta 2000cc

CPS bermaksud ____________.


A.

Cam Power Sport

B.

Cam Power Switching

C.

Cam Profile Switching

D.

Cam Performance Switching

SULIT

4.

Apakah perbezaan enjin Campro dan Campro CPS dari segi operasinya?
A.

Injap masuk dan injap ekzos enjin Campro CPS terbuka dengan
lebih lama

B.

Injap masuk dan injap ekzos enjin Campro CPS lebih panjang dari
injap enjin Campro

C.

Bukaan injap masuk Campro CPS lebih lama berbanding dengan


injap masuk Campro

D.

Injap masuk dan injap ekzos enjin Campro CPS terbuka dengan
lebih singkat

5.

6.

IAFM pada Enjin Campro bermaksud _________.


A.

Intake Air Fuel Module

B.

Induction Air Fuel Manifold

C.

Induction Air Fuel Mixture

D.

Intake Air Variable Manifold

Bagaimanakah IAFM pada Enjin Campro beroperasi?


A.

Memendekkan saluran udara masuk semasa enjin berada pada


kelajuan tinggi

B.

Memendekkan saluran udara masuk semasa enjin berada pada


kelajuan rendah

C.

Memendekkan saluran udara masuk semasa enjin berada dalam


keadaan idling

D.

Memendekkan saluran udara masuk semasa enjin mula dihidupkan

SULIT

7.

Manakah kenyataan yang benar mengenai kenderaan Hybrid ?


A.

Kenderaan yang menggunakan kuasa elekrik untuk bergerak

B.

Kenderaan yang dibuat dari gentian fiber

C.

Kenderaan yang mempunyai 2 atau lebih punca kuasa untuk


mengerakkan kenderaan

D.
8.

Kenderaan yang mesra alam

Bentuk kepala piston yang digunakan untuk sistem GDI ( Gasoline Direct
Injection) ialah__________.

9.

10.

A.

Flat top piston

B.

Dome top piston

C.

Curve top piston

D.

Semi dome top piston

Keterangan di bawah menunjukkan keterangan enjin Wankel


A.

Mempunyai piston yang berbentuk segitiga dan 2 batang injap

B.

Mempunyai piston berbentuk kepala Dome dan mempunyai 1 injap

C.

Mempunyai piston berbentuk segitiga dan tiada palam pencucuh

D.

Mempunyai piston berbentuk segitiga dan tidak mempunyai injap

Apakah yang dimaksudkan dengan CVVT pada kereta Nissan?


A.

Continuously Variable Valve Timing

B.

Continuously Variable Valve Transmission

C.

Continuously Various Valve Timing

D.

Continuously Variable Variable Torque

SULIT
11.

Gearbox AMT bagi kereta Savy menggunakan minyak gear yang terpilih
iaitu __________.

12.

A.

DEXTRON II

B.

DOT III

C.

DEXTRON III

D.

ATF 1000

Wayar yang digunakan dalam sistem CAN bus pada kereta model
Mercedes dipintal. Ini adalah kerana _____.
A.

supaya dapat menjimatkan wayar

B.

supaya mudah mengenali antara wayar CAN bus atau sebaliknya

C.

supaya dapat mengelakkan gangguan gelombang elektromagnet

D.

supaya data dapat dihantar dengan lebih pantas

MODUL 2
13.

: AUTOTRONIC

Bahagian bertanda COM dalam sesebuah timer perlulah __________.


A.

disambung ke bumi ( ground )

B.

disambung ke terminal negative bateri

C.

disambung ke terminal positive bateri

D.

disambung ke mentol lampu

SULIT
14.

15.

Bahagian yang bertanda NC pada sesebuah timer bermaksud _______.


A.

suis ini sentiasa tertutup

B.

suis ini sentiasa terbuka

C.

suis ini akan tertutup bila arus melalui coil / solenoid

D.

suis akan terbuka bila ada beban

Photodiod berfungsi untuk ___________ .


A.

membenarkan sejumlah arus sahaja mengalir melaluinya

B.

membenarkan arus mengalir sekiranya ia dapat


mengesan kecerahan cahaya

C.

membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja

D.

membenarkan arus mengalir melaluinya sekiranya ia mengesan


kepanasan

Gambarajah 1
16.

Gambarajah 1 di atas ialah simbol bagi __________.


A.

Transistor NPN

B.

Transistor PNP

C.

Phototransistor NPN

D.

Phototransistor PNP

SULIT

Gambarajah 2
17.

18.

19.

Gambarajah 2 di atas ialah simbol bagi _________.


