Anda di halaman 1dari 68

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4

MINGGU

DOKUMEN STANDARD

TARIKH

PEMBELAJARAN

EMK

KPS

(TP)

Tajuk 1 Mari belajar Sejarah


1

1.1 Pengertian sejarah dan kemahiran


Sejarah.
1.Menyatakan pengertian sejarah dan Sumber sejarah.
2.Mengenal pasti konsep masa silam dan ruang
berdasarkan garis masa dan kronologi.
K.1.1.7 Menyatakan kepentingan pengurusan masa
dalam kehidupan harian.

SP

Kemahiran

Mencari

berfikir

Sumber

2
Tajuk 1 Mari belajar Sejarah

Kemahiran

1.1 Pengertian sejarah dan kemahiran


Sejarah.

Berfikir

3. Mengenal pasti konsep masa silam dan ruang


berdasarkan garis masa dan kronologi.
K.1.1.7 Menyatakan kepentingan pengurusan masa
dalam kehidupan harian

Mencari
Sumber

Kemahiran
Berfikir

Konversi Masa

Kemahiran

Signifikan Bukti

3
Tajuk 1 Mari belajar sejarah
1.1 Pengertian sejarah dan kemahiran
Sejarah.
4. Mengenal pasti peristiwa sejarah mengikut garis
masa.
K.1.1.8 Menyatakan kehidupan masyarakat masa
lalu dan pandangan kesinambungannya dengan
masa kini.

Berfikir

Tajuk 1 Mari belajar sejarah


1.1 Pengertian sejarah dan kemahiran
Sejarah.
5.Menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di
muzium dan tempat bersejarah.

K.1.1.8 Menyatakan kehidupan masyarakat masa


lalu dan pandangan kesinambungannya dengan
masa kini.

Tajuk 1 Mari belajar sejarah


1 Pengertian sejarah dan kemahiran Sejarah.
1.1.5 Menjelaskan sebab dan akibat dalam
peristiwa sejarah.
K.1.1.8 Menyatakan kehidupan masyarakat masa

Kemahiran
berfikir

Isu dan Masalah Masa


Lalu

lalu dan pandangan kesinambungannya dengan


masa kini.
6

Kemahiran
berfikir
Tajuk 1 Mari belajar sejarah
1.1 Pengertian sejarah dan kemahiran
Sejarah.
1.1.5 Menjelaskan sebab dan akibat dalam
peristiwa sejarah.
K.1.1.8 Menyatakan kehidupan masyarakat masa
lalu dan pandangan kesinambungannya dengan
masa kini.

Isu dan Masalah Masa


Lalu

Tajuk 1 Mari belajar sejarah


1.1 Pengertian sejarah dan kemahiran
Sejarah.
1.1.6 Menyatakan kepentingan sejarah dalam
kehidupan

Kemahiran

Imaginasi dan Empati

berfikir

K.1.1.9 Menjelaskan kepentingan menghargai


warisan bangsa bagi melahirkan jati diri

8
Tajuk 1 Mari belajar sejarah
1.1 Pengertian sejarah dan kemahiran
Sejarah.
1.1.6 Menyatakan kepentingan sejarah dalam
kehidupan
K.1.1.9 Menjelaskan kepentingan menghargai
warisan bangsa bagi melahirkan jati diri

Kemahiran
berfikir

Imaginasi dan Empati

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

MINGGU 3K 2.Pengertian diri dan keluarga.


1.Menyatakan biodata diri.

Kemahiran

Imaginasi dan Empati

berfikir

K1.2.7 Menyatakan adab yang perlu diamalkan


dalam sesebuah keluarga

Kemahiran
berfikir
TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH
3.Pengertian diri dan keluarga.
2.Mengenal pasti salasilah keluarga

Imaginasi dan Empati

K1.2.7 Menyatakan adab yang perlu diamalkan


dalam sesebuah keluarga

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH


6

Kemahiran
2. Pengertian diri dan keluarga.

