Anda di halaman 1dari 2

SOALAN PECUTAN TERAKHIR MATEMATIK UPSR

1. 489 075
Bundarkan kepada puluh ribu terdekat.
=490 000.
943 151
Bundarkan kepada ribu yang terdekat
=943 000
2. 0.074 juta= 7 puluh ribu + 4 ribu
0.192 juta = 1 Ratus ribu + 9 puluh ribu + 2 ribu

921
1000

3.

=0.9 (nilai digit 9)

5318
10000

= 0.5 (nilai digit 5)

4. 5. 6. -

3
7. 4 5
23
5

= 4600 m
9 12 m 6
=9012 m 6
=1502 m
8.

2
5

juta = 1,400,000.

50 x 21800 =
a) 0.109 juta
b) 0.19 juta
c) 1.09 juta
d) 1.9 juta

9.

1
10

4
4
5

81

10

1
1
2

48
10

- 10

15

3
10

8
=1 10
=

3
5

4
5

3
10

10. 43.56 + 3.4 = 4696


= 46.96
=100
11. 7102 + 685 x 40 =
=7102 + 27400
=34502
2020 x (6011 5920)
=2020 x 91
= 183820
12. 414 40
=10.35
RM 505.50 6
=RM 84.25

18
10