A.

Capasitor

B.

Fius

C.

Fusible link

D.

Reed Switch

Komponen gambarajah 2 diatas biasa digunakan untuk _________.


A.

mendapatkan bacaan pada meter rpm

B.

menghalang komponen dalam kenderaan rosak

C.

menyimpan arus

D.

mengagihkan arus pada kadar yang betul

Apakah maksud PLC pada alatan elektronik?


A.

Personel Logic Control

B.

Programmable Logic Current

C.

Programmable Logic Control

D.

Programmable Lock up Control

SULIT
20.

Berapakah voltan minima yang diperlukan untuk menghidupkan ( ON )


sebiji LED?
A.

12V

B.

2V

C.

9V

D.

6V

Gambarajah 3
21.

22.

Namakan simbol gambarajah 3 di atas __________.


A.

OR Gate

B.

NOT Gate

C.

NOR Gate

D.

NAND Gate

HALL SENSOR digunakan dalam sesebuah litar adalah untuk


mengesan perubahan ________.
A.

arus

B.

voltan

C.

suhu

D.

medan magnet

SULIT

Gambarajah 4
23.

24.

Namakan simbol gambarajah 4 diatas.


A.

Resister

B.

Thermister

C.

Rectifier

D.

Variable resister

Apakah fungsi komponen bagi simbol dalam gambarajah 4 diatas?


A.

mengurangkan pengaliran arus dalam litar

B.

membenarkan arus mengalir pada satu arah sahaja

C.

boleh menambah dan mengurangkan pengaliran arus dalam litar

D.

mengurang dan menambah pengaliran arus berpandukan suhu

MODUL 3

25.

: OPERATION MANAGEMENT / WORKSHOP MANAGEMENT

Berikut adalah petua untuk menyelamatkan diri dari kebakaran kecuali


A.

jalan keluar tidak dihalang oleh sebarang objek.

B.

memasang alat pengesan asap.

C.

mimpan anak kunci ditempat yang senang diambil.

D.

memasang jeriji pada setiap pintu dan tingkap.

SULIT
26.

Peraturan-peraturan Kilang dan Jentera (Pendedahan Bising) 1989 telah


mewartakan tahap senyap yang perlu dipatuhi oleh pihak industri adalah
sehingga ___________.

27.

A.

50 dB (A)

B.

60 dB (A)

C.

70 dB (A)

D.

80 dB (A)

Namakan kaedah ujian yang dilakukan bagi menentukan tahap kebisingan


di sesebuah kilang.

28.

A.

Ujian audiometri

B.

Ujian hearing

C.

Ujian ultrasound

D.

Ujian microsound

Peraturan-peraturan Kualiti Alam Sekeliling ( Buangan terjadual) 2005


menerangkan berkenaan ____________.
A.

Tatacara pengurusan bahan kitar semula

B.

Tatacara pengurusan bahan buangan kimia

C.

Tatacara pengurusan mengangkut bahan kimia

D.

Tatacara penggunaan bahan kimia berjadual

10

SULIT
29.

Mengapakah asid tidak boleh disimpan bersama dengan habuk-habuk


logam?

30.

31.

A.

Boleh menyebabkan kebakaran

B.

Boleh menyebabkan letupan

C.

Boleh menghasilkan gas klorin

D.

Boleh menghasilkan gas hidrogen dan gas beracun

Tanda-tanda seseorang telah terdedah kepada asid kromik ialah_____.


A.

menyebabkan sesak nafas

B.

menyebabkan sakit kepala

C.

menyebabkan sakit kepala dan loya-loya

D.

menyebabkan gatal-gatal pada kulit dan pekong kulit

Terdedah kepada bahan ini, menyebabkan mata menjadi merah berair,


sakit kepala, loya dan muntah. Bahan yang dimaksudkan ialah_______.

32.

A.

ammonia

B.

asid hydrosianik

C.

asid nitric

D.

natrium hidroksida

Penilaian kerja dibentuk berdasarkan ciri-ciri berikut kecuali _____.


A.

kajian kaedah masa

B.

kajian kaedah upah

C.

persampelan kerja

D.

kajian masa yang ditentukan

11

SULIT
33.

34.

35.

Kualiti udara dalaman tidak sihat disebabkan oleh _______.


A.

operasi dan penyelenggaraan yang lemah

B.

sistem penyaman udara tidak baik

C.

sistem tapian udara lemah

D.

pemantauan dan penyeliaan yang lemah

Perancangan buruh biasanya berdasarkan ciri-ciri berikut kecuali ______.


