Anda di halaman 1dari 17

TAPAK ANALISIS ITEM MATEMATIK AR3

ARAHAN:
1. SILA ISI NAMA PELAJAR/MURID PADA SHEET KERTAS 1 SECARA MANUAL.
2. SILA ISI NAMA SEKOLAH,NAMA GURU DAN NAMA KELAS
3. UNTUK KERTAS 1- SILA ISI JAWAPAN PELAJAR/MURID
4. UNTUK KERTAS 2- SILA ISI MARKAH PELAJAR/MURID
5. JIKA TAPAK TELAH LENGKAP- SILA "SAVE" DAN "RENAME" FILE DENGAN

6. SILA SIMPAN ANALISIS TERSEBUT DAN BUAT SALINAN KE KP MATEMATIK ,G

SEKIAN, TERIMA KASIH..

MATIK AR3

ERTAS 1 SECARA MANUAL.

MA KELAS

AN "RENAME" FILE DENGAN NAMA (ANALISIS ITEM MATEMATIK AR3 SK__________)

SALINAN KE KP MATEMATIK ,GURU BESAR,GPK1 DAN GMP MT SEKOLAH MASING- MASING.

MATEMATIK KERTAS 1
sekolah:
GURU
kelas

:
:

Ujian

: MATEMATIK AR3

BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

NO. SOALAN
NAMA CALON

A
1
B

B
2
D

C
3
A

D
4
C

39
40
A
B
C
D
E

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

BIL PELAJAR JAWAB DENGAN BETUL 0


0
0
0
INDEK KESUKARAN 'p' 0.0 0.0 0.0 0.0
PERNYATAAN INDEK KESUKARAN T
T
T
T
KUMPULAN TINGGI 0
0
0
0
KUMPULAN RENDAH 0
0
0
0
INDEK DISKRIMINASI 0.00 0.00 0.00 0.00
PERNYATAAN INDEK DISKRIMINASI L
L
L
L

E
5
D

6
A

7
B

8
A

9
A

10
D

11
C

12
B

13
B

14
C

15
D

16
A

17
B

18
A

19
A

20
B

21
C

22
C

23
C

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24
B

25
C

26
D

27
A

28
B

29
A

30
C

31
B

32
D

33
C

34
D

35
B

36
A

37
C

38
A

39
D

40
C

JUM.
MARKAH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MATEMATIK KERTAS 2
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

NAMA CALON

1(i) 1(ii) 2(i) 2(ii) 3(i) 3(ii) 4(i) 4(ii)


1

JUMLAH SKOR 0
0
0
0
0
0
0
0
SKOR MIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERNYATAAN IK T
T
T
T
T
T
T
T

A
B
C
D
E

0
0
0
0
40

GPMP

0
0
0
0
200
5

5(i) 5(ii) 6(i) 6(ii) 7(i) 7(ii) 8(i) 8(ii) 9(i) 9(ii) 9(iii) 10(i) 10(ii) 11(i) 11(ii) 11(iii)
1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12(i) 12(ii) 13(i) 13(ii) 14(i)


2

14(ii)
3

15(i) 15(ii) 15(iii)


1

Markah

Jum. Markah
K1+K2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Gred
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

TH
0
40
50
65
80

TH
E
D
C
B
A

IK
0.00
0.31
0.70

T
S
R