Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH KEBANGSAAN AYER PUTEH

06700 PENDANG, KEDAH DARUL AMAN
JADUAL WAKTU
PROGRAM ICT LITERACY SEKOLAH RENDAH
TAHUN 2013
Tahun
Minggu
Guru
Hari
Masa
Ahad
Isnin
Selas
a
Rabu
Kham
is

: 4 Mesra & 4 Kasih
: 21 – 32 ( 09 Jun – 05 September 2013 )
: Puan Zanariah bt Othman ( 4 Mesra )
Puan Mazlina bt Ramly ( 4 Kasih )
7.3
0
7.4
5
PH
PH
PH

Ahad
Isnin
Selas
a
Rabu
Kham
is

8.4
5
9.1
5

9.1
5
9.4
5

4M

4M

9.45 10.1 10.4 11.1 11.4 12.1 12.4
10.1
5
5
5
5
5
5
5
10.4 11.1 11.4 12.1 12.4 1.15
5
5
5
5
5
R
4K
4K
E
H
A
T

: 5 Mesra, 5 Kasih & 5 Harapan
: 5 – 16 ( 27 Januari – 25 April 2013 )
: Puan Rahayu @ Juliana binti Abdul Rahaman ( 5 Mesra )
Puan Hajah Hajijah bt Amit ( 5 kasih & 5 Harapan )
7.3
0
7.4
5
PH
PH
PH

7.4
5
8.1
5
PH

8.1
5
8.4
5

8.4
5
9.1
5

9.1
5
9.4
5

PH
PH

Tahun
Minggu
Guru
Hari
Masa

8.1
5
8.4
5

PH
PH

Tahun
Minggu
Guru
Hari
Masa

7.4
5
8.1
5
PH

9.45 10.1 10.4 11.1 11.4 12.1 12.4
10.1
5
5
5
5
5
5
5
10.4 11.1 11.4 12.1 12.4 1.15
5
5
5
5
5
R
5M
5M
E
5H
5H
H
A
T

5K

5K

: 6 Mesra, 6 Kasih dan 6 Harapan
: 5 – 16 ( 27 Januari – 25 April 2013 )
: Puan Rahayu @ Juliana bt Abdul Rahaman ( 6 Mesra & 6 Kasih )
Puan Hajah Hajijah bt Amit ( 6 Harapan )
7.3
0

7.4
5

8.1
5

8.4
5

9.1
5

9.45 10.1 10.4 11.1 11.4 12.1 12.4
10.1
5
5
5
5
5
5

1 5 PH A T : 2 : 21 – 32 ( 12 Jun – 08 September 2011 ) : Puan Mazlina bt Ramly 7.1 11.15 5 5 5 5 5 R E 2K 2K H 2M A T .45 10.1 10.1 5 9.4 11.1 11.3 0 7.1 5 8.4 10.15 5 5 5 5 5 3K R E H PH PH Tahun Minggu Guru Hari Masa 8.1 12.4 5 PH PH PH PH PH 7.4 5 2M 9.1 12.1 12.1 11.1 5 5 5 5 5 5 5 10.4 5 8.4 5 9.1 12.4 5 8.1 5 8.4 11.4 10.4 11.4 5 8.4 1.1 11.4 11.4 5 3K 3M 3M 9.4 5 PH PH PH 7.4 5 5 6H 10.1 5 9.1 5 5 5 5 5 5 5 10.1 5 9.4 12.4 5 9.4 5 PH PH PH Ahad Isnin Selas a Rabu Kham is Ahad Isnin Selas a Rabu Kham is 9.4 12.4 1.1 5 9.4 5 PH PH Tahun Minggu Guru Hari Masa 8.1 11.4 11.4 12.1 10.1 5 PH 8.4 12.4 5 8.15 5 5 5 5 5 R 6H E 6M 6M H A T 6K 6K : 3 : 21 – 32 ( 12 Jun – 08 September 2011 ) : Puan Zanariah bt Othman 7.4 1.1 5 PH 8.45 10.Ahad Isnin Selas a Rabu Kham is 7.4 12.1 5 9.3 0 7.1 12.