Anda di halaman 1dari 13

PENTAKSIRAN MAT

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

PEGERAKAN LOKOMOTOR DAN BUKAN LOKOMOTOR

BIL

1 MUNIANDY A/L SEVARASU


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

NAMA MURID

NO. SURAT BERANAK

AS 84274

JANTINA

Skip

Lonjakan dan
Menggelongsor

Mengilas Badan dan


Membongkok

Manipulasi Alatan
(Skip)

Manipulasi Alatan
(Mengilas Badan)

PENTAKSIRAN MAT
NAMA GURU MATA PELAJARAN :

PEGERAKAN LOKOMOTOR DAN BUKAN LOKOMOTOR

BIL

NAMA MURID

NO. SURAT BERANAK

JANTINA

Skip

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Lonjakan dan
Menggelongsor

Mengilas Badan dan


Membongkok

Manipulasi Alatan
(Skip)

Manipulasi Alatan
(Mengilas Badan)

PENTAKSIRAN MAT
NAMA GURU MATA PELAJARAN :

PEGERAKAN LOKOMOTOR DAN BUKAN LOKOMOTOR

BIL

NAMA MURID

NO. SURAT BERANAK

JANTINA

Skip

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Lonjakan dan
Menggelongsor

Mengilas Badan dan


Membongkok

Manipulasi Alatan
(Skip)

Manipulasi Alatan
(Mengilas Badan)

PENTAKSIRAN MAT
NAMA GURU MATA PELAJARAN :

PEGERAKAN LOKOMOTOR DAN BUKAN LOKOMOTOR

BIL

NAMA MURID

NO. SURAT BERANAK

JANTINA

Skip

49
50

..
Pn Zubidah bt Hj Joha (PJK)
GURU BESAR
NAMA SEKOLAH :

Lonjakan dan
Menggelongsor

Mengilas Badan dan


Membongkok

Manipulasi Alatan
(Skip)

Manipulasi Alatan
(Mengilas Badan)

NAMA SEKOLAH :
ALAMAT SEKOLAH :

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TAHUN 5

OLAHRAGA ASAS

AKUATIK

REKREASI DAN
KESEGANGGAN

KECERGASAN

KESIHATAN DIRI

Larian

Lompatan

Lontaran

Berenang

Permainan
Dalaman

Perkhemahan

Kapasiti Aerobik
(Stamina)

Daya Tahan Otot

Daya
Kekuatan Otot

Komposisi
Badan

Mengetahui
Komposisi
Badan

Kesihatan Diri

Perasaan

Kekeluargaan

NAMA SEKOLAH :
ALAMAT SEKOLAH :

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TAHUN 5

OLAHRAGA ASAS

Larian

Lompatan

AKUATIK

Lontaran

Berenang

REKREASI DAN
KESEGANGGAN

Permainan
Dalaman

Perkhemahan

KECERGASAN

Kapasiti Aerobik
(Stamina)

Daya Tahan Otot

KESIHATAN DIRI

Daya
Kekuatan Otot

Komposisi
Badan

Mengetahui
Komposisi
Badan

Kesihatan Diri

Perasaan

Kekeluargaan

NAMA SEKOLAH :
ALAMAT SEKOLAH :

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TAHUN 5

OLAHRAGA ASAS

Larian

Lompatan

AKUATIK

Lontaran

Berenang

REKREASI DAN
KESEGANGGAN

Permainan
Dalaman

Perkhemahan

KECERGASAN

Kapasiti Aerobik
(Stamina)

Daya Tahan Otot

KESIHATAN DIRI

Daya
Kekuatan Otot

Komposisi
Badan

Mengetahui
Komposisi
Badan

Kesihatan Diri

Perasaan

Kekeluargaan

NAMA SEKOLAH :
ALAMAT SEKOLAH :

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TAHUN 5

OLAHRAGA ASAS

Larian

Lompatan

AKUATIK

Lontaran

Berenang

REKREASI DAN
KESEGANGGAN

Permainan
Dalaman

Perkhemahan

KECERGASAN

Kapasiti Aerobik
(Stamina)

Daya Tahan Otot

KESIHATAN DIRI

Daya
Kekuatan Otot

Komposisi
Badan

Mengetahui
Komposisi
Badan

Kesihatan Diri

Perasaan

Kekeluargaan

Kelas :
Tarikh Pelaporan :