A.

perbelanjaan harian buruh

B.

jadual kerja

C.

had fleksibiliti pekerja

D.

pekerjaan mengikut permintaan

Apakah yang dimaksudkan dengan Ergonomik?


A.

Kajian ilmu tentang tahap pencapaian seseorang pekerja dan


kepantasanya dalam melakukan tugas

B.

Kajian ilmu tentang pekerjaan dan persekitaran untuk


menghasilkan kecekapan yang maksimum

C.

Kajian ilmu tentang peningkatan produktiviti dan penambahbaikan


produk

D.

Kajian ilmu tentang kawalan mutu pengeluaran untuk menghasilkan


produk yang bermutu tinggi

12

SULIT

Gambarajah 5: Carbon Dioxide (CO2)


36.

Berpandukan gambarajah 5 diatas, alat pemadam kebakaran ini sesuai


digunakan untuk kebakaran _________.

MODUL 4
37.

kelas A dan B

B.

kelas B dan C

C.

kelas C dan D

D.

kelas A dan C

: SKILL DEVELOPMENT / TRAINING DEVELOPEMENT


MBO pada pengurusan bermaksud ________________.

A.
B.
C.
D.

38.

A.

Management by objective
Management by operation
Management by order
Management by objection

Berikut adalah teknik yang boleh digunakan dalam analisis keperluan


latihan kecuali __________.
A.
B.

individual interview
group interview
13

SULIT
C.
D.
39

___________ adalah satu kaedah sistematik untuk analisis operasi


keperluan latihan.
A.
B.
C.
D.

40.

Task analysis
Steps analysis
Job analysis
Operation analysis

____________ adalah fokus analisis dalam mengenalpasti organisasi


latihan mana yang diperlukan.
A.
B.
C.
D.

41.

force field analysis


walk in interview

Organization level
Operation level
Individual level
Company level

______________ memerlukan kos yang mahal dan pengurus sumber


manusia yang ingin membuat yang terbaik, perlu memastikan hanya
latihan yang membuat analisis sahaja dilaksanakan.
A.
B.
C.
D.

42.

Seminar
Training/latihan
Kenaikan pangkat
Mesyuarat

_______________ merupakan kaedah yang digunakan apabila bilangan


orang yang hendak ditemuduga terlalu besar atau apabila berada di serata
tempat.
A.
B.
C.
D.

Group interview
Individual interview
Questionnaires dan survey
Behavioral scales

14

SULIT

MODUL 5
43.

44.

: HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Apakah tugas utama seorang 'Safety Officer'?


A.

Membawa pesakit ke hospital dengan segera

B.

Khidmat nasihat keselamatan dan kesihatan ditempat kerja

C.

Membeli peralatan keselamatan dan kesihatan pekerjaan

D.

Membuat servis berkala terhadap peralatan keselamatan

Bilakah masa yang sesuai bagi majikan menubuhkan jawatankuasa


keselamatan dan kesihatan ditempat kerja?

45.

A.

Apabila berlaku kemalangan di tempat kerja

B.

Apabila terdapat 40 atau lebih bilangan pekerja di tempat kerja

C.

Apabila diarahkan oleh JKKP

D.

Apabila terdapat 1000 atau lebih bilangan pekerja di tempat kerja

Mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994


tanggungjawab pekerja adalah _________.
A.

datang dan balik kerja tepat pada masa

B.

memberi perhatian yang munasabah semasa bekerja bagi


keselamatan dan kesihatan diri dan orang lain

C.

memastikan majikan membuat caruman KWSP untuk diri sendiri


dan rakan sekerja

D.

memastikan majikan mengadakan perjumpaan bulanan untuk


semua pekerja

15

SULIT

46.

Kegagalan majikan mematuhi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan


1994 akan dipenalti iaitu ________.

47.

A.

denda tidak lebih RM100 ribu dan 3 tahun penjara

B.

penjara 5 tahun dan 2 kali sebatan

C.

denda RM10 ribu dan 5 tahun penjara atau kedu-duanya sekali

D.

denda RM50 ribu atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya sekali

Code of Conduct merupakan suatu peraturan yang__________.


A.

menggariskan tanggungjawab dan amalan yang baik bagi individu


dan organisasi

48.

B.

menggariskan cara kerja yang betul dan bersistematik

C.

menggariskan undang-undang dalam akta pekerjaan

D.

menggariskan langkah-langkah kerja yang selamat

Seorang Penyelia perlulah mempunyai kemahiran KONSEP. Apakah yang


dimaksudkan dengan kemahiran tersebut?
A.

kemahiran menyelesaikan masalah teknikal.