1.2.3 Menyatakan pengertian keluarga asas

K1.2.7 Menyatakan adab yang perlu diamalkan


dalam sesebuah keluarga.

berfikir

Imaginasi dan Empati

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

2. Pengertian diri dan keluarga.


Kemahiran
1.2.4 Mengenal pasti gelaran anggota keluarga.

K1.2.7 Menyatakan adab yang perlu diamalkan


dalam sesebuah keluarga

berfikir

maginasi dan Empati

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

2. Pengertian diri dan keluarga.

1.2.5 Menjelaskan perkembangan diri dan

Kemahiran

keluarga mengikut garis masa.

berfikir

K1.2.8 Menyatakan kepentingan penggunaan


gelaran dalam institusi keluarga

Konversi Masa

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH


Konversi Masa
2. Pengertian diri dan keluarga.

Kemahiran
berfikir

1.2.5 Menjelaskan perkembangan diri dan


keluarga mengikut garis masa.

K1.2.8 Menyatakan kepentingan penggunaan


gelaran dalam institusi keluarga

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

2. Pengertian diri dan keluarga.

1.2.6 Menyatakan peristiwa bersejarah dalam


keluarga

Kemahiran
berfikir

K1.2.9 Menyatakan keistimewaan mewujudkan


keluarga asas

Elemen Asas Sejarah

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

2. Pengertian diri dan keluarga.


Kemahiran
1.2.6 Menyatakan peristiwa bersejarah dalam
keluarga

K1.2.9 Menyatakan keistimewaan mewujudkan


keluarga asas

berfikir

Elemen Asas Sejarah

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

1.3 Sejarah sekolah

1.3.1 Menyatakan nama dan alamat sekolah


dengan lengkap.

Kemahiran
berfikir

9
K1.3.7 Menjelaskan tanggungjawab diri sebagai
warga sekolah.

Elemen Asas Sejarah

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH


Elemen Asas Sejarah
1.3 Sejarah sekolah

Kemahiran
berfikir

1.3.2 Mengenal pasti lokasi sekolah.

K1.3.7 Menjelaskan tanggungjawab diri sebagai


warga sekolah

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH


10
2. Sejarah sekolah

1.3.3 Menceritakan sejarah penubuhan sekolah


.

Kemahiran

K1.3.8 Mengenal pasti usaha-usaha untuk


mengekalkan kebersihan dan keindahan sekolah.

berfikir

Elemen Asas Sejarah

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

2. Sejarah sekolah

1.3.4 Menyatakan cogan kata, visi dan misi


sekolah.
.
K1.3.8 Mengenal pasti usaha-usaha untuk
mengekalkan kebersihan dan keindahan sekolah.

Kemahiran
berfikir

Mencari sumber

11

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

2. Sejarah sekolah

1.3.5 Menyatakan maksud warna dan simbol pada


lencana dan bendera sekolah.

Kemahiran
berfikir

Mencari sumber

K1.3.9 Menyatakan sekolah sebagai sesebuah


institusi pendidikan yang perlu dibanggakan.

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

2. Sejarah sekolah
Imaginasi dan Empati
1.3.6 Menyatakan struktur organisasi pentadbiran
sekolah.

K1.3.9 Menyatakan sekolah sebagai sesebuah


institusi pendidikan yang perlu dibanggakan

Kemahiran
berfikir

12

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

4. Kawasan tempat tinggal murid

1.4.1 Menyatakan alamat tempat tinggal dengan


lengkap

Kemahiran
Berfikir

Elemen Asas Sejarah

K1.4.7 Menyatakan tanggungjawab menjaga


kemudahan awam di kawasan setempat

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

Elemen Asas Sejarah


Kemahiran

4. Kawasan tempat tinggal murid

1.4.2 Menyatakan lokasi tempat tinggal

K1.4.7 Menyatakan tanggungjawab menjaga


kemudahan awam di kawasan setempat

berfikir

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH


13
2. Kawasan tempat tinggal murid

1.4.3 Menyatakan sejarah tempat tinggal

Kemahiran

Elemen Asas Sejarah

berfikir
K1.4.9 Menyatakan sejarah tempat tinggal sebagai
perkara yang perlu dihargai

