Anda di halaman 1dari 8

SJKC DAMANSARA

JALAN TROPICANA UTARA,


PETALING JAYA

KERTAS KERJA
KEM KECEMERLANGAN BAHASA MELAYU 2016
TARIKH
6 OGOS 2016 (SABTU)

TEMPAT
SJKC DAMANSARA

ANJURAN
PANITIA BAHASA MELAYU

1.0

PENGENALAN
PROTIM adalah satu program pembangunan yang dilaksanakan ke atas

murid tahun 4, 5 dan 6 di setiap sekolah di mana murid-muridnya menghadapi


masalah penguasaan asas membaca atau lebih dikenali dengan masalah 3M.
Sebelum PROTIM diperkenalkan, Guru Pemulihan bertanggungjawab
sepenuhnya mengajar murid yang bermasalah ini. Pelaksanaan Kelas
Pemulihan Bahasa Melayu (KPBM) bertujuan memartabatkan Bahasa Melayu
selaras dengan Dasar Memartabatkan Bahasa Melayu Memperkukuh Bahasa
Inggeris (MBMMBI).
Justeru itu, Kem Kecemerlangan Bahasa Melayu diadakan untuk
memastikan murid yang tercicir mendapat peluang untuk mengatasi masalah 3M
dalam Bahasa Melayu khususnya. Oleh itu, kertas kerja ini akan menjelaskan
dengan teliti tentang aktiviti yang bakal diadakan.

2.0 RASIONAL

Memastikan setiap murid mahir dan cekap berbahasa dalam


Bahasa Melayu.

Menyediakan murid dengan kemahiran 3M sebelum ke sekolah


menengah.

Merapatkan jurang pencapaian murid antara jenis dan lokasi


sekolah.

3.0

OBJEKTIF

Di akhir program ini, diharap murid-murid akan dapat :

Memastikan 98% murid tahun 4,5 dan 6 menguasai kemahiran Bahasa


Melayu.

Menyediakan murid yang dapat menguasai kemahiran 3M sebelum ke


sekolah menengah.

Membantu meningkatkan gred purata lulus UPSR dalam subjek Bahasa


Melayu.

4.0

BUTIRAN PELAKSANAAN

Tarikh : 6 Ogos 2016


Hari

: Sabtu

Tempat : SJKC Damansara

5.0

PESERTA

Semua murid ProTiM tahun 4,5 dan 6 akan menyertai kem


kecemerlangan ini.
*Rujuk Lampiran 1 : Senarai nama murid

6.0 STRUKTUR ORGANISASI


Jawatankuasa Pelaksana
Pengerusi

: Pn. Choo Lay Yoong (Guru Besar)

Naib Pengerusi 1

: Pn. Ng Kim Hua (GPK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 2

: Pn. Cheak Wooi Choo(GPK HEM)

Naib Pengerusi 3

: Pn. Tok Siew Siew (GPK Kokurikulum)

Naib Pengerusi 4

: Pn. Chu Siew Ching (Penyelia Petang)

Setiausaha

: En. Muhammad Nazeem Bin Ismail

Naib Setiausaha

: Pn. Siti Norhasimah Binti Ismail

Bendahari

: Pn. Chua How Lin

AJK Aktiviti / Stesen :


Ketua : En. Mokhtar B. Yaacob
Stesen 1 (Nyanyian): En. Effindi & En. Nazeem
Stesen 2 (Permainan/Kuiz): Pn. Siti & Cik Helora
Stesen 3 (Bina Perkataan): Pn. Hamizah & C. Victor
Stesen 4 (Bina ayat & pemahaman): En. Ooi & En. Tor
Stesen 5 (Penilaian): En. Cheng
AJK Pendaftaran

: Pn. Siti Norhasimah Binti Ismail

AJK Makanan

: Pn. Norhamizah Bt. Abdul Hamid

AJK Keselamatan &

: En. Effindi B. Hussin

Kebersihan
AJK Dokumentasi

: Cik Helora Bt. Mohirin

AJK Peralatan / BBB

: En. Tor Phi Ee

AJK Hadiah dan sijil

: En. Victor Chee Chun Aun

AJK Tugas Khas

: Pn. Saw Peih Yee

7.0

ANGGARAN KEWANGAN

Berikut dinyatakan anggaran kewangan secara keseluruhan untuk perbelanjaan


Kem Kecemerlangan Bahasa Melayu :
BIL
1.
2.

Perkara
Makan tengah hari

Bilangan
Murid : RM 3.50 X 70 orang

JUMLAH

Bahan Bantu Belajar

Guru : RM 5.50 X 15 orang


Kertas mahjong

RM 250.00
RM 20

Pen marker
3.

Hadiah dan sijil


Jumlah

Anggaran =

RM 30
RM 300.00

Perbelanjaan
Catatan : Perbelanjaan ditanggung oleh PIBG

8.0 Tentatif Program


Sabtu, 6 Ogos 2016
Masa
7.45 pagi

- Pendaftaran

Aktiviti

Guru Terlibat
Puan Siti

8.15 pagi
8.15 pagi

- Majlis Perasmian

Puan Choo (Guru Besar)

8.30 pagi
8.30 pagi

- Taklimat
Stesen 1 (Nyanyian) konstruk 1-2

Cikgu Mokhtar
En. Effindi & En. Nazeem

9.30 pagi
9.30 pagi

Stesen 2 (Permainan/Kuiz)

Pn. Siti & Cik Helora

10.30 pagi
konstruk 3-5
10.30 pagi Rehat
11.00 pagi
11.00 pagi Stesen 3 (Bina perkataan + susun Pn. Hamizah & C. Victor
12.30 tgh

perkataan) - konstruk 6-10

12.30

tgh

Makan tengah hari

Pn. Hamizah

1.00 tgh
1.00 tgh

Stesen 4(Bina ayat + pemahaman)

En. Ooi & En. Tor

2.30 ptg
2.30 ptg

- konstruk 11-12
Stesen 5(Penilaian)

En. Cheng

3.30 ptg
3.30 ptg

- Majlis penutup

Puan Choo (GB)

3.50 ptg

- Penyampaian sijil & hadiah

En. Victor

-Bersurai

9.0 PENUTUP
Adalah diharapkan program ini akan mendapat pertimbangan yang sewajarnya
daripada pihak tuan/puan, agar segala perancangan dapat dilaksanakan dengan
jayanya. Segala kerjasama dan jasa baik pihak puan kami dahului dengan
ucapan terima kasih. Wassalam.

Disediakan oleh,

..................................................................
(MUHAMMAD NAZEEM BIN ISMAIL)
Setiausaha,
Kem Kecemerlangan Bahasa Melayu,
SJKC Damansara

Disahkan oleh,

..........................................
(MOKHTAR BIN YAACOB )
Ketua Panitia Bahasa Melayu,
SJKC Damansara.

Diluluskan oleh,

.............................................
(CHOO LAY YOONG)
Guru Besar,
SJKC Damansara.