Anda di halaman 1dari 24

Interaksi

yang
hanya
Interaksi
yang
Hubungan
rapat
antara
Kaedah
pemprosesan
Ukuran
cepat
atau
Mengembalikan
haiwan
Perhubungan
aktif
Mengekalkan
keadaan
Mesin
yang
tahan
lama,
Lenyapnya
atau
Bilangan
spesies
haiwan
Daya
yang
terhasil
Interaksi
yang
Alat
yang
membolehkan
Gugusan
bintang
yang
Alat
yang
terdiri
Bahan
buangan
yang
memberi
manfaat
kepada
Hidupan
seni
yang
Tarikan
atau
tolakan
Bahan
buangan
yang
makanan
yang
boleh
Daya
yang
memberi
manfaat
dua
lambat
atau
lebih
sesuatu
haiwan
objek
dan
tumbuhan
kepada
tidak
mudah
rosak,
Interaksi
spesies
Daya
yang
bergerak
antara
hidupan
yang
dan
tumbuhan
yang
apabila
asal
haiwan
dua
permukaan
dan
sudah
tiada
lagi
berasal
daripada
kita
melakukan
kerja
membawa
manfaat
kelihatan
membentuk
satu
spesies
tetapi
satu
daripada
gabungan
menghalang
atau
tidak
dapat
dilihat
yang
bertindak
ke
atas
menguntungkan,
tidak
boleh
direputkan
oleh
yang
bergerak
dari
suatu
keadaan
asal
supaya
dapat
menggerakkan
objek
sebelah
pihak
sahaja
dan
yang
saling
memberi
menjauhi
kita
yang
berlainan
yang
sama
cecair
kimia,
bahan
buangan
semakin
berkurangan
bersentuhan
antara
satu
spesies
lagi
tidak
mendapat
saling
bergantung
dengan
lebih
mudah
dan
tumbuhan
daripada
corak
tertentu
di
langit
haiwan
lebih
daripada
satu
kepada
kedua-dua
memberi
kesan
buruk
kepada
melambatkan
proses
hidup
tempat
ke
suatu
tempat
dinikmati
oleh
generasi
sesuatu
objek
mikroorganisma
dengan
mata
kasar
mendekati
kita
merugikan
satu
pihak
manfaat
antara
satu
industri
serta
sisa
pertanian
sebarang
manfaat
dari
tahun
ke
tahun
sama
lain
cepat
alam
sekitar,
mudah
dan
pada
antara
satu
sama
lain
mesin
ringkas
mikroorganisma
musnah
di
bumi
ini
yang
lain
akan
datang
haiwan
yang
lain
sama
lain
mahupun
kesan
buruk
selamat
digunakan
waktu malam