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH


Elemen Asas Sejarah
2. Kawasan tempat tinggal murid

Kemahiran
berfikir

1.4.4 Menyatakan bentuk muka


bumi kawasan tempat tinggal

K1.4.9 Menyatakan sejarah tempat tinggal sebagai

perkara yang perlu dihargai

14

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

2. Kawasan tempat tinggal murid

1.4.5 Menyatakan keistimewaan kawasan setempat

Kemahiran

Elemen Asas Sejarah

Berfikir
K1.4.9 Menyatakan sejarah tempat tinggal sebagai
perkara yang perlu dihargai.

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

2. Kawasan tempat tinggal murid


Elemen Asas Sejarah
1.4.6 Menjelaskan tokoh kebanggaan setempat

Kemahiran
berfikir

K1.4.9 Menyatakan sejarah tempat tinggal sebagai


perkara yang perlu dihargai

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH


15
2.1 Zaman Air Batu

2.1.1 Menyatakan maksud Zaman Air Batu

Kemahiran

Isu dan Masalah Masa


Lalu

berfikir
K2.1.4 Menyatakan keperluan menghargai alam
Sekitar

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

Isu dan Masalah Masa


Lalu

2.1 Zaman Air Batu

2.1.2 Menyatakan perubahan yang berlaku pada


Zaman Air Batu

Kemahiran
berfikir

K2.1.5 Menyatakan sikap yang perlu diamalkan


dalam menjaga alam sekitar

16

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

2.1 Zaman Air Batu

2.1.3 Menamakan benua dan lautan di dunia


selepas pencairan air batu

Kemahiran
berfikir

Konversi Masa

K2.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai masa


yang mempengaruhi kehidupan harian

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

2.1 Zaman Air Batu

2.1.3 Menamakan benua dan lautan di dunia


selepas pencairan air batu

Isu dan Masalah Masa


Lalu
Kemahiran

K2.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai masa


yang mempengaruhi kehidupan harian

berfikir

17

TAJUK 3: ZAMAN PRASEJARAH

3.1 Kehidupan manusia prasejarah

3.1.1 Menyatakan maksud prasejarah

Kemahiran
K3.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai
tinggalan sejarah.

berfikir

Imaginasi dan Empati

TAJUK 3: ZAMAN PRASEJARAH

3.1 Kehidupan manusia prasejarah


Signifikan Bukti
3.1.2 Menyatakan lokasi prasejarah

Kemahiran
berfikir

K3.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai


tinggalan sejarah.

18

TAJUK 3: ZAMAN PRASEJARAH

3.1 Kehidupan manusia prasejarah

3.1.3 Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah

Kemahiran
berfikir

K3.1.7 Menyatakan persediaan untuk menghadapi

Imaginasi dan Empati

perubahan persekitaran.

TAJUK 3: ZAMAN PRASEJARAH

3.1 Kehidupan manusia prasejarah


Imaginasi dan Empati
3.1.4 Mengenal pasti alatan dan kegunaannyaa
dalam masyarakat prasejarah

K3.1.7 Menyatakan persediaan untuk menghadapi


perubahan persekitaran

Kemahiran
berfikir

TAJUK 3: ZAMAN PRASEJARAH


19
3.1 Kehidupan manusia prasejarah

3.1.5 Menyatakan kepercayaan manusia prasejarah


Kemahiran

Signifikan Bukti/

berfikir
K3.1.8 Menyatakan sikap manusia prasejarah yang
perlu dicontohi.

Imaginasi dan Empati

TAJUK 3: ZAMAN PRASEJARAH

3.1 Kehidupan manusia prasejarah


Imaginasi dan Empati

3.1.5 Menyatakan kepercayaan manusia prasejarah


Kemahiran
berfikir
K3.1.8 Menyatakan sikap manusia prasejarah yang
perlu dicontohi.

