Anda di halaman 1dari 8

SET LATIHAN BERFOKUS UPSR 2016

BAHASA MELAYU PENULISAN 012


TAHUN 6
MASA : 1 1/4 JAM
Nama : ________________________________________ TAHUN 6 : ______________
BAHAGIAN A
[10 markah]
[Masa dicadangkan : 15 minit]
Gambar di bawah menunjukkan cara-cara menjaga kebersihan di pasar.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang cara-cara menjaga kebersihan di
pasar berdasarkan gambar.

Bahagian A
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10

Bahagian B
2

[ 15markah ]
[ Masa dicadangkan : 25minit ]
Carta alir di bawah menunjukkan Cara Mengatasi Stres.
Tulis ulasan tentang cara-cara mengatasi stres dalam bentuk perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah
perkataan.

Bilik selesa

Bilik
selesa

Bangun awal

Keluarga
bahagia

Persediaan awal
Bahagian B
3

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

1
Bahagian C
[25 markah]
4

[Masa dicadangkan : 35 minit]


Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.
Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah
perkataan.
Soalan 1
Kamu telah mengikuti ibu bapa kamu ke majlis perkahwinan. Tulis sebuah
karangan untuk menggambarkan kemeriahan majlis perkahwinan
tersebut.

ATAU

Melatih generasi muda


Menjadi insan yang berguna
Persetiaan pengakap
Terus dipegang bersama
Menolong orang setiap masa
Menabur bakti di mana sahaja
Demi tuhan, raja dan negara

Soalan 2
Rangkap di atas merupakan lirik lagu Pengakap Malaysia.
Berdasarkan lirik lagu tersebut tuliskan sebuah catatan tentang aktiviti
pengakap yang pernah kamu sertai.

Bahagian C
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[Lihat halaman
sebelah
6

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

25