Anda di halaman 1dari 14

SEJARAHKU EXCELLENT

BAB 9

BAB 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA


9.1) Konflik Antarabangsa
Peta Buih Berganda
1.

Bezakan faktor berlakunya Perang Dunia Pertama dengan Perang Dunia Kedua.

b)

a)

c)

Perang Dunia
Pertama
(1939 1945)

e)

d)

Perang Dunia
Kedua
(1939 1945)

h)

f)
g)

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

2.

BAB 9

Bandingkan ideologi antara blok kapitalis dengan blok komunis.

b)

a)

c)

Blok
Kapitalis

f)

d)

e)

Blok
Komunis
i)

g)

h)

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

BAB 9

9.2) Peranan dan Sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan


Antarabangsa
Peta Buih
1.

Apakah matlamat yang ingin dicapai oleh Malaysia melalui dasar luarnya?

b)

c)

a)

Matlamat
Dasar Luar
Malaysia

e)

d)

KBAT : Mencipta
2.

Anda berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di luar negara. Bagaimanakah anda


memainkan peranan sebagai duta kecil Malaysia yang sentiasa menjaga hubungan
baik negara kita dengan nagara luar?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

BAB 9

Peta Dakap
3.

Jelaskan faktor-faktor penggubalan dasar luar Malaysia.

a)

b)

Faktor
penggubalan
dasar luar
Malaysia

c)

d)

e)

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

BAB 9

Praktis Esei
4.

Terangkan faktor yang menjadi asas penggubalan dasar luar Malaysia sejak
mencapai kemerdekaan.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Peta Titi
5.

Terangkan perkembangan dasar luar Malaysia dengan mengaitkan tahap dan


Perdana Menteri dengan dasar yang digunakan.

Tahap dan
Perdana Menteri

a)

b)
as

Dasar Luar
Malaysia

c)
as

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

BAB 9

Peta Buih
6.

Senaraikan pertubuhan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia.

b)

c)

a)

Pertubuhan
antarabangsa
yang disertai
Malaysia

e)

d)

Praktis Esei
7.

Apakah manfaat yang diperoleh Malaysia sebagai negara anggota Komanwel?


[6 markah]

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

BAB 9

Peta Bulatan
8.

Jelaskan isu-isu yang dibangkitkan oleh Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa.

a)

b)

c)

Isu-isu yang
dibangkitkan
dalam
pertubuhan
antarabangsa

d)

e)

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

BAB 9

KBAT : Mencipta
9.

Sebagai seorang pemimpin yang berwibawa, bagaimanakah anda dapat meyakinkan


semua pihak supaya isu yang dibangkitkan harus didengari dan dibahaskan?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Peta Dakap
10.

Jelaskan matlamat penubuhan Persatuan Asia Tenggara (ASA).

a)

b)

c)
Matlamat
Penubuhan
ASA
d)

e)

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

BAB 9

Praktis Esei
11.

Mengapakah Persatuan Asia Tenggara (ASA) gagal mencapai matlamat


penubuhannya?

[8 markah]

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

12.

Kemukakan contoh kerjasama yang telah diwujudkan dalam pertubuhan ASEAN.


[10 markah]

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

10

BAB 9

Peta Dakap
13.

Terangkan peranan dan sumbangan Malaysia dalam Persatuan Negara-Negara Asia


Tenggara (ASEAN).

a)

b)

c)
Peranan dan
Sumbangan
Malaysia
dalam ASEAN
d)

e)

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

11

BAB 9

Peta Pokok
14.

Berikan maksud dan kesan globalisasi.


Globalisasi

a) Maksud

b) Kesan

KBAT : Menganalisis
15.

Dalam menghadapi cabaran globalisasi, apakah persediaan anda supaya tidak


ketinggalan dalam persaingan sengit ini?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

12

BAB 9

Peta Bulatan
16.

Terangkan mengenai K-ekonomi.

a)

b)

c)

K-ekonomi

d)

e)

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

13

BAB 9

Peta Dakap
17.

Huraikan mengenai K-masyarakat.

a)

b)

c)
K-masyarakat

d)

e)

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

SMK SULTAN AZLAN SHAH

SEJARAHKU EXCELLENT

14

BAB 9

KBAT : Mencipta
18.

Dalam usaha mewujudkan K-masyarakat, ilmu pengetahuan dan kemahiran ICT


merupakan kunci kejayaan.
Pada pendapat anda, bagaimanakah kerajaan dapat menggalakkan konsep
pembelajaran sepanjang hayat?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

YUSUFF B AHMAD @ HARUN

SMK SULTAN AZLAN SHAH