TAJUK 3: KERAJAAN-KERAJAAN MELAYU


AWAL

4.1 Kedudukan kerajaan kerajaan Melayu


Awal

4.1.1 Menamakan kerajaan kerajaan Melayu awal

20

K4.1.5 Menyatakan keistimewaan


kerajaankerajaan
melayu awal.

Elemen Asas Sejarah

Kemahiran
berfikir

TAJUK 3: KERAJAAN-KERAJAAN MELAYU


AWAL

Elemen Asas Sejarah

4.1 Kedudukan kerajaankerajaan Melayu Awal

4.1.2 Mengenal pasti lokasi kerajaan-kerajaan


Melayu pada peta Malaysia

Kemahiran

K4.1.5 Menyatakan keistimewaan kerajaan


kerajaan
melayu awal.

21

TAJUK 3: KERAJAAN-KERAJAAN MELAYU


AWAL

4.1 Kedudukan kerajaankerajaan Melayu Awal

berfikir

4.1.3 Menamakan laut, selat, teluk dan pulau pada

Kemahiran

Elemen Asas Sejarah/

peta di sekitar Kerajaan Melayu awal.

berfikir

Imaginasi dan Empati

K4.1.6 Menyatakan keperluan menjaga kebersihan


pesisiran pantai.

TAJUK 3: KERAJAAN-KERAJAAN MELAYU


AWAL

4.1 Kedudukan kerajaankerajaan Melayu Awal

4.1.4 Menyatakan aktiviti berasaskan laut dalam


kerajaan-kerajaan Melayu.

Signifikan Bukti/
Imaginasi dan Empati

Kemahiran
K4.1.7 Menyatakan kepentingan

berfikir

Menghargai kemakmuran Negara

22

TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN


MELAYU MELAKA

5.1 Tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu


Melaka

5.1.1 Menyatakan maksud tokoh terbilang

Kemahiran

Elemen Asas Sejarah

K5.1.4 Menyatakan keistimewaan tokoh-tokoh


terbilang Kesultanan Melayu Melaka dalam
pembentukan sahsiah individu.

Berfikir

TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN


MELAYU MELAKA

5.1 Tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu


Melaka
Elemen Asas Sejarah
5.1.1 Menyatakan maksud tokoh terbilang

Kemahiran
berfikir

K5.1.4 Menyatakan keistimewaan tokoh-tokoh


terbilang Kesultanan Melayu Melaka dalam
pembentukan sahsiah individu.

23

TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN


MELAYU MELAKA

5.1 Tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu


Melaka
Kemahiran
5.1.2 Menjelaskan kedudukan tokoh tokoh
terbilang dalam masyarakat Melayu lama.

berfikir

Elemen Asas Sejarah

K5.1.5 Menjelaskan tentang nilai-nilai murni


masyarakat dahulu yang dapat dicontohi.

TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN


MELAYU MELAKA

5.1 Tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu


Melaka

5.1.2 Menjelaskan kedudukan tokoh tokoh


terbilang dalam masyarakat Melayu lama.

Elemen Asas Sejarah

K5.1.5 Menjelaskan tentang nilai-nilai murni


masyarakat dahulu yang dapat dicontohi

24

TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN


MELAYU MELAKA

5.1 Tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu


Melaka

5.1.3 Menyatakan peranan jawatan tokoh terbilang


dalam membangunkan Kesultanan Melayu Melaka.

Kemahiran
berfikir

K5.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai

Elemen Asas Sejarah

tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka


dalam masyarakat

TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN


MELAYU MELAKA

5.1 Tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu


Melaka
Elemen Asas Sejarah
5.1.3 Menyatakan peranan jawatan tokoh terbilang
dalam membangunkan Kesultanan Melayu Melaka.

