Anda di halaman 1dari 2

NAMA : ___________________

OTI 3
BAHASA MALAYSIA
PENULISAN
( 1 JAM 15 MINIT )
TAHUN 1
KELAS:____________

BAHAGIAN A

Gambar di bawah menunjukkan suasana padang sekolah semasa waktu rehat.


Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.
(10 markah)

kebersihan
bersenam

bangku
padang

luas
bermain

1. Ini ________________ sekolah saya.


2. . Kawasan padang ini _________________.
3. Dua buah _________________ disediakan untuk murid-murid berehat.
4. Ramai murid suka _________________ di padang pada waktu rehat.
5. Kita mesti menjaga __________________ padang sekolah.

BAHAGIAN B
Gambar di bawah menunjukkan kebersihan diri.
Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan perkataan yang diberi.

sihat

seminggu

sabun

selepas

menjaga

digosok

(15 markah)

mandi
membasuh
sehari

Kita mestilah _________________ kebersihan diri. Badan kita ___________________ jika kita menjaga
kebersihan diri. Kita mesti ___________________ sekurang-kurangnya dua kali ______________. Badan dibasuh
dengan ___________________ semasa mandi. Gigi harus _________________ sekurang-kurangnya tiga kali sehari atau
setiap hari __________________ makan. Selain itu, kita juga harus _______________ tangan sebelum makan.

BAHAGIAN C

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

(25 MARKAH)

Aku sebuah kereta

dipasang

kilang

baik

dimandikan

Shah Alam

Proton Waja

Dipamerkan

gembira

Tuan

Pemuda

Namaku _________________________. Aku dilahirkan di sebuah ________________ di ____________________.


Badanku berwarna hitam. Setelah siap ______________, aku _____________________ di sebuah kedai kereta.
Pada suatu hari, seorang _________________ datang melihatku, lalu membeliku. Aku dijaga dengan baik.
Aku ____________________ dan dikilatkan seminggu sekali. Aku berasa ____________________ kerana mempunyai
seorang _______________ yang baik.

Anda mungkin juga menyukai