GAYA HIDUP DAN SIHAT

KESELAMATAN DIRI

Pemakanan

Kesan
Penyalahgunaa
n Bahan

Menangani
Penyalahgunaan
Bahan

Kepentingan
Keselamatan

Asas
Keselamatan

Kelas :
Tarikh Pelaporan :

GAYA HIDUP DAN SIHAT

Pemakanan

Kesan
Penyalahgunaa
n Bahan

Menangani
Penyalahgunaan
Bahan

KESELAMATAN DIRI

Kepentingan
Keselamatan

Asas
Keselamatan

Kelas :
Tarikh Pelaporan :

GAYA HIDUP DAN SIHAT

Pemakanan

Kesan
Penyalahgunaa
n Bahan

Menangani
Penyalahgunaan
Bahan

KESELAMATAN DIRI

Kepentingan
Keselamatan

Asas
Keselamatan

Kelas :
Tarikh Pelaporan :

GAYA HIDUP DAN SIHAT

Pemakanan

Kesan
Penyalahgunaa
n Bahan

Menangani
Penyalahgunaan
Bahan

KESELAMATAN DIRI

Kepentingan
Keselamatan

Asas
Keselamatan

NAMA SEKOLAH :
ALAMAT SEKOLAH :
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TAHUN 5

Nama Murid
No. Surat Beranak
Jantina
Kelas
Nama Guru P. Jasmani & Kesihatan
Tarikh Pelaporan

:
:
:
:
:
:

MUNIANDY A/L SEVARASU


AS 84274
L
0
0
30-Dec-99

Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai:


KEMAHIRAN
Skip
Lonjakan dan Menggelongsor
Mengilas Badan dan Membongkok
Manipulasi Alatan (Skip)
Manipulasi Alatan (Mengilas Badan)
Larian
Lompatan
Lontaran
Berenang
Permainan Dalaman
Perkhemahan
Kapasiti Aerobik (Stamina)
Daya Tahan Otot
Daya Kekuatan Otot
Komposisi Badan
Mengetahui Komposisi Badan
Kesihatan Diri
Perasaan
Kekeluargaan
Pemakanan

BAND
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TAFSIRAN
Boleh mengenal altiviti skip.
Boleh mengenal aksi lonjakan.
Boleh mengenal aktiviti mengilas badan dan membongkok.
Boleh mengenal aktiviti skip.
Boleh mengenal aktiviti mengilas badan badan.
Boleh berlari dalam laluan lurus.
Menyatakan teknik asas lompat jauh dengan cara melompat sebelah kaki.
Boleh melontar objek sfera dengan bimbingan dari guru.
Boleh mengenal teknik lonjakan dan meluncur.
Boleh mengenal permainan Sahiba, Monopoli, Catur dan Jigsaw Puzzle.
Boleh mengenali konsep dan tujuan perkhemahan.
Boleh mengenal aktiviti berlari secara bervariasi.
Boleh menyatakan aktiviti bergayut palang.
Boleh menyatakan ukuran tinggi badan sendiri dengan betul.
Boleh mengenal aktiviti senaman tekan tubi, bangkit tubi dan ringkuk tubi.
Boleh mengenal aktiviti meringkuk ,menjengkek dan merangkak.
Boleh menamakan empat bahagian dalam tubuh badan dan fungsinya.
Boleh menyatakan perasaan seseorang mengikut situasi.
Boleh mengenali jantina kanak-kanak lelaki dan perempuan.
Boleh menamakan makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat.

Kesan Penyalahgunaan Bahan

Boleh mengenali jenis-jenis bahan yang boleh membawa kepada ketagihan.

Menangani Penyalahgunaan Bahan

Boleh membezakan orang yang sihat dan orang yang


sakit.

Kepentingan Keselamatan

Boleh mengenal peralatan dan bahan yang berbahaya di rumah, sekolah dan tempat permainan.

Asas Keselamatan

Boleh mengenal simbol jenis bantuan apabila berlakunya kecemasan seperti polis, ambulans dan bomba.

NILAI MURNI

.................
0
(Guru Mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan )

..
Pn Zubidah bt Hj Joha (PJK)

GURU BESAR
NAMA SEKOLAH :