K5.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai

Kemahiran
berfikir

tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka


dalam masyarakat

25

TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN


MELAYU MELAKA

5.2 Parameswara sebagai pengasas


Kesultanan
Melayu Melaka

5.2.1 Menyatakan latar belakang Parameswara

Kemahiran

Signifikan Bukti/

sebagai pengasas Melaka.

berfikir
Elemen Asas Sejarah

K5.1.5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan tokoh


yang
boleh dicontohi

TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN


MELAYU MELAKA
Signifikan Bukti/
5.2 Parameswara sebagai pengasas
Kesultanan
Melayu Melaka

Elemen Asas Sejarah


Kemahiran

berfikir
5.2.1 Menyatakan latar belakang Parameswara
sebagai pengasas Melaka.

K5.1.5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan tokoh


yang
boleh dicontohi

26

TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN


MELAYU MELAKA

5.2 Parameswara sebagai pengasas


Kesultanan
Melayu Melaka

5.2.2 Menjelaskan rentetan peristiwa perjalanan

Kemahiran

Parameswara dari Palembang ke Melaka.

berfikir

Susunan Masa/

Konversi Masa
K5.2.6 Menyatakan kepentingan menghargai
sumbangan seseorang pemimpin yang dihormati
dalam masyarakat.

TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN


MELAYU MELAKA

5.2 Parameswara sebagai pengasas


Kesultanan
Melayu Melaka

Susunan Masa/

Kemahiran
5.2.2 Menjelaskan rentetan peristiwa perjalanan
Parameswara dari Palembang ke Melaka.

K5.2.6 Menyatakan kepentingan menghargai


sumbangan seseorang pemimpin yang dihormati
dalam masyarakat

27

TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN


MELAYU MELAKA

berfikir

Konversi Masa

5.2 Parameswara sebagai pengasas


Kesultanan
Melayu Melaka

5.2.3 Menyatakan peristiwa pembukaan Melaka.

Kemahiran
Berfikir

K5.2.7 Menjelaskan kewujudan Kesultanan Melayu


Melaka sebagai warisan yang dibanggakan.

TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN


MELAYU MELAKA

5.2 Parameswara sebagai pengasas

Elemen Asas Sejarah/

Kesultanan
Elemen Asas Sejarah

Melayu Melaka
Kemahiran
5.2.3 Menyatakan peristiwa pembukaan Melaka.

K5.2.7 Menjelaskan kewujudan Kesultanan Melayu


Melaka sebagai warisan yang dibanggakan.

28

TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN


MELAYU MELAKA

berfikir

5.2 Parameswara sebagai pengasas


Kesultanan
Melayu Melaka
Kemahiran
5.2.4 Menyatakan asal usul nama Melaka
berdasarkan pelbagai sumber

Imaginasi dan Empati/

berfikir
Isu dan Masalah Masa
Lalu

K5.2.7 Menjelaskan kewujudan Kesultanan Melayu


Melaka sebagai warisan yang dibanggakan.

TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN


MELAYU MELAKA

Imaginasi dan Empati/


5.2 Parameswara sebagai pengasas
Kesultanan
Melayu Melaka

Isu dan Masalah Masa


Lalu
Kemahiran
berfikir

5.2.4 Menyatakan asal usul nama Melaka


berdasarkan pelbagai sumber

K5.2.7 Menjelaskan kewujudan Kesultanan Melayu


Melaka sebagai warisan yang dibanggakan.

29
TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN

MELAYU MELAKA

5.3 Tun Perak sebagai Bendahara Melaka

5.3.1 Menyatakan riwayat hidup Tun Perak.

Kemahiran
berfikir

K5.3.5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan tokoh


yang
boleh dijadikan contoh.

TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN

Elemen Asas Sejarah

MELAYU MELAKA

Elemen Asas Sejarah

5.3 Tun Perak sebagai Bendahara Melaka


Kemahiran
5.3.1 Menyatakan riwayat hidup Tun Perak.

K5.3.5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan tokoh


yang
boleh dijadikan contoh

berfikir

30

TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN


MELAYU MELAKA

5.3 Tun Perak sebagai Bendahara Melaka

5.3.2 Menyenaraikan Sultan Melaka semasa Tun


Perak menjadi Bendahara

K5.3.6 Menghubungkaitkan kebijaksanaan tokoh


dalam membentuk sahsiah individu.