B.

melihat sesuatu isu dengan kritis dan matang.

C.

kemahiran memotivasikan pekerja.

D.

kebolehan melakukan kerja tanpa pengawasan.

MODUL 6

: QUALITY MANAGEMENT

16

SULIT

49.

Teknik ini biasanya digunakan dalam Kawalan Kualiti bagi menerangkan


punca-punca masalah yang berlaku, iaitu _____________.

50.

51.

52.

A.

carta pareto

B.

carta kawalan

C.

gambarajah sebab dan akibat

D.

histogram

Apakah maksud ISO?


A.

International Solution Organization

B.

Intelligent Standard Organization

C.

Intermediate Standard Organization

D.

International Standard Organization

Apakah yang dimaksudkan dengan TQM?


A.

Terminal Quality Management

B.

Total Quality Manufacturing

C.

Team Quality Management

D.

Total Quality Management

Teknik ini biasanya digunakan dalam Kawalan Kualiti bagi mengkelaskan


masalah mengikut kepentingan, iaitu ________.
A.

carta pareto

17

SULIT

53.

B.

carta kawalan

C.

gambarajah sebab dan akibat

D.

histogram

Gambarajah Sebaran adalah salah satu teknik kawalan Kualiti yang


biasanya digunakan untuk ________.
A.

menilai dan mengekalkan kestabilan sesuatu proses

B.

mendapatkan gambaran perhubungan antara sebab dan akibat


sesuatu masalah

54.

C.

menerangkan data-data kecacatan / pengeluaran secara terperinci

D.

memberi gambaran sama ada pengeluaran terkawal atau tidak

Graf adalah salah satu Teknik Kawalan Kualiti yang biasa digunakan
untuk __________.
A.

menilai dan mengekalkan kestabilan sesuatu proses

B.

mendapatkan gambaran perhubungan antara sebab dan akibat


sesuatu masalah

C.

untuk menghasilkan informasi dengan segera, tepat dan ringkas

D.

memberi gambaran sama ada pengeluaran terkawal atau tidak

MODUL 7

: TECHNICAL REPORT & NON TECHNICAL REPORT / DATA


ANALISIS

55.

Laporan teknikal ialah ______________.


A.

laporan yang ringkas dan padat

B.

laporan yang mempunyai data-data dan maklumat yang lengkap

C.

laporan yang dihasilkan oleh sekumpulan penyelidik

18

SULIT
D.

56.

57.

laporan yang mudah difahami oleh setiap pembaca

Laporan _______________ dikategorikan sebagai Analytical Report.


A.

accident report

B.

proposal report

C.

police report

D.

progress report

Mengapakah beberapa gambarajah adalah penting ketika menyediakan


sesebuah laporan?

58.

A.

Supaya laporan kelihatan lebih cantik dan menarik

B.

Supaya laporan lebih menarik dan senang dilihat

C.

Supaya laporan lebih menarik dan menambah keyakinan pembaca

D.

Supaya pembaca dapat menjimatkan masa

Dalam ruang Bibliography penulis perlu menyenaraikan punca maklumat


yang diperolehi dari bahan bertulis. Kaedah menulis Bibliography adalah
seperti __________.
A.

Nama pengarang buku.Tahun buku diterbitkan.Tajuk buku.Tempat


buku diterbitkan. Nama Penerbit

B.

Tajuk buku. Nama pengarang. Tempat buku diterbitkan.Tahun buku


diterbitkan. Penerbit

C.

Nama pengarang. Tajuk buku. Tahun buku diterbitkan. Penerbit

D.

Nama Penerbit. Tempat buku diterbitkan.Nama Pengarang. Tahun


buku diterbitkan. Tajuk buku.

19

SULIT

59.

Bahagian manakah dalam laporan yang boleh menjimatkan masa


pembaca untuk memahami keseluruhan laporan yang dibuat?

60.

A.

Introduction

B.

Conclusion

C.

Recommendation

D.

Summary

Mengapakah laporan teknikal sangat penting?


A.

Kerana dapat menambahkan ilmu pengetahuan kepada penulis

B.

Kerana dapat menimba pengalaman kepada penulis

C.

Kerana dapat membantu pihak bertanggungjawab membuat


sebarang keputusan yang positif

D.

Kerana dapat menghebohkan kepada masyarakat tentang


keburukkan sesuatu peralatan.

TAMAT

20

SULIT

21

Anda mungkin juga menyukai