Kemahiran

Susunan

berfikir

Masa

TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN


MELAYU MELAKA

5.3 Tun Perak sebagai Bendahara Melaka


Kemahiran
5.3.2 Menyenaraikan Sultan Melaka semasa Tun
Perak menjadi Bendahara

K5.3.6 Menghubungkaitkan kebijaksanaan tokoh


dalam membentuk sahsiah individu.

berfikir

Susunan Masa

TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN


MELAYU MELAKA

5.3 Tun Perak sebagai Bendahara Melaka


31
5.3.3 Menyatakan kebijaksanaan Tun Perak dalam
menangkis serangan Siam di Melaka
Imaginasi dan Empati
K5.3.6 Menghubungkaitkan kebijaksanaan tokoh
dalam membentuk sahsiah individu.
Kemahiran
Berfikir

TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN


MELAYU MELAKA

5.3 Tun Perak sebagai Bendahara Melaka


Imaginasi dan Empati
5.3.3 Menyatakan kebijaksanaan Tun Perak dalam
menangkis serangan Siam di Melaka
Kemahiran
K5.3.6 Menghubungkaitkan kebijaksanaan tokoh
dalam membentuk sahsiah individu

berfikir

32
TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN
MELAYU MELAKA

5.3 Tun Perak sebagai Bendahara Melaka

5.3.4 Menyatakan peranan Tun Perak dalam


membina kegemilangan Kesultanan Melayu
Melaka.

K5.3.7 Menyatakan kepentingan nilai ketaatan dan

Kemahiran
berfikir

Elemen Asas Sejarah

kesetiaan kepada pemimpin.

TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN


MELAYU MELAKA

5.3 Tun Perak sebagai Bendahara Melaka


Elemen Asas Sejarah
5.3.4 Menyatakan peranan Tun Perak dalam
membina kegemilangan Kesultanan Melayu
Melaka.

K5.3.7 Menyatakan kepentingan nilai ketaatan dan


kesetiaan kepada pemimpin.

Kemahiran
berfikir

33

TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN


MELAYU MELAKA

5.4 Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka

5.4.1 Menyatakan riwayat hidup Hang Tuah.

Kemahiran
Berfikir

K5.4.4 Menyenaraikan sifat -sifat kesetiaan tokoh


kepada intitusi beraja.

Elemen Asas Sejarah

TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN


MELAYU MELAKA

Elemen Asas Sejarah


Kemahiran
berfikir

5.4 Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka

5.4.1 Menyatakan riwayat hidup Hang Tuah.

K5.4.4 Menyenaraikan sifat -sifat kesetiaan tokoh


kepada intitusi beraja.

34

TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN


MELAYU MELAKA

5.4 Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka

5.4.2 Menyatakan peranan Hang Tuah sebagai


Laksamana.

K5.4.5 Menyatakan kebijaksanaan tokoh dalam

Kemahiran
berfikir

Elemen Asas Sejarah

menyelesaikan sesuatu masalah.

TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN


MELAYU MELAKA

5.4 Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka


Elemen Asas Sejara
5.4.2 Menyatakan peranan Hang Tuah sebagai
Laksamana.

K5.4.5 Menyatakan kebijaksanaan tokoh dalam


menyelesaikan sesuatu masalah.

Kemahiran
berfikir

35

TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN


MELAYU MELAKA

5.4 Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka

5.4.3 Menjelaskan peristiwa pertarungan antara


Hang Tuah dengan Hang Jebat dalam
Hikayat Hang Tuah.

K5.4.6 Menyatakan tanggungjawab rakyat


Dalam mempertahankan kedaulatan Negara.

Elemen Asas Sejarah

TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN


MELAYU MELAKA

5.4 Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka

5.4.3 Menjelaskan peristiwa pertarungan antara


Hang Tuah dengan Hang Jebat dalam
Hikayat Hang Tuah.

K5.4.6 Menyatakan tanggungjawab rakyat


Dalam mempertahankan kedaulatan Negara

Elemen Asas Sejara